Zájem o ekologické bydlení i nadále roste | E15.cz

Zájem o ekologické bydlení i nadále roste

Přestože na konci října tohoto roku oficiálně skončil příjem žádostí v programu Zelená úsporám, zájem o ekologické bydlení i nadále roste. Potvrzují to zástupci společností, které se zabývají projekty v oblasti bydlení. Uzavření programu je snad pouze dočasné.

Jedním z aktivních zástupců ekologického stavění je Centrum pasivního domu, které vzniklo za účelem podpory a propagace staveb v pasivním standardu. Členy sdružení jsou architekti, projektanti, stavební firmy, výrobci stavebních materiálů a prvků a také sympatizanti se zájmem o pasivní domy. Podporující členové se podílejí na realizaci nejrůznějších aktivit zejména svými odbornými znalostmi a zkušenostmi. V rozhovoru jsme oslovili ředitele tohoto sdružení Jana Bártu.

Na konci října tohoto roku skončil příjem žádostí v programu Zelená úsporám. Jakým způsobem to ovlivnilo váš projekt Síť center pasivního domu?

Mohli bychom v krátkosti popsat vývoj projektu z hlediska zájmu o problematiku úspor energie ve stavebnictví až k dnešnímu dni a pokusit se o malou prognózu do dalších let?

Projekt Síť center pasivního domu, který je v letech 2010 až 2011spolufinancován ze Státního fondu životního prostředí (SFŽP) a Ministerstva životního prostředí ČR (MŽP), má svého předchůdce v letech 2006 až 2008. Tehdy u nás bylo ještě informací o pasivních domech minimum, lidé hltali každou zprávu o možnostech stavět a provozovat dům úsporněji. S rokem 2009 přichází krize a s ní také útlum projektu, neboť nebyl podpořen z žádného dotačního programu. Stavebnictví sice ještě žije z rozjednaných zakázek, ale lidé, kteří chtějí připravovat projekty domů, se pod tlakem své nebo okolní finanční situace rozmýšlejí, zda se do stavby či rekonstrukce domu vůbec pustit.

Situaci trochu zlepšuje nastartování programu Zelená úsporám na jaře 2009, ale obecně se chystá méně projektů rodinných domů. Rok 2010 můžeme považovat za mírně stagnující, co se týče zájmu o pasivní domy, neboť každý již má pocit, že něco o pasivních domech slyšel a že problematice rozumí. Bohužel zjišťujeme u samotných stavebních „odborníků“, že tomu tak není a že osvěta je stále potřeba. Mezi laickou i odbornou veřejností stále přetrvává spousta mýtů o pasivních domech. Dnes jsme proto opět na začátku a naším úkolem je napravit zkreslené představy lidí, což je vlastně těžší než přinášet informace úplně nové.

Pokud bychom srovnávali se zahraničím (Rakousko, Německo, skandinávské země), existuje nějaký model, který by bylo možné převzít?

[file:8401:small:right]

Zde narážíme na samotnou podstatu české společnosti, která modely ze zahraničí těžko přijímá. Při ukázkách pasivních domů chtějí Češi vidět domy z vlastní země, a ne ze západní ciziny, kterou pokládají za bohatší, s lépe fungujícími normami či dotačními programy.

Zahraniční příklad je pro ně nerelevantní. Musíme připustit, že zrovna Německo, Rakousko či Skandinávie jsou opravdu dále jak v environmentálním myšlení, tak v tom, že mají k dispozici větší objem finančních prostředků. Model, který automaticky funguje v těchto zemích, proto nemusí fungovat u nás. Česká republika musí k pozitivnímu přístupu k pasivním domům teprve dospět. V zahraničí jsou velmi rozšířené zvýhodněné půjčky, respektive dotace k úrokům. Často jsou tyto dotace kombinovány i s přímými dotacemi - obdobně jako Zelená úsporám -, ale ve výrazně menším rozsahu.

Evropská směrnice o energetické náročnosti budov (2010/31/EU) si vytyčila smělé cíle. Základním požadavkem je, aby všechny nové budovy byly od určitého roku (2020) budovány s „téměř nulovou“ spotřebou energie. Je podle vašeho názoru takové nařízení v našich podmínkách reálné?

Směrnice o energetické náročnosti budov ukládá, aby všechny budovy stavěné od roku 2020 byly téměř energeticky nulové. Podle (nejen) mého názoru to je reálné, dokonce je to v souladu s dosavadním vývojem (zpřísňováním) našich požadavků na normy. Již nyní jsou pasivní domy dlouhodobě nejekonomičtějším řešením, a s dalším vývojem technologií se budou nadále zlevňovat. Při tak nízké potřebě energie je již výrazně snazší ji pokrýt z obnovitelných zdrojů - buď přímo na stavbě, nebo v blízkém okolí.

Řekněme na závěr, jakým způsobem může konkrétně pomoci Síť center pasivního domu podporovaná z prostředků Státního fondu životního prostředí a čím může být českému stavebníkovi prospěšná?

Náš projekt se zaměřuje na několik cílových skupin. Jednou z nich je člověk, který přemýšlí, že v blízké budoucnosti on, někdo z rodiny či známý bude stavět dům, slyšel něco o energeticky úsporných domech, ale moc se v nich neorientuje. Pro tyto zájemce jsou určeny bezplatné semináře o pasivních domech. Na nich jim předá své zkušenosti architekt, stavitel pasivních domů či odborník na větrání. Nechybí zde praktické ukázky většinou rodinných pasivních domů z celé ČR. Přednášejí zde jak stavitelé dřevostaveb, tak staveb masivních. Člověk, který má již konkrétní pozemek či smlouvu s architektem a rozhoduje se, jak postavit co nejlepší dům neboli dům pasivní, může pak individuálně navštívit jedno z center Sítě. V tomto případě na něj v poradně čeká odborník, který mu pomůže s orientací domu, vysvětlí stavební úskalí a naopak možnosti, které může investor využít.

Je možné přijít i s hotovým projektem nízkoenergetického nebo pasivního domu. Poradce se na něj podívá a zkontroluje technická řešení a důležité stavební detaily. Lidem, kteří přicházejí s tím, že již mají postavenou hrubou stavbu obyčejného domu, zde už obvykle není pomoci. Poradce může pouze doporučit, jak dům přiblížit standardu nízkoenergetickému. Posledním stupněm našich odborných služeb jsou pak poradenská fóra, což je speciální formát společného poradenství pět až osm projektů pasivních domů, které jsou hodnoceny přísedícími experty. Všichni investoři vzájemně sdílejí informace a posudky projektů a zároveň se učí z chyb ostatních. Součástí projektu je také vzdělávání pro veřejnou správu, což by mělo pomoci lepšímu přijetí stavebníků na stavebních úřadech.

 

Články odjinud

Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!