Zklidnění dopravy na prvním místě | E15.cz

Zklidnění dopravy na prvním místě

Zastupitelstvo Městské části Praha 7 schválilo návrh podnětů, které by měly být využity při sestavování územního plánu Prahy pro rok 2010.

V původně průmyslové oblasti dolních Holešovic by v následujících letech mělo dojít k další transformaci funkční náplně území od výroby ke smíšeným funkcím s výrazným podílem bydlení a rehabilitací vnitrobloků směrem k většímu uplatnění zeleně.

Stěžejní pro tuto lokalitu by měl být odklon tranzitní dopravy do obvodové části území po ose Jankovcova-Bubenské nábřeží.

Významnou roli v rámci sedmého pražského obvodu bude do budoucna bezesporu sehrávat rozvojové území Bubny, které se nachází v centru vltavského holešovického meandru v jedinečné geografické a sídelní poloze. Území má přímou vazbu na významné městské dopravní trasy - silniční, železniční i MHD. Do budoucna by zde mělo vzniknout smíšené městské jádro s centrální parkovou plochou, které bude přirozeně propojovat dolní Holešovice a Letnou. Citelných změn by se měly dočkat také komunikace vymezující toto území. Zatímco v případě ulice Bubenská by mělo dojít k posílení dopravní kapacity a přemístění tranzitní dopravy pod zem, ulice Argentinská by se měla dočkat výrazného zklidnění.

Rozsáhlé uvolnění především od tranzitní dopravy čeká také území Letné a Bubenče. Zde se počítá s maximálním využitím realizovaného městského okruhu v ulicích Milady Horákové a Korunovační po Letenské náměstí s vazbou na Letenský tunel. U kostela sv. Antonína na Strossmayerově náměstí a na Letenském náměstí by měly vzniknout nové parkové plochy. Sedmá městská část dále iniciuje parkové propojení Stromovky a Letenských sadů.

#####Posílit lodní dopravu

„V rámci celého obvodu bychom chtěli uvolnit a zpřístupnit nábřežní plochy a posílit lodní dopravu. Způsob alternativní dopravy navrhujeme také v rámci propojení Nádraží Holešovice se zoo a botanickou zahradou. Zde by přes Výstaviště, Stromovku a Císařský ostrov mohla vést šetrná forma nekonvenční kolejové dráhy,“ doplňuije starosta Marek Ječmének.

 

Články odjinud

Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!