Východočeská města čekají na silniční obchvaty | E15.cz

Východočeská města čekají na silniční obchvaty

Města v Pardubickém a Královéhradeckém kraji se konečně mají dočkat obchvatů, které odvedou obtěžující dopravu z jejich středu. Krajské skupiny nyní určí priority, podle nichž se bude ministerstvo dopravy rozhodovat.

Prioritu určitě má Trojice u Parama v Pardubicích a obchvat Chrudimi, uvedl náměstek ministerstva Ivo Toman, dřívější hejtman Pardubického kraje. Například v Chrudimi by se mohlo začít stavět již v příštím roce. „Na obchvatu Chrudimi se bude pokračovat, budeme stavět a obchvat postavíme. Je to natolik zásadní a připravená stavba, že je efektivní v ní pokračovat,“ ujišťuje ministr dopravy Vít Bárta. Osobně si zácpu ve městě vyzkoušel při zářijové návštěvě, kdy meškal i při použití majáku. Výstavba desítky let připravovaného obchvatu se stále odsouvala, i když Chrudimí projíždí přes 25 tisíc aut denně.

Pozemky jsou již z 95 procent vykoupeny a ze zbylých vlastníků nikdo prodej neodmítá. Na první etapu obchvatu spojující silnici od Pardubic s výpadovkou na Vysoké Mýto již bylo vybráno sdružení stavebních firem Eurovia, M-Silnice a PSVS. Cena stavby se nyní snížila. „Z původních asi 1,5 miliardy klesla o 252 milionů korun, což je největší snížení u dopravních staveb v Pardubickém kraji,“ vyčísluje ředitel krajské pobočky Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Bohumil Vebr. Stavba však vyžaduje rozsáhlý archeologický průzkum s předpokládanou dobou trvání deset měsíců. Zatím na něj bylo vyčleněno 20 milionů korun, práce však ještě nezačaly.

Ve střednědobém výhledu Státního fondu dopravní infrastruktury je na obchvat vyčleněno po půl miliardě korun v letech 2012 a 2013. Uzavření obchvatu ještě počítá s pěti kilometry komunikace od silnice I/17 za Slatiňany s náklady bezmála půl miliardy korun, kde je zpracována dokumentace pro stavební povolení. „Probíhá projednávání dokumentace, výkupy pozemků, vyjednávání přeložek sítí tak, aby stavba mohla plynule navázat na obchvat Chrudimi,“ tvrdí ŘSD.

#####Obchvaty obepnou Pardubice

V dohledné době by také měly vyrůst důstojné obchvaty krajského města, jež rovněž trpí hustou dopravou. Dosavadní polovičatá řešení přinášejí zácpy a řady nehod na neuralgických bodech, například na nešikovné křižovatce u Parama. Celý objekt až k takzvané Trojici se má rozšířit na čtyřpruh a mimoúrovňová křižovatka upravit. Náprava nevyhovující situace přijde bezmála na 800 milionů korun. „Komunikace včetně křižovatek neodpovídá stávající dopravní zátěži,“ uvádí ŘSD. Navazovat bude rovněž dostavba křižovatky. Jihovýchodní obchvat Pardubic se má podle dosavadních plánů stavět v letech 2012 až 2013.

Stavba o délce 3,3 kilometru má přijít na 480 milionů korun. Územní rozhodnutí již nabylo právní moci. „V současné době jsou zajišťovány v projektové dokumentaci změny v trase přeložky z důvodu bezpečnosti – odstranění dvou průsečných křižovatek,“ popisuje situaci Bohumil Vebr. V další fázi vznikne i jihozápadní obchvat jako novostavba silnice první třídy na Přelouč a Kolín. S dalšími obchvaty se počítá kolem Opatovic nad Labem, Sezemic, Svitav. Dokončeny již byly u Chvaletic či Opatova a Holic.

#####Náchod si musí počkat

Naproti tomu léta připravovaná stavba sedmikilometrového obchvatu Náchoda za asi dvě miliardy korun zatím získala jen nepravomocné územní rozhodnutí. Město leží na hlavním silničním tahu z Hradce Králové do Polska a je dopravou nejzatíženějším městem v Královéhradeckém kraji. Přes město procházející tranzitní silnice do Polska je denně zahlcena dlouhými kolonami aut a kamionů. Obyvatelé trpí hlukem, prachem a vibracemi. S výkupy pozemků pro stavbu obchvatu se však ještě nezačalo, i když podle posledních plánů se mělo začít stavět v letošním roce. Podle ministerstva dopravy se však ve střednědobém rozpočtovém plánu na roky 2012 až 2014 předběžně počítá i s Náchodem.

„Chceme, aby stát uvolnil alespoň peníze na pokračování příprav stavby,“ požaduje starosta Oldřich Čtvrtečka pro nejbližší období. Město je podle něj ochotno majitelům tří domů, které se budou muset kvůli obchvatu zbourat, poskytnout pozemky a finanční příspěvek na stavbu nových domů. Podle předsedy sdružení Obchvat Náchoda Jana Chaloupky by na pokračování přípravy stavby mělo stačit 30 až 40 milionů korun. „Peníze by šly hlavně na projektovou dokumentaci pro stavební povolení a oddělovací geometrický plán,“ poznamenává. Již v loňském roce byl otevřen obchvat sousední České Skalice.

#####Dostavba D11 možná privátně

Pokračovat také budou jednání s farmářkou Ludmilou Havránkovou o pozemcích potřebných pro dostavbu D11 k Hradci Králové. „Jednáme o řešení, které bude mít určité nové prvky,“ ozmanuje ministr Bárta. Podle hejtmana Královéhradeckého kraje Lubomíra France je potřebné, aby jednání o pozemcích skončila do konce letošního roku. Kraj má též připraven projekt na financování dostavby dálnice D11 soukromým sektorem prostřednictvím PPP projektů. „Velmi rád se seznámím s projektem, který pomůže řešit nelehkou situaci státního rozpočtu,“ připouští Bárta. Reálnost projektu podle něj posoudí Státní fond dopravní infrastruktury. Stavba dálnice D11 se v roce 2006 zastavila tři kilometry před Hradcem Králové. Spor o pozemky se řeší už 16 let.

Podle letos parafovaných dohod připravených vládou Jana Fischera by Havránková měla vyměnit své tři hektary za jiné pozemky státu. Stát měl navíc doplatit statkářce zhruba 20 milionů korun jako rozdíl v tržní ceně parcel a dát jí do pronájmu dalších 130 hektarů pozemků. Sestra Havránkové Jaroslava Štrosová měla dostat za svých 1400 metrů čtverečních stejně velký pozemek na jiném místě a doplatek zhruba 40 tisíc korun. Smlouvy nebyly podepsány, protože Havránková onemocněla. Na dálnici D11 má podle plánů navázat pokračování silnice od Hradce Králové na polské hranice. Náklady na dokončení k hraničnímu přechodu v Královci se odhadují na 34 miliard korun.

#####Třetí patro jedině soukromě

V příštím roce by stát měl alespoň vyčlenit peníze na výkupy pozemků pro výstavbu rychlostní silnice R35 směrem na Vysoké Mýto. Podle hejtmana Pardubického kraje Radko Martínka patří mezi priority kraje i dokončení splavnění Labe a modernější železniční spojení mezi Hradcem Králové a Pardubicemi. Splavněním Labe se bude ministerstvo zabývat, železniční trať mezi krajskými městy bude muset počkat.

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!