Vláda schválila vyrovnání s církvemi | E15.cz

Vláda schválila vyrovnání s církvemi

Součástí návrhu zákona o majetkovém vyrovnání státu s církvemi, který schválila vláda, je také odstranění blokačního paragrafu zákona o půdě z roku 1991. Ten řeší zhruba 49 tisíc hektarů zemědělské půdy, kterou církve vlastnily.

Ocenění původního majetku církví bylo provedeno na základě podkladů, které vycházejí z tržní hodnoty majetku. Jedná se tedy o stanovení ceny majetku, která se blíží jeho skutečné hodnotě v daném místě a čase. „Ocenění zemědělské půdy je rozvrženo do tří kategorií v závislosti na poloze pozemků vzhledem k územní zástavbě. První kategorii tvoří pozemky v zastavěných částech území, například zahrady a sady. Pozemky ležící mimo současně zastavěná území jsou rozděleny do kategorie A a B,“ doplnil Gandalovič.

Do kategorie A jsou podle jeho slov zařazeny pozemky v blízkosti zástavby, kde se předpokládá její další rozšíření, a jsou v dostupnosti inženýrských sítí.

V kategorii B jsou pozemky v tzv. volné krajině, kde se urbanistický rozvoj nepředpokládá. Podle výsledné bilance vychází průměrná cena zemědělské půdy na 44, 50 Kč/m2. Lesní půda včetně porostu je oceněna na zhruba 27,80 Kč/m2. Cena vodních ploch činí v průměru 20,00 Kč/m2. Průměrná trží cena ostatních ploch byla stanovena odhadem na 30,00 Kč/m2.

Průměrná tržní cena zastavěných ploch byla odhadnuta na 1106,80 Kč/m2. Pro stavby převážně venkovského typu byla odborným odhadem stanovena cena 12 500 Kč/m2 zastavěné plochy, pro stavby nezemědělského určení 25 000 Kč/m2. Do těchto cen je zahrnuta rovněž cena movitého majetku umístěného v budovách.

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!