V Rakousku vás může za rychlou jízdu na silnici stihnout dvojí trest | E15.cz
Partnerem projektu je Land Rover

V Rakousku vás může za rychlou jízdu na silnici stihnout dvojí trest

V Rakousku vás může za rychlou jízdu na silnici stihnout dvojí trest

Jízda autem po Rakousku bývá vesměs příjemným zážitkem. Můžete se kochat okolními horskými scenériemi a nejen z toho důvodu se vyplatí nespěchat. Nedodržování maximální povolené rychlosti je v Rakousku opravdu trestáno důsledně a přísně.

V zastavěných oblastech je rychlostní limit 50 km/h pro všechny druhy motorových vozidel, pokud není uvedeno dopravními značkami jinak. Zastavěná plocha vychází z místního jména uvedeného na začátku a na konci obce. Řada měst, například Graz, má ale obecný rychlostní limit dokonce 30 km/h. Jistojistě se to dozvíte prostřednictvím dopravního značení, dejte si na to pozor. Na ostatních komunikacích mimo zastavěné oblasti platí maximální povolená rychlost 100 km/h.

Na dálnici sledujte elektronické informační tabule

Na rakouských dálnicích platí obecně rychlostní limit 130 km/h, ovšem na celé řadě z nich, zejména pak na dlouhých úsecích lyžaři notně používaných A12 (Inntal) a A13 (Brenner), je rychlost dopravním značením trvale snížena na 100 km/h. Hodně dálnic k regulaci provozu také využívá nadzemní elektronické informační tabule upravující maximální povolenou rychlost ve vztahu k dennímu a nočnímu času, např. 110 km/h mezi 22.00 a 05.00 hod. A aby toho nebylo málo, regulují maximální povolenou rychlost na dálničních obchvatech ještě některá rakouská města v rámci svých nízkoemisních zón. Týká se to třeba Innsbrucku a Salcburku. Svítí-li v těchto zónách na elektronických informačních tabulích pod maximální povolenou rychlostí také IG-L, hrozí vám za překročení povolené rychlosti dokonce dvojí trest – pokuta za rychlost od policie a sankce za znečišťování ovzduší od města. Rychlá jízda pod svítícimi tabulemi IG-L vás tedy může vyjít opravdu draho, včetně zákazu další jízdy.

Vytvářejte nouzové koridory

Na rakouských dálnicích a rychlostních komunikacích jsou řidiči v případě dopravního kolapsu a následné tvorby kolon povinni vytvářet uprostřed vozovky takzvané nouzové koridory pro vozidla integrovaného záchranného systému. Vozy jedoucí v levém jízdním pruhu se musí pohybovat co nejvíce vlevo a řidiči jedoucí na pravé straně vozovky se musí pohybovat co nejvíce vpravo. Na komunikacích s více než dvěma pruhy v jednom směru pak musí vozidla používající jízdní pruh zcela vlevo přejet na jeho levou stranu, a zbytek vozidel přejede na stranu pravou. Rakouská praxe ukazuje, že nouzové koridory umožňují vozidlům záchranné služby dostat se na místo nehody rychleji než při použití krajnice.

 

Na co si ještě dávat pozor

Také v Rakousku pozor na školní autobusy. V situaci, kdy školní autobus (se žlutým nápisem) umožňuje výstup a nástup cestujících a má zapnutá žlutá blikající světla, řidičům pohybujícím se ve stejném směru není dovoleno jej předjíždět.

Za krátkodobé nedovolené parkování v Rakousku hrozí pokuta 36 eur, ovšem při nerespektování zákazu parkování, zejména brání-li vozidlo v provozu, může být vaše auto odtaženo. Botičky se v Rakousku nepoužívají.

Osoby cestující na sedadlech vybavených bezpečnostním pásem (včetně zadních sedadel), musí tento pás použít. V opačném případě můžete být na místě pokutováni až do výše 35 eur a nezaplatíte-li ihned nebo ve stanovený časový úsek, může být pokuta zvýšena až na 72 eur. Děti do 14-ti let věku a děti menší než 150 cm musí používat speciální bezpečnostní pásy přizpůsobené jejich velikosti nebo speciální dětské zádržné systémy. Vozidla bez této výbavy (např. dvousedadlové sportovní vozy nebo nákladní automobily) nesmí být vůbec použita k přepravě dětí mladších 14-ti let.

Děti do 14-ti let, ale vyšší než 1,50 m, musí používat bezpečnostní pásy pro dospělé.

Svítit nemusíte…
…ale měli byste. V Rakousku je denní svícení doporučeno, povinnost svítit však platí v tunelech. 

 

Povinná výbava

Řidič vozidla je ze zákona povinnen mít ve voze reflexní vestu (fluorescenční žlutá, červená nebo oranžová – EU norma EN 471), která musí být použita při opuštění vozu v případě poruchy nebo nehody na silnicích mimo zastavěné oblasti a na dálnicích zejména při instalování výstražného trojúhelníku. V zásadě může být za vystoupení z vozu bez reflexní vesty mimo obec pokutován řidič i pasažér. Ve správním řízení přitom pokuta může dosáhnout až výše 2180 eur, na místě každopádně dostanete pokutu 14 eur. Všechny automobily registrované v Rakousku nebo v zahraničí dále musí být vybaveny výstražným trojúhelníkem a lékárničkou v provedení silného obalu odolného proti nečistotám. Hasicí přístroj v Rakousku není povinný.

Od 1. listopadu do 15. dubna, musí být vozidla vybavena zimními pneumatikami, pokud to vyžadují povětrnostní podmínky, zejména jsou-li silnice pokryty sněhem nebo ledem. Zimní pneumatiky musí být na všech kolech, musí nést označení M + S nebo M & S a minimální hloubka dezénu musí být 4 mm. V horských oblastech může být značkami stanovena povinnost mít ve výbavě sněhové řetězy (modrá kulatá značka s vyobrazením pneumatiky se sněhovými řetězy).

Co v Rakousku určitě nesmíte

+ Radarové detektory – antiradary jsou v Rakousku zakázány Zákonem o telekomunikacích. 

+ V Rakousku jsou zakázány on-board kamery zaznamenávající jízdu vozidla. Hrozí vysoká pokuta a odebrání kamery.

+ Použití telefonů během jízdy je zakázáno (s výjimkou "hands-free").

 

Alkohol

V Rakousku je povolené množství alkoholu v krvi 0,49 promile, vlastníte-li řidičský průkaz již déle než dva roky. Na úrovni mezi 0,5 promile a 0,8 promile je řidič pokutován a Rakušanům je také proveden zápis do bodového systému. Pokud dechová zkouška ve vašem těle odhalí více než 0,8 promile alkoholu, budete pokutováni a současně vám bude pozastaven řidičský průkaz. Policie navíc může řidiči při zjištění, že překročil povolenou hranici alkoholu, zabavit klíče od vozidla, aby mu zabránila v další jízdě.

Jestliže je řidič podezřelý z řízení pod vlivem alkoholu, musí podstoupit dechovou zkoušku. Pokud je test pozitivní, je podroben přezkoumání policejním lékařem. Krevní test je automaticky užíván v případě, že při nehodě došlo ke zranění nebo úmrtí.

Trestný čin řízení pod vlivem alkoholu má v Rakousku závažné právní důsledky s pokutami ve výši od 300 do 5,900 eur. Cizincům může být po spáchání tohoto trestného činu zakázáno v Rakousku dále řídit.

Pokuty

Rakouská policie je na místě oprávněna ukládat a vybírat pokuty až do výše 90 eur. V případě vyšší pokuty může policista požádat motoristu o zaplacení zálohy, přičemž zbytek pokuty je splatný v průběhu dvou týdnů po činu.
Závažné dopravní přestupky spáchané v Rakousku zahraničními řidiči jsou zaznamenávány rakouskými úřady. Po spáchání tří trestných činů bude návštěvníkům řídícím vozidla neregistrovaná v Rakousku zakázáno zde řídit po dobu minimálně tří měsíců.

Příklady výše pokut:

Překročení rychlostního limitu o 10 km/h: 20 eur na místě, až 726 ve správním řízení

Překročení rychlostního limitu na dálnici o 20 až 25 km/h: 50 eur na místě, až 726 ve správním řízení

Překročení rychlostního limitu na dálnici přes 30 km/h: 70 eur na místě, až 2180 ve správním řízení


Předjíždění tam, kde je zakázáno: 36 eur na místě, až 2180 ve správním řízení

Tematický speciál v rámci komerční  spolupráce s portálem Snow.cz vytipovává ne všem milovníkům lyžování dobře známá místa. Jeho součástí je i základní dopravně-informační servis.

Partnerem speciálu E15 Autem na hory je Land Rover.

Land Rover Discovery SportLand Rover Discovery SportAutor: Petr Homolka