Ústavní soud zrušil část insolvenčního zákona | E15.cz

Ústavní soud zrušil část insolvenčního zákona

Ústavní soud rozhodl ke dni 31. března 2011, tedy s platností od dubna příštího roku o tom, že se zrušuje část insolvenčního zákona, která dosud brání věřitelům popírat pohledávky jiného věřitele.

V současně platné právní úpravě platí, že popírat pravost, výši a pořadí všech přihlášených pohledávek smí pouze dlužník a insolvenční správce. Naopak jednotliví věřitelé toto právo nemají. Uznání velkých pohledávek insolvenčním správcem tak může mít negativní dopad do majetku ostatních věřitelů, neboť těm současný zákon nedává účinnou ochranu. Není ani možné například podat žalobu na určení pohledávky jiného věřitele nebo odvolat se proti rozhodnutí insolvenčního správce. Je tak na insolvenčním správci, zda přihlášenou pohledávku popře, či nikoli, bez možnosti opravného prostředku.

Ústavní soud svou argumentaci opřel především o porušení práva na spravedlivý proces, a insolvenčního správce popsal jako veřejnoprávní orgán, který autoritativně rozhoduje o právech a povinnostech věřitelů. Ústavní soud opřel zrušení příslušné části insolvenčního zákona dále o argumentaci, že absence práva popírat pohledákvy znamená odepření ústavně garantované ochrany vlastnického práva k pohledávce, resp. odepření ochrany legitimního očekávání majetkového výnosu z pohledávky řádně přihlášené do insolvenčního řízení, a s tím odepření práva na soudní ochranu.

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!