Úprava podpory fotovoltaiky je zřejmě v rozporu s ústavním právem | E15.cz

Úprava podpory fotovoltaiky je zřejmě v rozporu s ústavním právem

Novela zákona o obnovitelných zdrojích energie, která platí od počátku tohoto roku, je v rozporu s ústavním pořádkem a Ústavní soud by ji měl zrušit. Takový je názor odborníků na ústavní právo z Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Ekologická konzultantka dr. Neela WinkelmannHeyrovská a právníci JUDr. Jakub Hájek a Mgr. Lukáš Nývlt z advokátní kanceláře NH Partners, kteří poskytují poradenství pracovní skupině podnikatelů a investorů v OZE, požádali renomované odborníky na ústavní právo z Právnické fakulty Univerzity Karlovy o posouzení novely zákona o obnovitelných zdrojích. Ta mimo jiné zavedla srážkové odvody z podpory poskytované fotovoltaice. Ve svém posudku odborníci konstatují, že přijatý zákon porušuje zásadu přiměřenosti, základní právo na legitimní očekávání ochrany majetku a nejméně tři standardní ochranné klauzule obsažené v naprosté většině mezinárodních dohod o ochraně investic. Odkazují na řadu nálezů Ústavního soudu a mezinárodních rozhodčích soudů a docházejí k jednoznačnému závěru, že přijatá novela je v rozporu s ústavním pořádkem a Ústavní soud by jej měl ve smyslu čl. 87 odst. 1 písm. a) Ústavy zrušit. Bylo by tedy žádoucí, aby skupina nejméně 17 senátorů podala k Ústavnímu soudu příslušný návrh.

#####Posudek potvrdil první právní analýzy

„Posudek odborníků z Univerzity Karlovy, který máme k dispozici, potvrdil naše právní analýzy. Pro skupinu našich klientů na jeho základě připravujeme ve spolupráci s autory posudku návrh Ústavnímu soudu na zrušení přijaté novely. Pokud by byl tento návrh úspěšný, bylo by pro stát mnohem složitější v budoucnu opakovat podobné restriktivní kroky ve vztahu k fotovoltaice nebo jiným odvětvím,“ říká JUDr. Jakub Hájek. Podle Neely Winkelmann-Heyrovské je nepřípustné, aby stát ničil podnikání v jakémkoli oboru, a to dokonce prostřednictvím legislativy odporující ústavnímu pořádku. „Jde o ochranu základních principů demokratického právního státu. Oslovujeme senátory s cílem získat jejich podporu pro podání návrhu Ústavnímu soudu na zrušení přijaté novely,“ zdůraznila.

#####Prvních úspěchů už odpůrci státní politiky dosáhli

Pracovní skupina podnikatelů a investorů v OZE se schází od června 2010 a dosud se na její činnosti aktivně podílelo na 80 subjektů. Mezi její úspěchy patří například zastavení projednání předlohy zákona o podporovaných zdrojích energie na úrovni vlády v srpnu 2010 a vrácení předlohy dotčeným ministerstvům, výzva Parlamentu ČR za zamítnutí srážkového odvodu na fotovoltaiku, ke které se připojilo 600 podnikatelských subjektů a sdružení (z toho 70 zahraničních), a získání veřejného slyšení na toto téma v Senátu Parlamentu ČR dne 29. 11. 2010. Pracovní skupina intenzivně komunikuje s Evropskou komisí o situaci v oblasti OZE v ČR. Podala stížnosti ohledně nedostatečného provádění evropského ekologického práva do české legislativy a diskriminace obnovitelných zdrojů při připojování k elektrizační soustavě. Na základě aktivit skupiny se k situaci v České republice výslovně vyjádřil Günther Oettinger, eurokomisař pro energetiku.

*

Dr. Neela Winkelmann-Heyrovská je nezávislou konzultantkou v oboru obnovitelných zdrojů energie. JUDr. Jakub Hájek a Mgr. Lukáš Nývlt jsou partnery nově vzniklé advokátní kanceláře NH Partners. Oba dříve působili v přední české advokátní kanceláři Glatzová & Co., kde byl JUDr. Jakub Hájek vedoucím týmu specializovaného na poradenství v oblasti obnovitelných zdrojů a Mgr. Lukáš Nývlt dlouholetým vedoucím týmu sporné agendy.

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!