Švarcsystém na ústupu? | E15.cz

Švarcsystém na ústupu?

Martin Hrdlík

Hovořit o konci švarcsystému je přinejmenším předčasné. V Česku vykazuje trvalou rezistenci

Kabinet Petra Nečase přišel s ambiciózním plánem: chce skoncovat s takzvaným švarcsystémem. Motivace je zřejmá, experti odhadují, že stát kvůli švarcsystému přichází až o pět miliard korun ročně. Firmy totiž šetří své náklady tím, že práci, kterou by měli dělat zaměstnanci, přenechávají živnostníkům, pro něž je tento systém také ekonomicky výhodnější. Stát přitom přichází o odvody zaměstnavatelů na sociální a zdravotní pojištění a vybírá nižší daň.
Represe švarcsystému má tedy státu přinést větší výhody než jeho legalizace, kterou před třemi lety sám premiér, tehdy ještě jako ministr práce a sociálních věcí, k velké nelibosti členů NERV připouštěl. Odůvodňoval to tím, že povolení švarcsystému by mohlo být účinným nástrojem, jak bojovat se současným poklesem zaměstnanosti.
Jakým způsobem má k vymýcení švarcsystému aktuálně dojít? V první řadě zpřísněním definice tzv. závislé práce v zákoníku práce, jehož novela nabyla účinnosti 1. ledna 2012. Původně bylo třeba naplnit osm definičních znaků, nyní postačují čtyři. Za závislou práci se považuje ta, která je vykonávána ve vztahu nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance, jménem zaměstnavatele, podle pokynů zaměstnavatele a kterou zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonává osobně.
Druhým krokem je výrazné zpřísnění sankcí za výkon závislé práce mimo pracovněprávní vztah. Zaměstnavateli může být nyní uložena sankce až do výše deseti milionů korun, a co je zajímavější, její minimální výše musí činit 250 tisíc korun. Samotný zaměstnanec pak může zaplatit pokutu až 100 tisíc korun.
Třetím krokem pak je přenesení kompetence k postihu závislé práce z úřadu práce na inspektoráty práce, které se na odhalování švarcsystému mají specializovat. Do terénu má vyrazit až 660 pracovníků, kteří mají zároveň zajistit 180 mobilních kanceláří. Inspektoři přitom deklarují, že do budoucna lze předpokládat až 200 tisíc kontrol ročně.

Nesnadné odhalování

Počet živnostníků provozujících švarcsystém nelze odhadnout, přesto by při zachování avizovaného tempa kontrol mělo do několika let dojít ke kontrole všech živnostníků a prostřednictvím udělených pokut de facto ke skoncování se švarcsystémem. Tolik k záměru.
A jaká je praxe při odhalování závislé práce mimo pracovněprávní vztah a její dosavadní výsledky? Dle vyjádření generálního inspektora bylo za první dva měsíce tohoto roku provedeno 1700 kontrol zaměřených na odhalování nelegálního zaměstnávání. Inspektoři údajně najdou „pochybení“ u 70 procent kontrolovaných firem. Vzhledem k tomuto tvrzení však překvapí, že inspektoři za první dva měsíce roku udělili za skrytou závislou práci zatím pouze tři pokuty v celkové výši 870 tisíc korun. Zdá se tedy, že její odhalování na rozdíl od ostatních méně závažných pochybení není snadné.
Dotčené subjekty totiž jednak podnikly preventivní kroky. Ze smluv se spolupracujícími živnostníky odstranily jakékoli odkazy, díky nimž by bylo možné závislou práci dovozovat (nárok na dovolenou, poskytování pracovních nástrojů apod.). Zároveň spoléhají, že fakticky se závislá práce bude v určitých odvětvích prokazovat jen velmi obtížně. Zájem na jejím utajení přitom má jak zadavatel práce, tak samotný živnostník.

Kde najít kompromis

V této souvislosti si neodpustím zmínit názor premiéra Nečase z doby jeho působení na ministerstvu práce a sociálních věcí, že v reálu jsou kontroly a postihování švarcsystému prakticky neúčinné. Tento závěr se i přes nově přijatá opatření zatím ukazuje jako správný.
Je třeba si uvědomit, že švarcsystém stále má jak pro skryté zaměstnavatele, tak pro skryté zaměstnance výhodu nejenom ekonomickou, ale i výhodu větší flexibility v „pracovním“ vztahu. Na druhé straně je snaha zákonodárce zvýšit příjmy do státního rozpočtu doprovázená ochranářskou politikou pro zaměstnance v pracovněprávních vztazích. Najít rozumný a prakticky fungující kompromis mezi potřebami trhu práce a zájmy státu jistě nebude jednoduché, nastolená cesta represe švarcsystému však podle všeho k tomuto cíli nepovede.
Švarcsystém vykazuje v česku trvalou rezistenci. Do budoucna je možné i přes uvedené kroky očekávat spíše „formální maskování“ v odvětvích, kde odhalení není příliš pravděpodobné, přechod na jiné formy zajištění potřebných služeb (např. outsourcing) nebo přechod na zaměstnanecký poměr při zachování stávajících výdajů zaměstnavatele (např. místo pěti živnostníků si zaměstnavatel ponechá pouze tři zaměstnance). Zejména poslední možnost by pro stát byla spíše kontraproduktivní, protože živnostníci, které by zaměstnavatel nezaměstnal, by nejspíše skončili jako nezaměstnaní – stát by byl tedy v konečném důsledku zatížen více.

Autor: Martin Hrdlík
 

Články odjinud

Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!