Uspěje jen nejkvalitnější záměr | E15.cz

Uspěje jen nejkvalitnější záměr

Optimismus je přirozenou a potřebnou vlastností všech developerů – bez něj by nedošlo k realizaci řady výborných projektů, které mohly u někoho na počátku vyvolávat skepsi. Optimismus navíc musejí sdílet i obchodníci, bez jejichž zájmu se ideální schéma jen těžko může naplnit. V rozhovoru pro Realit to řekl ředitel společnosti INCOMA GfK Tomáš Drtina.

Z vašich výzkumů vyplývá, že pokrytí prodejen v potravinářském maloobchodu je v ČR nerovnoměrné. Jak jsou na tom nákupní a obchodní centra?

Velká nákupní centra se logicky soustřeďují především do největších měst. Z desítky největších center v České republice se jich šest nachází v Praze, dvě jsou brněnská a pouze dvě připadají na další města. Důležitým aspektem vývoje posledních let je ovšem skutečnost, že developeři postupně se svými projekty směřují již nejenom do krajských měst, ale i do sídel nižších velikostních kategorií – nějakým menším nákupním centrem či alespoň retail parkem již dnes disponuje většina okresních měst. Praha má ale logicky obchodních ploch v nákupních centrech v přepočtu na obyvatele nejvíc, protože obsluhuje i rozsáhlé spádové území středních Čech.

Je pro další výstavbu obchodních a nákupních center ještě prostor?

Zatímco v roce 2008 bylo otevřeno velké množství projektů, zahájených ještě v „předkrizovém“ období, letošní rok bude v tomto směru rozhodně střídmější. Investoři i developeři budou do budoucna opatrnější, nicméně s dalšími projekty určitě můžeme počítat, a to v Praze i v dalších městech. Nepochybně některá z nově budovaných center mohou být úspěšná, nicméně jejich podíl bude s rostoucí saturací trhu a úbytkem vhodných lokalit postupně klesat, uspějí jen ti s nejkvalitnějším záměrem.

V Praze je zřejmé, že se všechna obchodní centra neuživí, tak mění strategii. Znamená to jen výměnu nájemníků? Co byste jim doporučili?

Je to velmi individuální. Některá centra stagnaci poptávky tolik nepocítila, u jiných je pokles obratu zřetelný. Univerzální rada neexistuje, někde pomůže obohacení nájemního mixu či oživení marketingu, jinde pouze zásadní změna konceptu. A některá nejproblematičtější centra v méně vhodných lokalitách řeší týmy zahraničních odborníků již roky, aniž by zatím našly uspokojivé řešení.

Když si taková instituce (obchodní nebo nákupní centrum) u vás zadá průzkum, jak se změnit a co by měla v této situaci dělat, jak dlouho trvá, než se nalezne správné doporučení, které by jí pomohlo? A za jak dlouho se doporučený akt zrealizuje?

Podle hloubky sledování trvá taková analýza obvykle kolem dvou až čtyř měsíců. Od ní ale je ještě dlouhá cesta k realizaci potřebných kroků. Výzkum navíc může pouze ukázat příležitosti či rizika různých rozvojových variant – je na vlastníkovi centra, jak se s ním rozhodne naložit.

Vždy, když se otvíralo nové nákupní centrum, tak všichni makléři, kteří tvořili skladbu obchodů, si byli velmi jistí, že jejich tenant-mix je ten optimální. Jak se to mění z pohledu dnešní hospodářské situace?

Optimismus je přirozenou a potřebnou vlastností všech developerů – bez něj by nedošlo k realizaci řady výborných projektů, které mohly možná u někoho na počátku vyvolávat skepsi. Vždy je ovšem třeba mít svou rozvahu založenou na co nejdůkladnější znalosti poptávkové i nabídkové strany spádového území svého projektu a právě na ní sestavit svůj tenant mix. Optimismus navíc musejí sdílet i obchodníci, bez jejichž zájmu se ideální schéma jen těžko může naplnit. Vývoj v čase je navíc podstatný – a nemusí v tom hrát roli ani současná recese. Některá centra tvořila svůj mix v době, kdy ještě na trhu chyběla řada dnes velmi populárních značek – nyní tedy musejí svůj mix obměnit a doplnit, chtějí-li obstát v konkurenčním boji. To ale určitě neznamená, že by všichni měli nabízet stejné značky. Naopak – právě jasnější profilace a přesnější zacílení na vybrané cílové segmenty představuje pro řadu center šanci, jak překonat současné obtížné období.

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!