Vzdělávání v oblasti FM musí být jednoznačně prioritou | E15.cz

Vzdělávání v oblasti FM musí být jednoznačně prioritou

Na počátku června se uskutečnily v Madridu a v Praze dvě mezinárodní konference o facility managementu, které znovu dokázaly, že facility management už pevně zakotvil v řadě oborů. Stal se nedílnou součástí řízení velkých i malých společností.

Mezinárodní konference facility managementu (FM) v Madridu (1. a 2. června) a konference Facility management ve školství 2010 v Praze (3. a 4. června) se nesly ve znamení progresivní výuky FM, zahrnující celou škálu služeb, počínaje moderní správou majetku a inteligentních budov. Dalo by se říci, že facility management (FM) je všude na světě chápán stejně, možnosti a způsoby provádění jsou však rozdílné. Souvisí to se stavem bytového fondu, s možností uplatňování nových technologií, s ekonomickým zázemím vzdělávacích institucí i samotných provozovatelů budov. Španělsko si v tomto směru nevede špatně. Ondřej Štrup, senior konzultant a lektor FM, který madridskou konferenci EFMC – European Facility Management Conference 2010 (1. a 2. června) navštívil, ji hodnotí jako velice inspirativní a užitečnou, nicméně pro Česko zřejmě málo atraktivní.

„Obdobně jako loni si musím postesknout. Přijelo nás žalostně málo. Dvě doktorandky byly vlastně jedinými zástupci z akademického světa, následovali čtyři poskytovatelé FM služeb a jeden facility manažer ze strany klientů,“ informoval. Podle jeho slov se příští rok tato konference uskuteční ve Vídni, tedy kousek za českými hranicemi. A čím je tato konference prospěšná a co nového přináší oboru a rozvoji českého FM? Ondřej Štrup vysoce hodnotí nejen konferenci, ale především komplexní práci mezinárodní asociace IFMA.

#####Prioritou je vzdělání v oblasti FM

Téměř každá FM konference (včetně té pražské v Národní technické knihovně) se věnuje vzdělávání. Madrid nebyl výjimkou. Ve dvou dnech se tady střídali odborníci z mnoha oblastí facility managementu. Letos poprvé vystoupili i zástupci z ČR v rámci přednášky s názvem Výuka jako hybatel FM integrace. Společná skupinová prezentace hodnotila situaci ve vzdělávání v různých zemích Evropské unie (ČR, SR, Maďarsko, Bulharsko, Rumunsko, Belgie a Rakousko). Přednášku řídil profesor Klaus Homann z Německa. „Potěšitelné bylo, že pokud pomineme vyspělé Rakousko, pak naše výuka je na dost pokročilém stupni a nemáme se zač stydět,“ konstatovali zástupci české strany. V hodnocení madridské konference pak vybrali řadu příspěvků a poukázali na katalog, který bude obsahovat vše, co zde zaznělo.

Nejčastěji se však hovořilo o Fredu Kloetovi, řediteli italské Villa FM a současně Vice Chairman Euro FM (Nizozemsko). Fred je známý jako neúnavný organizátor aktivit, které integrují Evropu na poli FM. Ve svém příspěvku seznámil posluchače s důvody, proč byla vytvořena nová EU norma EN 15221, v jakém stadiu jsou její další díly a kam standardizační týmy směřují. „Zajímavý byl zejména graf, který porovnával národní přístupy k výměře budov. Je patrné, že rozptyl jednotlivých výměr stejné budovy, vykazované podle zvyků či standardů různých zemí, se pohybuje v rozmezí 35 procent. V praxi to znamená, že pokud bychom chtěli porovnat jakýkoli parametr užívání objektu vztažený na metr čtvereční, pak bychom výsledný ‚benchmarking‘ nemohli vůbec použít. Standardizace má proto svoji nezastupitelnou úlohu,“ podotýká Ondřej Štrup a připomíná, že implementaci jednotlivých dílů norem většina přítomných uvítala a chtěla je aktivně používat ve své praxi.

#####Pražská konference mapovala přístup k výuce FM

[file:6953:small:right]

Také pražská konference se věnovala vzdělávání v oblasti facility managementu a je velká škoda, že nemohla bezprostředně reagovat na závěry madridské konference. Přesto se zde v některých příspěvcích a zejména v kuloárech některé náznaky objevily. Do programu se například podařilo zařadit zdravice sedmnácti zahraničních odborníků, kteří na EFMC v Madridu nahráli videopozdravy účastníkům pražské konference. Cílem české konference ovšem bylo hlavně mapovat přístup k výuce facility managementu na domácích a zahraničních univerzitách a představit nejnovější trendy, postupy a technologická východiska uplatňovaná v praxi. Byla určena vysokoškolským studentům technických oborů a jejich pedagogům, zástupcům státní správy a samosprávy, architektům, projektantům, ekonomům, majitelům a správcům realit a facility manažerům. Tento úkol podle zúčastněných beze zbytku splnila.

„Konference v nové Národní technické knihovně mají vždycky dobrou úroveň. Patřím k těm správcům realit, kteří mají potřebu se vzdělávat, ale o členství v asociaci neuvažuji. Pracuji jako osoba samostatně výdělečně činná,“ vysvětluje Karel Mrázek, jeden z účastníků. Uznává, že vzdělávání v oboru je nutností, ale přistupuje k němu pragmaticky. Šetří náklady a vybírá pouze takové možnosti, které ho zatíží co nejméně. Přednášky na pražské konferenci se netýkaly pouze vzdělávání, ale také problematiky vlastního zajištění FM služeb ve školách a školských zařízeních. Facility management řídí širokou škálu podpůrných služeb od technické správy majetku až po jednotlivé služby studentům, učitelům a školskému personálu. Ve druhé sekci se proto účastníci seznamovali s praktickými příklady provozování FM služeb a s nabídkou FM poskytovatelů. Zkušenosti místních učitelů, praktiků i studentů doplňovaly zkušenosti ze zahraničí.

#####Zapojili se i čeští architekti a projektanti

Hlavním hostem konference byl ředitel akademických záležitostí při Nadaci IFMA Charles N. Claar. Jeho přednáška přiblížila situaci ve vzdělávání FM téměř po celém světě a umožnila srovnání kvality s tuzemskou výukou. Základními programy jsou podle Charlese N. Claara vzdělávání vědomostní, které končí certifikací a titulem FMP (Facility Management Professional) a certifikace založená na kompetenčních schopnostech (kombinace znalosti, zkušenosti a pohotovosti) s titulem CFM (Certified Facility Manager). Zajímavá stanoviska bylo možné zaslechnout i z řad architektů a projektantů. Za všechny snad Ivo Koukol, který zmínil jeden významný aspekt – vliv přípravné a projekční etapy na stavební dílo. „V projekční etapě se rozhoduje o převážné většině celoživotních nákladů, a nejen proto by měl být v této etapě zapojen i facility manažer,“ řekl na konferenci, aby pak ve druhé části přednášky otevřel téma environmentální a ekologický přístup.

Na jeho přednášku navázal Jan Žemlička z PBA International, hlavní projektant technologického vybavení Národní technické knihovny a také ČSOB v Praze-Radlicích. Jan Žemlička je zastáncem minimalizace technologického vybavení. Propaguje heslo: „Zapni technologie pouze v extrémních situacích veder nebo chladu, jinak je nech vypnuté a snaž se chovat obdobně jako dříve chalupníci ve svých přírodních sídlech…“ První konferenci o FM ve školství navštívila podle záznamů organizátorů asi stovka účastníků; kvalita příspěvků byla nadstandardní a podpora z akademického i odborného světa facility managementu je příslibem dalších stejně hodnotných akcí. Organizátoři přislíbili, že další konference se uskuteční v příštím roce ve stejnou dobu a bude mít minimálně stejně kvalitní program jako letošní konference.

 

Články odjinud

Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!