Zastupitelstvu bude předložena urbanistická studie pražských Bubnů | E15.cz

Zastupitelstvu bude předložena urbanistická studie pražských Bubnů

Studie, kterou nechal zpracovat Útvar rozvoje hlavního města Prahy (ÚRM), má sloužit jako podklad pro případnou celoměstsky významnou změnu územního plánu. Na jejím vzniku se od dubna podíleli odborníci na dopravu, technickou infrastrukturu, krajinářství a ekologii. Studie bude ještě do konce roku předložena pražským zastupitelům. Informoval o tom ÚRM.

„Útvar rozvoje hlavního města Prahy zadal studii s cílem navrhnout organické propojení dolních Holešovic a Letné a vytvořit zde nové centrum s živým náměstím tak, aby na místě bývalého nádraží vznikla živá a obyvatelná čtvrť. Zvláštní důraz byl kladen na detaily řešení, jako jsou prostupnost území, pojetí ulic, náměstí a parků a prostupnost území a návaznost na stávající zástavbu,“ představuje dokument zástupce ředitele ÚRM Kamil Kubiš.

Území Bubny – Zátory je v celopražském kontextu naprosto specifické. Přestože leží na průsečíku hlavních urbanistických os a je v těsné blízkosti pražské památkové rezervace, zůstává typickou předměstskou periferií. Nynější „země nikoho“ přitom nabízí jedinečnou šanci k propojení obou čtvrtí a vytvoření přirozeného centra Holešovic. „Hlavním principem této studie je právě scelování města v kontextu Prahy i Holešovic. Bubny mají na to být přirozenou spojnicí v území, dnes jsou ale naopak jizvou, která tvář Holešovic hyzdí,“ komentuje závěry studie jeden z jejích autorů, architekt Vít Máslo.

Klíčovou částí studie je dopravní řešení, které bylo zároveň nejproblematičtější. Oproti ÚPn již studie například nepočítá s tunelovou trasou v „Nové Bubenské“. Podle zpracovaných analýz je totiž možné tunelový komplex Blanka a magistrálu propojit povrchově. „Navrhujeme vznik dvou bulvárů, Argentinské a ´Brazilské´ ulice, které budou nejen schopny zvládnout automobilovou dopravu, ale zároveň budou dostatečně prostupné pro pěší a cyklisty,“ líčí Máslo. Povrchové řešení je také mnohem reálnější než nákladné hloubení dalšího tunelu. Studie počítá také s výstavbou severního vestibulu stanice metra Vltavská, dvěma tramvajovými tratěmi a modernizací železniční trati Praha – Kladno s připojením na Letiště Václava Havla.

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!