Úřady se postupně učí kupovat nové komodity na e-tržištích | E15.cz

Úřady se postupně učí kupovat nové komodity na e-tržištích

České státní instituce se postupně učí poptávat nově schválené komodity, které za první měsíc povinného využívání e-tržišť tvořily jen 27 % veřejných zakázek. Vyplývá to z aktuálních statistik prvního koncesovaného tržiště nové generace Gemin.cz. Seznam pěti povinně vypisovaných komodit na e-tržištích se od 1. července 2012 rozšířil na 24 položek zboží a služeb. Úřady dosud zadávaly zakázky především z oblasti IT vybavení, s čímž měly zkušenosti i z minulosti.

Ústřední státní orgány a jim podřízené instituce mají povinnost na e-tržištích vypisovat veřejné zakázky na takzvané standardizované komodity. Jde o zboží či služby, které lze jednoduše dodat a u nichž je možné téměř okamžitě nahradit dodavatele. Se zahájením fungování systému elektronických tržišť nové generace byl seznam komodit významně rozšířen. Nově musí státní instituce na elektronických tržištích zadávat například zakázky na pomocné kancelářské služby, vzdělávání či pronájem dopravních prostředků.

„Státní orgány si na vypisování nových komodit zvykají pozvolna. Na začátku jsme na našem e-tržišti registrovali takřka výhradní převahu starých, již zavedených komodit. Jedná se zejména o IT vybavení, například nákup tonerů do tiskáren. Tyto komodity se totiž vypisovaly i ve starém systému,“ uvedl ředitel Gemin.cz David Horký. „V srpnu však registrujeme změnu a poměr povinně vypisovaných komodit se postupně zvyšuje. Je vidět, že se státní orgány již učí systém využívat,“ doplnil.

Nový seznam komodit byl vládou schválen v červenci 2011. Při výběru zboží a služeb do seznamu bylo přihlíženo k několika podmínkám. Mezi standardizované komodity se řadí zboží či služby, u kterých není nutné budování dlouhodobého partnerství s dodavatelem. Navíc je možné dodavatele snadno nahradit a případné jeho selhání nebude mít negativní dopad na fungování úřadu. Dále bylo přihlíženo k míře znalostí nutných pro nákup komodity a možnost snadno specifikovat předmět nákupu.

„Hlavním důvodem rozšíření seznamu komodit bylo zvýšení efektivity a úspor v zadávání veřejných zakázek malého rozsahu rozšířením možností využití elektronického zadávání,“ vysvětlil Marek Ženkl z odboru komunikace Ministerstva pro místní rozvoj ČR. „Nový systém tržišť podporuje transparentnost zadávání veřejných zakázek, zrychluje komunikaci v rámci životního cyklu celé zakázky a přináší finanční úspory. Očekáváme, že dojde ke snížení cen nakupovaných komodit, dále ke snížení transakčních nákladů a zvýšení konkurenčního prostředí za současného udržení standardů spolehlivosti a kvality dodávek,“ doplnil Ženkl.

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!