V Praze bude konference o vzdělávání v oblasti FM | E15.cz

V Praze bude konference o vzdělávání v oblasti FM

Pod záštitou rektora ČVUT Václava Havlíčka se na počátku června uskuteční v nové budově Národní technické knihovny v Praze dvoudenní mezinárodní konference věnovaná facility managementu. Jejím cílem je zmapovat přístup k výuce facility managementu na domácích a zahraničních univerzitách a představit jeho nejnovější trendy, postupy a technologická východiska uplatňovaná v praxi.

Vzdělávání facility manažerů si již našlo i v ČR své pevné postavení. Tento nový a moderní obor vyučují vysoké školy i soukromé vzdělávací instituce. Překotný rozvoj, množství nových poznatků, ale i názorů a námětů, jak vzdělávat v rámci denního vysokoškolského studia, respektive jak vzdělávat odborníky z praxe, je hlavní náplní jedné ze dvou základních sekcí připravované konference. Neméně významnou oblastí je i problematika vlastního zajištění facility managementu služeb na školách a ve školských zařízeních.

Konference je určena mimo jiné architektům, projektantům, ekonomům, majitelům a správcům reality a facility manažerům – tedy všem, koho může tento perspektivní obor oslovit. Konference Facility management ve školství se uskuteční 3. a 4. června od 9 do 17 hodin v budově Národní technické knihovny, Technická 6, Praha 6-Dejvice. Veškeré informace o ní získáte na adrese www.fmedu.cz

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!