V Brně se hovořilo o udržitelném rozvoji obcí | E15.cz

V Brně se hovořilo o udržitelném rozvoji obcí

Ve dnech 11. a 12. listopadu 2008 se v Brně uskutečnil druhý ročník celostátní konference proREGIO 2008.

Její účastníci se zde zabývali řadou otázek a problémů spojených s udržitelným rozvojem v každodenní praxi, značná část přednášejících se zaměřila na řešení konkrétních příkladů v oblasti revitalizace brownfieldů a městského nebo venkovského prostředí.

Značnému zájmu účastníků konference se těšil zejména tematický blok, věnovaný rozboru udržitelného rozvoje území pro kraje a obce s rozšířenou působností.

Institut regionálních informací představil vlastní přístup ke zpracování dokumentace Rozbor udržitelného rozvoje území pomocí expertního systému RURUGEN, který umožňuje hodnotit změny v území. V rámci konference se uskutečnil také kulatý stůl na téma Institucionální a ekonomické zabezpečení regenerací brownfieldů. Jednalo se zde zejména o problematice získávání veřejné podpory pro regeneraci brownfieldů.

Živá diskuse se rozvinula v tom tematickém bloku konference, který se věnoval problematice cestovního ruchu pro udržitelnou budoucnost.

V rámci tohoto tématu byly představeny studie zaměřené na rozvoj cestovního ruchu ve venkovských a chráněných oblastech a prezentovaly se zde příklady úspěšně realizovaných projektů v této oblasti. Druhý den konference byl zaměřen na strategii EU v oblasti trvale udržitelného rozvoje a na financování projektů udržitelného rozvoje. Příspěvky se zabývaly možnostmi využití strukturálních fondů v současném a budoucím programovém období a ukázaly i na některé ne příliš pozitivní možnosti a trendy, které se při čerpání těchto zdrojů v budoucnu dají očekávat.

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!