V Bratislavě se hovořilo o facility managementu | E15.cz

V Bratislavě se hovořilo o facility managementu

Na konci září uspořádala Slovenská společnost pro techniku prostředí (SSTP) již osmý ročník mezinárodní konference FACILITY MANAGEMENT 2010, která se konala v budově Doprastavu v Bratislavě. Hlavním cílem konference bylo informovat odbornou veřejnost o nových trendech v oboru. Odborným garantem konference byla Slovenská asociace facility managementu (SAFM).

Na konci září uspořádala Slovenská společnost pro techniku prostředí (SSTP) již osmý ročník mezinárodní konference FACILITY MANAGEMENT 2010, která se konala v budově Doprastavu v Bratislavě. Hlavním cílem konference bylo informovat odbornou veřejnost o nových trendech v oboru. Odborným garantem konference byla Slovenská asociace facility managementu (SAFM).

Konference byla rozdělena na čtyři části, a to Facility management (vedla doc. ing. V. Somorová, Ph. D.), Správa budov (vedl ing. Jiří Frýba), Energetický management (vedl prof. ing. D. Petráš, Ph. D.) a Informační technologie (vedl doc. ing. I. Hantuch, Ph. D.).

Konference rovněž poskytla prostor pro výměnu praktických i odborných zkušeností mezi slovenskými a českými odborníky. Novým rozměrem vnímání facility managementu byly disertační práce doktorandů studujících tento obor na Stavební fakultě STU Bratislava a Fakultě stavební při VŠB-TU Ostrava a jejich disertační práce. Odvaha a pohled na obor těchto malých lidí je určitě přínosem pro budoucnost facility managementu.

Dalšími zajímavými tématy byly přednášky na téma Evropské normy facility managementu včetně poslední sedmé části, která se právě připravuje, a tou je benchmarking. Dále pak porovnání měření ploch metodou BOMA s připravovanou normou prEN 15221-6 či Energetická šetrnost a facility management anebo Přesná alokace a vyúčtování nákladů ve FM službách za použití softwaru. Novinkou tohoto ročníku byl závěrečný workshop na téma „Jaký užitek má EN FM 15221 pro facility manažery“, který moderoval ing. Ondřej Štrup ze společnosti Hein Consulting s. r. o.

Zajímavé zde bylo, že mezi sebou hovořili o svých praktických zkušenostech poskytovatelé FM služeb spolu s jejich zadavateli. Zúčastnilo se ho přibližně 30 posluchačů. Konferenci navštívilo přes 100 posluchačů a přednášelo 30 představitelů firem a institucí působících v oboru facility management.

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!