Využití brownfieldů může být také pouze dočasné | E15.cz

Využití brownfieldů může být také pouze dočasné

Brownfieldy jsou s námi již více než patnáct let. Za tu dobu některé zmizely - hlavně v komerčně zajímavých lokalitách jako třeba severovýchodně a severozápadně od Prahy. Jiné přibyly, zejména v oblastech s negativními ekonomickými a demografickými trendy, jako jsou příhraniční okresy na severovýchodě a jihozápadě České republiky. V menších obcích zůstala většina brownfieldů až do dneška.

Pochopitelně, že ne každý brownfield má stejný potenciál pro své opětovné využití. Také z toho důvodu, že je nelze řešit bez jejich prostorových, ekonomických, sociálních, environmentálních, technických nebo územně správních souvislostí. Ukazuje se, že brownfieldy jsou problémem komplexním a jejich opětovné využití a integrace do stávajících struktur našich měst a obcí je během na dlouhou trať.

Šance těchto území na jejich nové využití je proto potřeba podpořit politicky, dostatečnými odbornostmi a integrovaným, flexibilním a tvořivým přístupem. Jak pomoci k řešení brownfieldů v nekomerčních lokalitách, však zůstává s otazníkem také proto, že jak v soukromém, tak zejména ve veřejném sektoru chybí dostatečná tvořivost a flexibilita. Že to zatím nejde, lze předvést na fotovoltaice umístěné na brownfieldech.

#####Možný je institut dočasného využití stavby

Jednou z možností, jak opětovnému využití brownfieldů pomoci, je flexibilita v přístupu ke změně jejich využití. Ta se může projevit například ve využívání institutu dočasného využití těchto ploch, kdy se v brownfieldu umožní realizace společensky prospěšné aktivity. Chrání to tak území pro budoucí nová využití, která v současné době ještě nemusí být zřejmá nebo reálná. Příklad využití technických a územně správních souvislostí brownfieldů ilustruje postup Velkého Března, který dokládá, jak daleko je možné v podpoře opětovného využití území zajít. Před místním zámečkem se nachází ohrada vrakoviště v režimu dočasného využití a vedle ní je postavena nová přízemní kůlna, která slouží jako opravna automobilů.

Oba druhy dočasného využití přinášejí svým majitelům a také obci příjem. Pohled na tuto situaci může být dvojí: Je děsivé pomyšlení, že se úřad stal kulturním barbarem, či lze ocenit pragmatismus místního stavebního úřadu, který dovedl podpořit iniciativu místního podnikání? Bez této podpory k dočasnému využití by byl výsledek pravděpodobně horší. Takže asi je příhodnější úřad vyzvednout pro jeho tvořivost a prozřetelnost. Existuje mnoho forem a jiných příkladů dočasného využití brownfieldů v České republice. Dočasné využívání továrny Vaňkovky v Brně neziskovým sdružením Vaňkovka napomohlo zviditelnění místa, což vedlo již v roce 2002 k jejímu rozvoji, jako jednomu z prvních projektů obchodně komerčního centra v brownfieldu v České republice.

#####Příklady německých sousedů táhnou

O jiných druzích dočasného využití brownfieldů je možné se poučit u německých sousedů, zejména v Lipsku. Zde s majiteli konstrukčně rizikových brownfieldů město uzavírá dobrovolné dohody o dočasném využití jejich na trhu nadbytečných nemovitostí. Město tyto rozpadávající se budovy zboří, anebo jinak odstraní bezprostřední rizika. Takový brownfield je pak využíván v režimu dočasného využití například jako veřejné parkoviště anebo veřejné zelené plochy. Proč s tím majitelé souhlasí?

Protože to vyřeší jejich problém. Brownfieldových nemovitostí je ve městě příliš mnoho, trh o ně nemá zájem, nemovitosti nepřinášejí žádný příjem, pomocí kterého by je bylo možné udržovat, chátrají a stávají se nebezpečnými. Odpovědnost za veřejná rizika tím majitelům stoupají, proto jim čelí dohodou s městem o dočasném využití těchto nemovitosti. V Lipsku také existují příklady, kde je možné pomocí dočasného využití alespoň udržovat stávající hodnotné budovy. Třeba zajímavé průmyslové budovy mohou v dočasném režimu fungovat pouze jako letní kavárna atd.

Náklady mohou být minimální a veřejný užitek je zřejmý. Režim dočasnosti je však využíván také pro řešení i jiných problémů než v brownfieldech. Jak dočasné je dočasné, je také dobře vědět. Například Městský úřad Hodonín vydává tento rok veřejnou vyhláškou územní rozhodnutí na dočasnou (na 15 let) lineární stavbu vedoucí přes území chráněného nerostného ložiska anebo Městský úřad Brušperk vydal minulý rok rozhodnutí na dočasnou stavbu fotovoltaické elektrárny na zemědělské půdě na 25 let - prodloužení této dočasnosti je možné (jedná se o 8000 panelů, což není zanedbatelné).

#####Fotovoltaické elektrárny na brownfieldech

Co se týká fotovoltaiky, v poslední době velmi často skloňovaného využití území, není nejpříhodnější, že se realizuje převážně na zemědělské půdě. Avšak i u nás existují příklady fotovoltaických instalací na brownfieldech, a to menší i větší instalace. Ilustrace velké instalace je z projektu realizace fotovoltaické elektrárny DIAMO I., postavené na hrázi odkaliště uranového dolu Rožná, kdy se jedná o těžce kontaminované území, v podstatě jinak nevyužitelné. Přesto i toto území může přinášet svému majiteli příjem. Další příklad středně velké fotovoltaické instalace na brownfieldu se nalézá uprostřed obce Libouchec v Ústeckém kraji, která mnoho jiných rozvojových příležitostí pro využití svých brownfieldů nemá.

Zmiňovanou realizaci předcházela demolice. Proto je u staveb fotovoltaických instalací na brownfieldech třeba věnovat zvýšenou pozornost kotvení nosných konstrukcí, aby se omezil vliv málo únosného a po demolicích nedostatečně zpevněného nebo nehomogenního podloží. I tyto problémy lze v současné době efektivně a ekonomicky řešit, například pomocí injektážních hmot. Řešitelné jsou dnes i případy agresivního nebo kontaminovaného podloží, kde se osvědčují konstrukce na bázi kompozitních materiálů, které nepodléhají korozi a v případě dočasné stavby je lze velmi jednoduše odstranit.

Že se vždy nemusí jednat jen o velké instalace, dokládá příklad z Německa, kde v severobrandenburské vesničce Zerpenschleuse existuje fotovoltická instalace na stodole bývalého statku, který je dvojnásobným brownfieldem. Nejdříve se jednalo o zemědělský brownfield. Později zamýšlený projekt nového využití zkrachoval a rozestavěná rekonstrukce statku se znova proměnila v brownfield. Maličká fotovoltaická instalace je zatím jediným zjevným příjmem tohoto brownfieldu. Nový německý zákon, který diferencuje feed-in tarify podle toho, v jaké lokalitě je fotovoltaická instalace umístěna, by nám měl být vzorem.

Avšak informace, kolik hektarů fotovoltaických instalací u nás existuje a kolik jich je na brownfieldech, není dostupná a možná ani neexistuje. Instalace realizované na brownfieldech nikdo totiž zatím nesleduje. Ale pro ty, kdo mají o fotovoltaice přehled, je zřejmé, že těchto realizací na brownfieldech u nás zas tak mnoho není. K podpoře využití brownfieldů pro fotovoltaické využití, zejména těch brownfieldů, pro které se těžko hledá jakékoli jiné využití, chyběla totiž vhodná a vstřícná politika státu. Na rozdíl od již zmiňovaných německých sousedů, v ČR není žádný rozdíl ve veřejné podpoře energie z obnovitelných zdrojů v případě realizace na prvotřídní zemědělské půdě nebo realizace na brownfieldech a jiných jinak těžko využitelných a podvyužitých, ale již zastavěných pozemcích (například plochy podvyužitých nákladových nádraží, lomů, výsypek, infrastrukturních rezervací atd.).

Během posledních dvou let tak z důvodu nevhodně nastavené politiky státu byla zmařena příležitost směrovat rapidní rozvoj fotovoltaiky (která nás jako uživatele elektrické energie v budoucnosti z již všeobecně známých důvodů přijde draho) na již zastavěné území. Příkladem toho, jak lze využít efekt fotovoltaiky pro podporu opětovného využití brownfieldů, by se Česká republika měla poučit.

 

Články odjinud

Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!