Velká čtenářská soutěž o stovky atraktivních cen | E15.cz

Velká čtenářská soutěž o stovky atraktivních cen

Stačí správně odpovědět celkem na sedm soutěžních otázek, které naleznete v aktuálním vydání Sedmičky.

Vážení čtenáři, s týdeníkem Sedmička můžete soutěžit o stovky atraktivních cen. Vyhrát můžete televizor LCD, nůž Victorinox, flash disk, termo hrnek, kolekce filmů na DVD, knihy, poukazy na slevy nebo kosmetiku.

Pravidla soutěže jsou snadná. Stačí správně odpovědět celkem na sedm soutěžních otázek. Každá správná odpověď odhalí jedno písmenko ze sedmi, které dohromady tvoří slovo tajenky. V tajence prvního kola soutěže naleznete odpověď, kam zaslat vaší SMS zprávu.

Po zodpovězení všech 7 otázek pošlete SMS ve tvaru:

SEDMICKAmezeraPARDUBICEmezeraJMENO
mezeraPRIJMENImezeraADRESA

Napríklad: SEDMICKA PARDUBICE JAN NOVAK
BREZINOVA 14 PARDUBICE 568 01

Soutěžit můžete od 21.1.2010 do 28.1.2010.

OTÁZKY

1. Kolik ročníků má za sebou Velká pardubická?

a) 119 (9)
b) 111 (F)
c) 121 (L)

2. Za druhé světové války byla řada obyvatel
Pardubic popravena v souvislosti se…

a) Slovenským národním povstáním (G)
b) Špionáží ve prospěch Velké Britanie (H)
c) Atentátem na ríšského protektora
Reinharda Heydricha (0)

3. Kdo byl první šéfdirigentem Komorní filharmonie Pardubice?

a) Libor Hlavácek (B)
b) Petr Škvor (N)
c) Libor Pešek (0)

4. Východočeská galerie Pardubice sídlí…

a) v Domě U Jonáše (0)
b) v Domě U Mojžíše (CH)
c) v Domě U tří sluncí (Z)

5. Kterému světci je zasvěcen Arciděkanský kostel
na Náměstí republiky?
¨

a)Svatý Jan Nepomucký (X)
b)Svatý Bartoloměj (9)
c)Svatá Anna (Q)

6. Jak vysoká je Zelená brána?

a) 39 m (D)
b) 59 m (0)
c) 69 m (H)

7. Kdo byl Jan Kašpar?

a) politik (R)
b) letec (6)
c) fotbalista (T)

Cena SMS je 6 Kč včetně DPH. Provozuje a poskytuje goNET, s. r. o. Technicky zajišťuje MobilBonus, s. r. o. Help line 777 717 535, po–pá 9.00–17.00. Odesláním SMS dává soutěžící společnosti Mladá fronta a. s. souhlas se zpracováním poskytnutých údajů k jejím marketingovým účelům a prohlašuje, že se seznámil s poučením o ochraně osobních údajů uveřejněným na www.mf.cz.

Poskytnutí údajů je dobrovolné. Upozorňujeme soutěžící na práva poskytovatele údajů vyplývající ze zákona č. 101/2000 Sb. Obecná pravidla naleznete na www.mf.cz.
Počet cen je limitován a rovnoměrně rozdělen do 27 mutací týdeníku Sedmička.

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!