Zvyšuje krize poptávku po zelených budovách? | E15.cz

Zvyšuje krize poptávku po zelených budovách?

Očekávalo by se, že v době krize se všechny firmy hledající kancelářské prostory budou zajímat pouze o kombinaci lokalita + standard + cena. Kupodivu, není tomu tak.

Očekávalo by se, že v době krize se všechny firmy hledající kancelářské prostory budou zajímat pouze o kombinaci lokalita + standard + cena. Kupodivu, není tomu tak.

Poslední měsíce ukázaly, že s klesajícími nájmy komerčních prostor roste chuť a vůle budoucích nájemců a vlastníků nejen „koupit“ levně, ale i pokud možno investovat do „zelených budov“. Na trhu je ekologicky úsporných budov nedostatek, a proto někteří nájemci/kupci chtějí zainvestovat do úpravy interiérů tak, aby si jednak vytvořili lepší pracovní prostředí, jednak aby dosáhli určitého stupně certifikace, který se používá jak pro energeticky úsporné budovy, tak ho lze získat i na prostory samotné.

Na světě není jednotný systém hodnocení budov z pohledu jejich vztahu k životnímu a pracovnímu prostředí. Mnoho států má své, většinou nestátní organizace, které se ale problematikou zabývají. V USA je nejznámější certifikací LEED (Leadership in energy & environmental design), ve Velké Británii mají BREEAM, v Německu pak DGNB. Každý systém je sice odlišný, ale v principu všechny hodnotí „vstřícnost“ budovy a jejích částí k životnímu prostředí, popřípadě k uživatelům.

#####Pořizovací náklady ekologických budov jsou vyšší

Aby budova či pouze kancelářské prostory získaly certifikát, je potřeba splnit důležité požadavky, za které jsou přidělovány body, jejichž celkový počet potom stanoví jednotlivou kategorii. U certifikace LEED jsou známé tři stupně a k dosažení toho nejvyššího - platinum - je potřeba splňovat téměř všechny požadavky. Spektrum jednotlivých oblastí je velmi široké. Klade se důraz nejen na umístění objektu, aby byl dobře dostupný hromadnou dopravou, na používané materiály, které musí být z obnovitelných zdrojů a od místních dodavatelů, využívání obnovitelných zdrojů energie, různá úsporná opatření až třeba po možnost dopravy na kole. V některých zemích (například v USA) jsou „zelené budovy“ zvýhodňovány například formou daňových úlev.

Pořizovací náklady ekologických budov jsou sice o něco vyšší, ale v budoucnu lze dosáhnout značných úspor. Také se dá očekávat, že společnosti budou dávat přednost „zeleným“ budovám a kvalitnímu pracovnímu prostředí, budou brát v úvahu životní prostředí a v neposlední řadě snížení provozních nákladů a další výhody. Vzhledem ke globální ekonomické krizi a problémům s financováním developerských projektů počet „zelených budov“ výrazně neroste. Podle zvýšeného zájmu investorů o tyto budovy je ale tlak na jejich budování patrný.

 

Hlavní zprávy

Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!