Úplně nové slunění v centru. Už za dva roky | E15.cz

Úplně nové slunění v centru. Už za dva roky

Úpravy řeky Ostravice v centru města mají za sebou další krok. Veřejné slyšení.

Zatím je vše jen na papírech projektantů a úředníků magistrátu. Hned tři slunící plochy, jezy, vodácký přístav s půjčovnou lodí i cyklostezky kolem řeky Ostravice mají být hotovy do dvou let. V těchto dnech bylo zahájeno územní řízení, na radnici se odehrálo veřejné ústní jednání. K němu se dostavili jen ti kompetentní – úředníci, architekt, zástupce Chráněné krajinné oblasti Poodří. Z veřejnosti nepřišel nikdo. I když oznámení o veřejném slyšení viselo vylepeno kolem Ostravice již několik týdnů. Spolu s informacemi, jak budou úpravy řeky vypadat.„Z občanů se nikdo nezajímal,“ pokrčila rameny Lenka Vltavská, stavební referentka ostravského magistrátu.
Pláže na Moravě i ve Slezsku
V mapách architektů je zakreslen přístav před budoucí půjčovnou lodí na soutoku Ostravice a Lučiny u Slezskoostravského hradu Dále dva jezy /to ovšem zjednodušeně řečeno, protože experti upozorňují, že jde o tzv. Jamborovy stupně, z nichž horní bude vysoký osmdesát a dolní sedmdesát centimetrů/. Jejich úkolem bude zvednout většinou nízkou hladinu řeky. Horní má stát nad Sýkorovým mostem, dolní pod lávkou pro pěší za Novou radnicí. Stavět se začnou hned tři slunící plochy se štěrkovými plážemi okolo. Dvě plochy budou na moravské straně řeky – u lávek za radnicí a u památníku rudoarmějců, jedna na slezské pod sídlištěm Kamenec. „Slunící plochy budou mít podobu dřevěných plat,“ vysvětluje architekt Pavel Obroučka. Řeka v centru má být po úpravách nejen vyšší, ale také čistější. Součástí plánů úprav Ostravice je i stavba odpadovodu, která odvede nahnědlou vodu z paskovského Biocelu potrubím až do Odry a centru Ostravy se tak zcela vyhne.
A ještě jedna specialita čeká Ostravany. U Krajského soudu vyrostou nad řekou vysuté lávky. Bude tak upraven i prostor před soudem, aby se nad jakési balkóny nad řeku jejich návštěvníci vůbec dostali. Nad řekou tak budou moci regenerovat své psychické síly například i účastníci mnohdy vyčerpávajících soudních řízení. Vysuté galerie mohou být podle odhadů magistrátních úředníků hotovy dokonce už v příštím roce, vše ostatní v roce 2011. A provádění úprav nemá trvat nijak dlouho. Začátek prací je naplánován na duben 2011.
Budky netopýrům, kameny ještěrkám
Přestože Ostravice byla ještě před dvěmi desítkami let hodně nevábnou stokou, dnes nijak nevybočuje z průměru ostatních českých řek. Aby byly stavby na ní a kolem ní vůbec povoleny, musel být proveden velmi obsáhlý průzkum, zda nějak neuškodí místnímu prostředí včetně živočichů. Výsledky průzkumu konstatují, že nejvíce mají být dotčeny stavbou ryby jako střevle potoční nebo vranka obecná. Jako kompenzaci za stavební úpravy navrhují ekologové vybudovat u ústí Ostravice do Odry několik tůní pro rozmnožování obojživelníků, výrobu tří budek pro netopýry a dalších budek pro ptáky. Blízko vody pak má být i několik hromad kamení, aby se v nich mohly usídlit ještěrky. Už projekt počítá například s tím, že jezy, tedy Jamborovy prahy, budou doplněny o takzvané rybí přechody, aby živočichové obývající Ostravici mohli svobodně migrovat. Chystá se také rozsáhlé sázení nejrůznější zeleně kolem kdysi zcela černé řeky.

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!