Výpis z živnostenského rejstříku | E15.cz

Výpis z živnostenského rejstříku

Poslanecká sněmovna ve třetím čtení schválila novelu živnostenského zákona.

#####Ohlašování živnosti

V současné době existuje 125 volných živností s 622 předměty činnosti. Nově se zavádí jediná volná živnost s 80 obory s tím, že podnikatel pouze oznámí obor činnosti, který bude v rámci této živnosti vykonávat. K podnikání v rámci volné živnosti tedy již nebude potřebovat několik živnostenských oprávnění a nebude muset platit poplatek za každý obor své činnosti.

Nově se ruší místní příslušnost živnostenských úřadů. V souladu s možnostmi, které poskytuje informační systém živnostenského rejstříku, budou podnikatelé moci ohlašovat živnosti, podávat žádosti o koncesi a plnit své ohlašovací a oznamovací povinností na kterémkoli obecním živnostenském úřadě na celém území České republiky.

Podnikatel si tak bude moci vybrat konkrétní úřad podobně, jako třeba svého lékaře. Výhodou bude snížení nákladů a ve střednědobém horizontu také vnesení konkurence mezi živnostenské úřady.

Počet klientů živnostenských úřadů bude záviset na kvalitě jejich práce, nikoli na počtu podnikatelů ve spádovém regionu.

Podnikatel, který nebude se službami na jiném úřadě spokojen, může své záležitosti řešit na původním místně příslušném úřadě. Oznamovací povinnost podnikatele vůči živnostenským úřadům se bude týkat jen změn takových údajů, které nejsou živnostenské úřady schopny získat z databází, které má veřejná a státní správa k dispozici. Takovou databází je v současné době obchodní rejstřík a po vyřešení legislativních otázek připadá ve střednědobém horizontu v úvahu i informační systém evidence obyvatel.

Pro začínající podnikatele se výrazně snižují nároky na povinnou praxi.

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!