Za krásou i skrytými riziky dřevostaveb | E15.cz

Za krásou i skrytými riziky dřevostaveb

Dřevostavby si získávají stále větší oblibu i mezi českými stavebníky. Především dostupnost, obnovitelnost a nízká cena hlavního konstrukčního prvku, tedy dřeva, je pro mnohé velkým lákadlem.

Výhody, nevšední praktické rady i varování před četnými riziky spojenými s realizací a provozem takových budov přináší výpravná publikace Dřevostavby. Kniha o 320 stranách vyšla v nakladatelství Grada Publishing. Z německého originálu ji přeložil a četnými komentáři vztaženými ke zdejším reáliím opatřil celoživotní propagátor dřevostaveb ing. Bohumil Koželouh.

Podle Radomíra Matulíka, šéfredaktora technické literatury nakladatelství Grada Publishing, se čtenářům v publikaci Dřevostavby dostává komplexního přiblížení základních principů i technických fines objektů na bázi dřeva. „Autoři vycházeli z oblasti Německa a Rakouska, kde se dřevostavbám mimořádně daří. Čtenář-stavebník získá ucelený přehled o nosných konstrukcích a pláštích dřevostaveb. Laici jistě ocení množství inspirativních obrazových materiálů,“ říká šéfredaktor Matulík. Primárně je publikace určena projektantům, stavebníkům i drobným investorům.

Už dávno neplatí, že stavebníci si vystačí se srubovými, hrázděnými a sloupkovými typy staveb, tedy tradičními konstrukčními systémy. Při realizaci dřevěných staveb je třeba uvažovat také o plášti budovy, mezipatrových stropech anebo sloupech a různé požadavky na stavbu si vyžadují také různá konstrukční řešení. Odlišnost se tedy projevuje jak v konstrukci, tak i ve vzhledu. Jak je patrné na stavbách například v rakouském Vorarlbergu a Tyrolsku, dřevostavby mohou být reprezentanty současné architektury s nejvyššími nároky na moderní design. Autor publikace Dřevostavby popisuje všechny současné typy konstrukcí dřevěných staveb a radí, jak s materiálem nakládat. Typologie dřevostaveb je doplněna nákresy, grafy a obrázky. U každého konstrukčního typu nechybí také doporučení, za jakých okolností ho lze použít. Volba systému závisí na prostoru a funkci, situaci a umístění, ale také na konstrukci a materiálu. Kniha také podrobně popisuje různé konstrukční varianty střech, autor radí, jaké výhody který typ přináší. Nechybějí ani kapitoly určené detailnímu rozpracování stropních systémů, plášťových řešení, kapitoly věnované vnitřním nebo vnějším stěnám.

Při stavbě dřevěného domu je třeba věnovat pozornost také jednotlivým vrstvám stěn i střechy – autor Josef Kolb radí, jaké druhy izolací použít, aby se zamezilo nepříjemným okolnostem bydlení, např. hlukové průzvučnosti, vlhkosti vzduchu vnitřních prostor nebo termodynamice budov, spojené s energetickou bilancí.

„Dřevostavby nejsou synonymem pasivních staveb. Nemusejí pro investora znamenat úspory spotřeby energií,“ upozorňuje Radomír Matulík. Přesto mají dřevostavby dobrý předpoklad stát se nízkoenergetickými. Musí ovšem splňovat podmínku vyváženosti všech složek ovlivňujících energetickou bilanci budovy. Znamená to kombinaci nízké spotřeby tepla na vytápění (dosažené díky optimálnímu koncepčnímu i detailnímu stavebnímu řešení) a vhodné uplatnění soustav využívajících v různé míře obnovitelných zdrojů energie.

*

Josef Kolb: Dřevostavby Překlad a odborná redakce: ing. Bohumil Koželouh GRADA Publishing, Praha 2007 320 stran, www.grada.cz

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!