Nástrahy „velké“ novelizace | E15.cz

Nástrahy „velké“ novelizace

Jiří Kindl

Novela zákona o veřejných zakázkách, která vstoupí v účinnost 1. dubna, přinese zadavatelům velké množství změn

Jaké jsou základní novinky, které od dubna přináší novela zákona o veřejných zakázkách? Na straně zadavatelů nelze důsledky daných změn podceňovat, ale naopak je třeba se na ně dobře připravit.
V důsledku novelizace bude zákonnému režimu podřízeno mnohem větší množství zakázek než doposud. Režim jejich zadávání se navíc stane administrativně i časově náročnější. Ministerské odhady uvádějí, že dojde k troj- až čtyřnásobnému navýšení počtu zakázek v režimu zákona. Hlavním důvodem nárůstu je snížení limitů pro zakázky, které z důvodu své nižší hodnoty nepodléhají režimu zákona. Novela snižuje limit u zakázek na služby či dodávky zboží na jeden milion korun. U zakázek na stavební práce se limit snižuje nejprve na tři miliony a od 1. ledna 2014 také na jeden milion korun. Od této změny si novela slibuje snížení korupčního potenciálu a související úsporu veřejných prostředků, která by měla převážit náklady, které budou na zadavatele kladeny ve spojení s rozšířenou aplikací zákonného režimu.

Náklady stoupnou

Současně bude po novele náročnější zajištění zadávacích řízení, což povede k dalšímu zvýšení nákladů zadavatelů. Veřejní zadavatelé budou muset zejména publikovat tzv. předběžné oznámení, v němž zdůvodní účelnost zakázky, a následně vyčkat jeden měsíc, než zahájí řízení. Po zahájení zadávacího řízení bude třeba zveřejnit další odůvodnění příslušné zakázky, a to z hlediska účelnosti zakázky, přiměřenosti kvalifikačních předpokladů, vymezení obchodních a technických podmínek a stanovení hodnotících kritérií. Zadavatelé budou navíc muset po zadání zakázky zveřejnit text smlouvy u zakázek nad 500 tisíc korun, výši skutečně uhrazené ceny a seznam subdodavatelů vybraného dodavatele. U tzv. významných zakázek, kterými se rozumí u státních zakázek zakázky nad 300 milionů korun (u obcí nad 50 milionů korun), je režim zadávání dále zpřísněn o povinnost schválení vládou, příslušným ministerstvem, popřípadě zastupitelstvem obce, a prodlužují se lhůty v zadávacím řízení. U zakázek na stavební práce budou muset zadavatelé dodržovat povinný obsah zadávací dokumentace a obchodních podmínek, které stanoví ministerstvo pro místní rozvoj vyhláškou. Stavebních zakázek se dotkne také snížení limitu pro možnost provádět zjednodušené podlimitní řízení z nynějších 20 milionů na deset milionů korun.

Bez shortlistů

Novela směřuje i k omezení diskrece zadavatelů v rámci zadávacího procesu. Veřejným zadavatelům (s výjimkou zakázek v oblasti obrany a bezpečnosti) se například bere možnost provádět tzv. shortlist uchazečů v užším řízení či jednacím řízení s uveřejněním. Tato možnost bude zachována jen sektorovým zadavatelům. > V soutěžním dialogu pak je možnost omezování počtu uchazečů vyloučena zcela. Je otázkou, do jaké míry je toto krok správným směrem. Pokud je shortlist prováděn korektně, je způsobilý přispět k efektivnějšímu zadávání zakázek, zejména u velkých projektů. Novela dále stanoví povinnost zrušit zadávací řízení, když bude podána jen jediná nabídka. U zakázek na dodávky zboží, které bude určeno vyhláškou, bude třeba provádět elektronickou aukci. S ohledem na kauzu tzv. „karlovarské losovačky“ je mediálně vděčným zákaz možnosti výběru dodavatelů losem, byť jeho praktický význam je omezený. Prakticky omezený bude také dopad povinnosti v rámci nabídky uvádět seznam vlastníků akcií dodavatele s vyšším než desetiprocentním podílem, a to přinejmenším proto, že tato povinnost je pouze jednostupňová. Doprovodným prvkem zpřísnění zákonného režimu je zdvojnásobení pokut, které bude moci za porušení zákona ukládat Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.
Diskutabilní je vyloučení možnosti stanovit jako hodnotící kritérium smluvní a platební podmínky. Zřejmě se reaguje na případné zneužívání této možnosti v praxi, ale v tomto ohledu zákonodárce s vaničkou vylil i dítě. Zejména u komplexních projektů nemusí být vhodné takové podmínky stanovit ze strany zadavatele jednotně. Naopak je vhodné podřídit je soutěži mezi uchazeči, která by následně byla hodnocena. Obdobně se jeví problematickým úplné vypuštění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů a jejich nahrazení prostým čestným prohlášením. Případná možnost zadavatele odstoupit od zakázky, pokud se takové prohlášení ukáže nepravdivým, nebude zřejmě dostatečná k odstranění všech negativ, k nimž by vedla nezpůsobilost dodavatele plnit zakázku.

Autor: Jiří Kindl
 

Články odjinud

Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!

Články odjinud