Zájem o zelené budovy se stále zvyšuje | E15.cz

Zájem o zelené budovy se stále zvyšuje

Společenské uvědomění firem o životním prostředí stále roste, což ovlivňuje jejich chování při určování firemní strategie. Před třemi lety považovalo agendu životního prostředí za důležitou okolo 30 procent nájemců kanceláří, dnes se toto číslo pohybuje přes 50 procent. Do tří let by mohlo mít agendu spojenou s životním prostředím zakotvenu ve firemní kultuře až 70 procent nájemců.

Podle průzkumu Global Business Barometer, jehož autorem je Economist Intelligence Unit a který probíhal mezi 1192 vrcholovými pracovníky globálních firem, by bylo 77 procent respondentů ochotno zaplatit za zelenou budovu vyšší cenu. Polovina z nich by byla ochotna zaplatit až 10 procent navíc. Je to dramatická změna oproti roku 2005, kdy si bylo ochotno za pronájem zelené kanceláře připlatit pouze 11 procent respondentů. Rostoucí důraz na životní prostředí vychází z řady faktorů - většího povědomí o emisích CO2 a změnách klimatu, ale také například souvisí s nástupem nové generace do pracovního procesu.

#####Ekologická firemní kultura láká mladé zaměstnance

#####Zelené stavby jsou ekonomické

Důležitým faktorem je také ekonomičnost zelených staveb. S předpokládaným zpomalením ekonomiky a krácením výdajů na straně firem se možná úspora při provozu pronajatých prostor stává aktuálním tématem. Přestože je nájemné v energeticky úsporných budovách obvykle mírně vyšší, nájemce v konečném důsledku ušetří na energiích a provozu kanceláří. Zdravější životní prostředí prý zajistí také vyšší produktivitu práce. V rozpočtech firem poskytujících služby tvoří ovšem největší nákladovou položku mzdy zaměstnanců. Podle průzkumu RICS (Královský institut autorizovaných znalců) roční náklady spojené s pronájmem a provozem kanceláří tvoří okolo 10 procent celkových nákladů na provoz firmy, zatímco náklady na zaměstnance mohou dosahovat až 85 procent. Tento poměr platí hlavně pro větší korporace, jejichž kanceláře mají plochu od pěti tisíc metrů čtverečních výše. Podle studií z USA dosahují ztráty způsobené vlivem špatného stavu vzduchu v komerčních budovách až 840 dolarů za jednoho zaměstnance ročně. Příčinou těchto ztrát jsou především nemocnost a nižší produktivita práce. V důsledku rostoucí poptávky ze strany nájemců vznikají zelené nemovitostní fondy, které se zaměřují výhradně na investice do zelených budov. Takové fondy založily například společnosti jako Hermes, Palmer Capital Partners, PRUPIM a další.

#####Přínosy zelených budov

* nižší spotřeba energie * nižší provozní náklady * častější výměna vzduchu - tzn. čistější vzduch ve srovnání s klasickou klimatizací * nižší riziko přenosu bacilů, pachů či jiných nežádoucích látek * nižší nemocnost zaměstnanců a s tím související vyšší produktivita * tišší provoz zařízení

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!