Vlna konkurzů postihuje hlavně průmyslové oblasti | E15.cz

Vlna konkurzů postihuje hlavně průmyslové oblasti

Každý měsíc přibývají v České republice desítky dalších společností, které se ocitly v konkurzu, a v porovnání s loňskem je to vždy minimálně dvakrát nebo i třikrát více. Úpadek zasahuje nejrůznější obory výroby a podle analýzy společnosti Naxos, která je první na českém trhu ve zpeněžování majetku v konkurzu, počet takových případů dále poroste.

Vlna konkurzů se týká prakticky všech průmyslových oblastí republiky. A ceny nemovitostí krachujících společností jsou nyní podle specialistů z Naxosu nebývale výhodné. „Nejvíce společností v konkurzu bylo v srpnu, měsíci, který jsme zkoumali podrobněji, evidováno zejména v Ostravě a v Ústí nad Labem, ale také v dalších městech a obcích na severu Moravy i Čech,“ říká člen představenstva Naxosu a přední odborník na realitní trh Libor Nevšímal. V ostatních regionech bylo podle analýzy takových případů méně, ať už šlo o západ, východ či jih země.

Postiženy ale byly, i když v některých případech jen minimálně, prakticky všechny části republiky. A mezi insolventními společnostmi figurovali i výrobci z méně průmyslových regionů země, jako jsou například jižní Čechy či Vysočina. K oborům, jichž se v srpnu konkurzy dotkly nejvíc, patří stavebnictví a autodoprava, podobně jako prodej aut. Spíše ojediněle se v této nezáviděníhodné situaci ocitli výrobci nábytku, biokosmetiky, armatur, hudebních nástrojů, prodejci elektrospotřebičů, ale také například lékárna, advokátní kancelář či restaurace s rybími specialitami.

#####Mezi postižené regiony patří i západ Čech

Podle Libora Nevšímala mezi postižené regiony dlouhodobě patří také Pardubicko a západ Čech. „Faktorů ovlivňujících to, zda se subjekt ocitne v úpadku, je většinou více. Kromě klesajícího objemu zakázek a zmenšujících se marží je to i rozhodnutí věřitelů, kteří jsou z větší části navrhovateli insolvenčních řízení. Ti se při svých rozhodnutích řídí nejen aktuální situací klienta – dlužníka, ale rovněž i střednědobou a dlouhodobou perspektivou, kterou obor činnosti daného subjektu skýtá. Věřitel zpravidla pečlivě váží, zda je možné firmu zachránit, tedy například restrukturalizovat, zajistit strategického partnera či odprodejem nepotřebného majetku sanovat část dluhů. Pokud ale usoudí, že oddalování některé z forem řešení insolvence pouze způsobuje růst objemu pohledávek a snižování hodnoty majetku, jehož prodejem je možné pohledávky uspokojit, většinou se rozhodne pro insolvenční návrh,“ dodává.

#####Od slévárny přes kovárnu až ke koželužně

Naxos nyní připravuje ještě do konce letošního roku sedmdesát až osmdesát zpeněžení majetku společností, které jsou v konkurzu. V převážné většině to jsou průmyslové a komerční nemovitosti nejrůznějšího využití a rozsahu. Mezi ty menší patří mimo jiné výrobní a skladový areál v Chomutově, ve kterém se vyrábělo na CNC strojích a skladovala se tu zdravotní technika a komponenty k topným systémům, či průmyslový areál kovárny v severních Čechách s více než stoletou tradiční výrobou ocelových zápustkových výkovků tvářených zatepla a také výlisků tvářených zastudena. Na zpeněžení čeká také prodejní a skladový areál v Praze 6-Ruzyni, který byl součástí zkrachovalé společnosti Karlovarský porcelán. Jeho výhodou je, že se nachází ve velmi atraktivní lokalitě napojené na jihozápadní obchvat Prahy.

Rozloha pozemků, na nichž tyto areály stojí, nedosahuje ani čtyř tisíc metrů čtverečních a sestávají z dvou či tří budov. V nich je umístěno vše, tedy výroba, sklady i administrativa včetně sociálního zázemí. Mezi velké zpeněžované areály, rozkládající se na plochách větších než šest hektarů, pak mimo jiné patří slévárna a také armaturka na severu Čech. „Tyto areály jsou ve většině parametrů každý zcela jiný. Společné mají například to, že nejsou v dobré stavebnětechnické kondici, dispozice budov nevyhovuje současným požadavkům na výrobu, skladování či logistiku, k čemuž jsou většinou určeny. V mnoha případech bývá značným negativem ekologická zátěž a málo atraktivní poloha včetně nevyhovujících komunikací,“ pokračuje Libor Nevšímal.

#####Průmyslové areály „za hubičku“

Příčinou krachu mnoha společností jsou neefektivně řízené náklady a neochota úvěrujících bank nadále velice benevolentně poskytovat každý měsíc úvěry na běžný provoz. Tyto banky jako majoritní věřitelé už vyčerpaly i další možnosti, které byly schopny a ochotny dlužníkům poskytnout, ať už jde o odklady splátek úvěrů, splátkové kalendáře, refinancování či o jiné. Mnoho společností v době průmyslového růstu zastavilo skoro veškerý svůj majetek a prostředky získané od bank vynaložilo na ne již tak rentabilní a jistou výrobu. „Pokud by pokračoval hospodářský růst tempem jako v letech 2006 a 2007, tak by zřejmě i tyto společnosti dnešní krizi přežily. Současný vývoj však nemohl nikdo očekávat.

V současném období insolvencí a krachů jsou ceny komerčních a zejména průmyslových nemovitostí na českém realitním trhu extrémně nízké. „Pravděpodobně nikdy nebyl poměr cena versus hodnota především u komerčních a speciálně průmyslových nemovitostí pro investory tak výhodný, jako je teď. Tento stav bude kulminovat do konce letošního a v první polovině příštího roku. Tak lacino jako v následujících několika měsících už asi nebude možné takové nemovitosti koupit,“ míní Libor Nevšímal. Právě současné období se tak může stát odrazovým můstkem pro nové investory, kteří jsou finančně zajištěni.

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!