Diverzita v DNA. Mezinárodní firmy přinášejí na pracovní trh v Česku novou dynamiku | E15.cz
Partnerem projektu je ABSL

Diverzita v DNA. Mezinárodní firmy přinášejí na pracovní trh v Česku novou dynamiku

Diverzita v DNA. Mezinárodní firmy přinášejí na pracovní trh v Česku novou dynamiku

Rostoucí počet mezinárodních firem, které v Česku otvírají své provozy, přináší na pracovní trh nový vítr a dynamiku v podobě skutečně různorodého pracovního prostředí. Různorodost přitom není dána jen počtem národností zastoupených mezi zaměstnanci, ale i mixem různých generací, rozdílným vzděláním, náboženstvím či zájmy, odlišnou zdravotní kondicí, sexuální orientací a dokonce i motivací či cílem. Výhody takového prostředí jsou značné, a to jak pro samotné zaměstnance, tak i pro firmy. Přináší totiž rozmanitost názorů a přístupů, a tím i inovace a konkurenceschopnost.

Různorodost pracovního prostředí a diverzita uvnitř týmu je například základním prvkem firemní kultury center podnikových služeb. Cizinci v nich dnes tvoří přes třetinu zaměstnanců a hovoří 32 různými jazyky. „V jednom týmu tak spolupracují lidé různého založení, temperamentu a přístupu k životu, například obvykle systematický Němec, kreativní Ital, technicky myslící Rus nebo Ind a Čech, který všechny propojuje. Na otázku, co mají na své práci nejraději, všichni obvykle shodně odpoví, že právě rozmanitost a možnost pracovat s kolegy z různých zemí a kultur,“ vysvětluje Helena Tabakovová z asociace ABSL s tím, že české firmy se v tomto ohledu mohou u těch mezinárodních inspirovat.

Rozmanitost není jen trendem doby, je to výsledek sociálních změn a rozvoje pracovního trhu. „Centra služeb jsou důkazem, že diverzita skutečně podporuje inovace, růst a kvalitu poskytovaných služeb. A je to logické, tým složený z lidí přibližně stejného věku, vzdělání a původu nemůže přicházet s příliš rozdílnými nápady, jejich životní zkušenosti jsou totiž velmi podobné. Naopak skupina lidí z různých prostředí a lišícími se zkušenostmi může firmu obohatit o celou řadu jedinečných pohledů na věc, zkušeností a názorů,“ komentuje Helena Tabakovová.

Napříč generacemi

Diverzita v oboru podnikových služeb nepanuje pouze mezi národnostmi. I když jde o velmi mladý obor, který v ČR funguje zhruba 15 let, zaměstnavatelé dbají i na různorodost věkovou. V kancelářích se tak potkávají zástupci 4 generací a zdá se, že zaměstnanci to vítají. Z nedávného průzkumu společnosti Randstad totiž vyplynulo, že téměř 85 % českých zaměstnanců dává přednost práci v multigeneračním týmu. V případě zaměstnanců s vysokoškolským vzděláním je to dokonce 90 %. Tři čtvrtiny zaměstnanců přitom uvádí, že díky práci ve věkově rozmanitých týmech přichází s inovativními nápady a řešeními.

Diverzita klíčovou hodnotou mileniálů

Největší zastoupení (61 %) má v oboru podnikových služeb generace mileniálů, která má diverzitu doslova ve své DNA. Vůči rozdílnostem je nejen mnohem otevřenější a tolerantnější, ale přímo je vyhledává a považuje za důležité, je-li diverzita součástí pozitivní firemní kultury. „Podniková kultura a filozofie se je pro tuto generaci jedním z nejdůležitějších faktorů při výběru zaměstnavatele,“ říká Helena Tabakovová s tím, že tento přístup začíná mít pozitivní vliv na zaměstnavatele.

Odpověď na zrušení karenční doby: firmy hodlají omezit benefity, v ohrožení jsou i sick-days

„Mnoho společností, které se dříve tradičně zaměřovaly pouze na ziskovost, si nyní osvojuje nové způsoby myšlení, které mladá generace vyhledává. Samozřejmě s cílem ji zaujmout a získat do svých řad.“ Preference mileniálů nedávno zkoumala studie Deloitte Millenials Survey, z níž vyplynulo, že více než 80 % mileniálů si myslí, že úspěch firem by se neměl měřit jen podle finanční výkonnosti. Důležitá je i filozofie firmy a její řešení hospodářských, environmentálních i sociálních výzev.

Počet žen na vrcholových postech roste

Pro progresivní firmy je prioritou také téma rovného zastoupení žen a mužů, a to nejen mezi řadovými zaměstnanci, ale i v managementu. Oblast služeb je tradičně v otázce přístupu k ženám a mužům pokroková. Podle údajů ABSL ženy v centrech průměrně obsazují 48 % pozic a jejich počet roste i na vrcholových postech, meziročně zhruba o 15 %.

Aktuálně činí poměr žen a mužů v managementu českých center podnikových služeb 5:4. Podle Jonathana Appletona, ředitele ABSL, je to dáno především tím, že centra služeb lákají manažerky na zajímavé benefity, které jim umožňují skloubit rodinu a kariéru, a zároveň se snaží udržet ženy v kontaktu s prací i v době mateřské dovolené. Cílem přitom je, aby měly stále přístup k vývoji oboru a udržely si své know-how. Tímto přístupem tento segment výrazně předbíhá zbytek českých firem.

Férový přístup

Diverzita na pracovišti se dále často projevuje integrací pracovníků se specifickými potřebami anebo například podporou LGBT komunity. Rovností LGBT osob na pracovišti se zabýval letošní výzkum Veřejné ochránkyně práv, který ukázal, že nadpoloviční počet lidí vždy nebo často skrývá v práci svou sexuální orientaci a genderovou identitu. Téměř čtvrtina dotázaných v práci má zkušenost s negativními postoje vůči LGBT lidem.

Stále více zaměstnavatelů si však uvědomuje, že musí sami aktivně podporovat téma LGBT diverzity a mohou změnit přetrvávající stereotypní vnímání tohoto tématu. Tito zaměstnavatelé veřejně deklarují svůj závazek podpory LGBT diverzity a inkluze podpisem Pride Business Forum Memoranda. Mezi signatáře memoranda patří i celá řada firem z oboru podnikových služeb.  

Diverzita by měla přijít shora

Různorodost pracovního prostředí a týmu by měla prostupovat všechny sféry firmy. S budováním otevřeného přístupu by však měla firma začít odshora. Z průzkumu personální agentury Grafton Recruitment totiž vyplývá, že až 69 % zaměstnanců, kteří se domnívají, že jejich manažerské týmy jsou různorodé, vidí své pracovní prostředí jako motivující a stimulující.

Dobrou zprávu v tomto ohledu přináší Index diverzity ČR, který sestavuje Byznys pro společnost. Dle něj považuje více než 90 % firem za klíčové to, aby se téma diverzity stalo součástí agendy nejvyššího vedení. U téměř poloviny firem se strategie diverzity také promítla do přípravy akčního plánu, který je pravidelně monitorován.