Malým nepomůže, ublíží všem | E15.cz

Malým nepomůže, ublíží všem

Jan Šimek

Zastropování zemědělských dotací poškodí celou ekonomiku

Nedávno byla v Evropském parlamentu schválena předběžná podoba budoucí Společné zemědělské politiky (SZP). Kromě obvyklých frází o udržitelnosti, zelenosti a světlých zítřcích EU se veškerá pozornost zaměřila na jediný paragraf: zastropování.
Chtějme věřit (ačkoli tomu mnoho lidí nevěří), že návrh na zastropování přímých plateb není pouze záminka, jak zvýhodnit produkci v některých státech oproti produkci z jiných. Z ekonomického pohledu je to jednoznačné. Vládní preference určitých subjektů takto drastickým způsobem by odporovala byť i minimální představě o volném trhu a poškodila by konkurenceschopnost evropského zemědělství. Takové nařízení by jednoznačně způsobilo neefektivní plýtvání pracovní silou a vedlo by ke zvýšení nákladů na výrobu potravin.

Farmáři, spojte se

Objem dotací pro zemědělské společnosti v České republice je v průměru přibližně stejně velký jako výše jejich celkových mzdových nákladů. Zastropování tedy jinými slovy znamená proplácení mezd jedné skupině podnikatelů na úkor jejich přímých konkurentů. Připadá vám to nedemokratické? Likvidující volný trh? Snižující mezinárodní konkurenceschopnost? Ano, a přesto to v zemědělství někteří myslí vážně.
Všechna hesla pro zvýhodňování drobných zemědělců možná ve skutečnosti mají mnohem hrozivější záminku. Substituční efekt dotací, který snižuje výkupní ceny prvovýrobců přibližně o velikost přijaté státní podpory, mnohem více působí na drobné producenty. Větší firmy mají větší vyjednávací sílu. V ČR existuje pouze několik obrovských maloobchodních řetězců, několik desítek až stovek velkých zpracovatelů a několik desítek tisíc zemědělských subjektů. Kdo při vyjednávání o obchodních podmínkách prosadí více, je jasné. V ekonomickém žargonu dnes existuje mnohem větší hrozba monopsonizace než monopolizace. Právě proto by se zemědělci měli sdružovat do větších celků, aby navazujícím zpracovatelům byly alespoň trochu rovnocennějším partnerem. To se mezinárodním potravinářům a maloobchodům samozřejmě nelíbí. Všichni ti, kteří zastropování prosazují, jim ať už vědomě nebo nevědomě pomáhají.

Nevýrazný český hlas

O tom, že zemědělství je opravdu horké téma, svědčí i velmi nestandardní průběh hlasování v zemědělském výboru EP. Na dopolední části byl narychlo změněn program tak, aby se volba o nové SZP přesunula namísto z původně plánované šesté hodiny večerní na druhou hodinu odpolední. Samotné odpolední zasedání mělo přitom oficiálně začít až o hodinu později! Přesun hlasovacího času ještě před oficiální zahájení schůze se skutečně jen tak nevidí. Jedinou útěchou nám může být, že předběžně schválené zastropování se zatím týká pouze přímých plateb, a ne plateb z druhého pilíře (ekologické zemědělství a platby pro přírodně znevýhodněné oblasti). Poučný může být i poslech záznamu z plenárního zasedání. Až na výjimky je plný mnohokrát vyřčených frází a připomíná esejistickou soutěž, kdy zásadní připomínky zůstaly bez odezvy. Český europoslanec Hynek Fajmon (ODS) sice ve svém příspěvku dal najevo nesouhlas, jeho výstup byl ale bez vyjednání podpory stěží zaznamenán. Robert Dušek (ČSSD) během zasedání pro jistotu pouze mlčel. Jediný kdo z levé části politického spektra na obhajobu naší pozice mluvil, byl Pavel Poc (ČSSD), který správně pochopil, že v případě zastropování bude EU mezi zemědělci a potravináři dlouho zatracována.
Co se týče lobbingu na evropské úrovni, máme se od starých členských zemí stále ještě co učit. Pro ně je totiž zemědělská problematika jednou z nejdůležitějších. Zde již nejde o zemědělce, ale o celou ekonomiku. Vymyslel-li někdo zastropování, vymyslí příště daň za jedno vyrobené auto bez ohledu na velikost, což postihne především české výrobce malých a úsporných vozidel. Zastropování by vytvořilo nebezpečný precedent s katastrofálními následky. Kdyby dnes Česká republika obětovala své zemědělce, hodí příště přes palubu své jaderné elektrárny nebo automobilky?

Autor: Jan Šimek
 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!