Z energetiky Aleny Vitáskové: Energetické koncepce | E15.cz

Z energetiky Aleny Vitáskové: Energetické koncepce

Alena Vitásková

V energetice se často setkáváme se zkratkami SEK či ASEK. Když je rozepíšeme, jde o Státní energetickou koncepci, respektive Aktualizovanou Státní energetickou koncepci. Tento strategický dokument spadá do gesce ministerstva průmyslu a obchodu a jeho aktuální podobu pro následujících 25 let schválila vláda v květnu 2015. 

Státní energetická koncepce je založena na možnostech využitelných zdrojů daných přírodními podmínkami, zeměpisnou polohou, ale také historickým rozvojem energetiky. Poměrně stabilní podíl v českém energetickém mixu zaujímá uhlí. Oproti některým sousedním zemím koncepce počítá i s dalším rozvojem jaderné energetiky.

Z energetiky Aleny Vitáskové: Vyjednejte si lepší cenu

Důvody pro konkrétní skladbu energetického mixu přitom nemusejí být jen ekologické, ale také bezpečnostní. Stát preferuje bezpečné zdroje na úkor těch, které považuje z geopolitických důvodů za rizikové. Ačkoliv je Státní energetická koncepce zásadní pro určení energetických priorit země a je závaznou například při tvorbě regionálních energetických koncepcí, podnikatelské subjekty se jí řídit nemusejí.

Dokument správně předpokládá, že podíl využití jednotlivých zdrojů podnikateli určí především trh. Koncepce je vytvářena s ohledem na předvídatelnost trhu, průběžně probíhající liberalizaci trhu či ekologizaci energetiky. Důležitou roli v ní ale hraje také konkurenceschopnost hospodářství a v případě domácností jejich životní úroveň. Navrhovaná opatření proto koncepce řeší i z hlediska dopadu na ceny energií.

Autorka je předsedkyní ERÚ.

Autor: Alena Vitásková
 

Články odjinud

Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!