Výhodou stavebního družstva je nejen bezpečnost | E15.cz

Výhodou stavebního družstva je nejen bezpečnost

Družstevní výstavba tady zažívala zlaté časy před rokem 1989. Vlivem následných změn se prakticky zastavila. Přesto už řadu let existují společnosti, které se družstevní výstavbou zabývají a mají za sebou stovky postavených bytů. Mezi ně patří například společnost SICOM spol. s r. o.

Management společnosti SICOM spol. s r. o. zakládá SICOM stavební družstva, která jako developerská družstva od roku 1995 postavila ve 13 samostatných projektech celkem 665 bytů za zhruba 1,6 miliardy korun. Členové družstva jsou zájemci o byty. Po dokončení stavby členové získávají byt do vlastnictví, stávají se členy společenství vlastníků domu a jejich členství v družstvu končí. Při realizaci se člen družstva může účastnit řízení družstva a kontrolní činnosti stavby i finančních toků. Největší výhodou družstva je jeho bezpečnost, vysoká bonita pro členy i financující banky a efektivní hospodaření.

#####Hodnotné projekty za příznivé ceny

Družstva SICOM v Praze realizovala 12 bytových projektů. Nízkopodlažní bytové domy v Šeberově a Dubči, činžovní domy v Liboci a na Proseku. Zajímavým projektem byla výstavba bytového domu Na ostrohu v Roztokách. „Naším největším projektem mimo Prahu je areál Nové Podolí v Mělníku, kde jsme dokončili druhý z celkem osmi plánovaných domů. V současné době v Praze realizujeme výjimečný projekt Rezidenci Libuš od architekta Karla Mrázka,“ říká Petr Štěpánek, předseda družstva SICOM stavební družstvo.

#####Velmi vysoká bezpečnost investice

Jak dále uvedl, družstevní výstavba formou investorských družstev má srovnatelné podmínky pro svoji činnost jako ostatní developerské společnosti. Členům jsou družstva známá i z minulosti, kdy se jejich prostřednictvím realizovala většina bytové výstavby u nás. Bezpečnost investice prostřednictvím družstev je velmi vysoká. Členové představenstev za své jednání ručí svým majetkem a kontrolní komise pověřená členskou schůzí zajišťuje účinnou ochranu před nežádoucím jednáním. SICOM stavební družstva jsou bonitní investiční družstva.

„Nemáme žádné rizikové úvěry ani závazky po lhůtě splatnosti. Patnáct let spolupracujeme s Českou spořitelnou a. s., která velmi vstřícně přistupuje jak k našim požadavkům, tak i k požadavkům našich členů,“ zdůraznil Petr Štěpánek. Hlavní výhodou družstev je snadný způsob financování projektů členskými vklady, kterými se členové družstva na výstavbě podílejí. Tyto členské vklady se při prodeji bytu stávají součástí kupní ceny.

#####Každý člen má právo na informace

Hospodaření s majetkem družstva je pod stálou kontrolou členské schůze prostřednictvím volené kontrolní komise. Členové kontrolní komise se účastní kontrolních dnů na stavbě a jsou zvaní i k jednání představenstva. O zásadních otázkách rozhoduje členská schůze družstva. Většina členů družstva je velmi dobře informovaná o svých právech i povinnostech vyplývajících z členství v investičním družstvu a tato práva aktivně využívá.

Každý člen má právo od výstavby odstoupit nebo své členství převést. Převod členství není žádným způsobem sankcionovaný a družstvo jej musí akceptovat. Pokud člen vystoupí z družstva před převodem bytu, má právo na vypořádací podíl ve výši splacených členských vkladů mimo vkladu rezervačního ve výši 100 tisíc korun. Družstvo však většině takových členů nabídne převod členství bez jakékoli sankce.

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!