Zámecký pivovar Litomyšl | E15.cz

Zámecký pivovar Litomyšl

Zámecký pivovar byl postaven za vlády Pernštejnů roku 1585, tedy 13 let po výstavbě zámku. Část pivovaru byla vystavěna na místě zbořených domů bývalého bratrského horního města za Vratislava Eusebia roku 1630 a roku 1860 zevně novorománsky upravena.

#####Popis původního stavu

#####Popis následujícího vývoje

Počátkem 18. století přibyla barokní výzdoba - dílo F. M. Kaňky. Sgrafitová malba na pivovaře byla za empírového hraběte Jiřího Josefa Valdštejna zastřena maltou za účelem žádoucí jednoduchosti jako na zámku. Nyní je sgrafitová výzdoba na některých místech opět obnovena. Do pivovaru se vchází z I. nádvoří litomyšlského zámku.

Bedřich Smetana se zde narodil 2. března roku 1824 jako jedenácté dítě, ale první syn místního sládka. Pivovar byl zrušen v roce 1953. V roce 1999 byl zámek Litomyšl s celým areálem zapsán na Seznam kulturního dědictví UNESCO.

#####Popis současného stavu

Na jaře 2006 byla dokončena unikátní rekonstrukce původně renesančního zámeckého pivovaru v Litomyšli. Konverze AP atelier, Josef Pleskot, Pavel Fanta, Daniel Kříž, Veronika Vašková-Škardová. Návrh rekonstrukce vychází ze záměru zachovat působení památkového objektu průmyslové architektury, využít všechny dochované konstrukce i jejich zbytky a zároveň novými architektonickými prvky nenásilně deklarovat novou funkci objektu. Důležitým prvkem projektu je západní fasáda, jíž byla navrácena ztracená monumentalita a význam dominantní barokní kompozice.

Největší část prostorů zámeckého pivovaru dnes využívá evropské centrum YMCA a město Litomyšl. Dále se v areálu nachází provoz festivalu Smetanova Litomyšl, společenské sály, rodný byt Bedřicha Smetany, služební byty a depozitáře Státního ústavu památkové péče.

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!