Regiony táhnou, centra služeb přináší život i mimo Prahu | E15.cz
Partnerem projektu je ABSL

Regiony táhnou, centra služeb přináší život i mimo Prahu

Regiony táhnou, centra služeb přináší život i mimo Prahu

Nezaměstnanost pod dvě procenta a související přetlak na trhu práce, vysoká fluktuace a rostoucí nájmy. To jsou neduhy, se kterými aktuálně bojuje Praha. Firmy, a to včetně těch působících v celosvětovém měřítku, se proto začínají zajímat i o další regiony, které jsou pro ně v mnoha ohledech výhodnější. Atraktivní je pro ně zejména Brno, Ostrava a Olomouc, stále častěji se ale poohlíží i po dalších místech. Výhodu mají města s vysokými školami, kde je pro firmy snazší získat kvalifikované zaměstnance, případně talenty oslovovat již během studia. 

Do regionů v posledním období směrují mimo jiné i centra profesionálních podnikových služeb, která zpracovávají účetní, finanční či personální agendu, věnují se logistice, zákaznickým službám nebo vývoji, správě či podpoře IT, a to v mezinárodním měřítku. Dle průzkumu realizovaného asociací ABSL z celkového počtu 100 tisíc zaměstnanců působících v sektoru profesionálních služeb, jich v Brně pracuje 22 %, V Ostravě 13 %, v Olomouci 2 % a Plzni 2 %. V hledáčku firem se ovšem stále častěji objevuje i Hradec Králové, Liberec, České Budějovice nebo Pardubice – na tato a další menší města připadá až 13 % zaměstnanců oboru. Ve všech těchto městech fungují vysoké školy, které produkují vhodné kandidáty na zaměstnance, ať už s technickým, ekonomickým či jazykovým zaměřením. „V očích zahraničních investorů má dobrou pověst nejen Praha, ale i ostatní regiony ČR, které jsou díky kvalitní veřejné dopravě a městské infrastruktuře dobře dostupné. Regiony nabízí jak nižší náklady oproti hlavnímu městu, tak i dostatek kvalitních uchazečů o práci,“ uvádí výkonný ředitel asociace ABSL Jonathan Appleton.

Lidé, nízké nájmy, vysoká kvalita života

Na Brnu firmy oceňují nejen jeho centrální polohu, ale zejména nižší náklady na zaměstnance a kancelářské prostory, než jak je tomu v Praze. Brno navíc nabízí hned tři prestižní vysoké školy, které opouští 17500 absolventů ročně. Zaměstnanci a obyvatelé Brna zase oceňují zdejší vysokou kvalitu života, díky níž se Brno stalo populární i pro cizince. Také Ostrava láká investory z oblasti podnikových služeb díky nižším nákladům, důležitý je však i dostatek technicky vzdělaných obyvatel, příznivá poloha a volná kapacita kancelářských prostor. S ostatními městy a světem je Ostrava spojena jak dálnicí, tak vlakem, a nachází se zde i mezinárodní letiště. Poměrně běžně zde pracují také zaměstnanci z Polska či Slovenska, potenciál z pohledu lidských zdrojů je zde tedy ve srovnání se zbytkem ČR obrovský.

Stále častěji se mezi zahraničními investory skloňuje i Olomouc. Důvodem je zejména strategická pozice města v centru Moravy, dobré dopravní spojení s významnými tuzemskými i mezinárodními obchodními centry a výborné zázemí v podobě dostupných kancelářských prostor. Pro obor podnikových služeb je pak důležitá i zdejší filozofická fakulta, kde se vyučuje celkem 20 jazyků. Ceny nájmů se navíc v Olomouci, Brně i Ostravě pohybují zhruba o třetinu níž než v Praze. Mzdy jsou v Olomouci o necelou třetinu nižší než v Praze, v Ostravě a v Brně přibližně o čtvrtinu. Vzhledem k nižším nákladům si přesto obyvatelé z těchto měst užívají srovnatelnou kvalitu života jako Pražané.

Města ožívají
Příchod center služeb do regionů vítají i samotná města, protože centra přináší kvalifikovanou a zajímavě honorovanou práci, která dokáže udržet v regionu mladé lidi. Celá řada studentů totiž obvykle po skončení vysoké školy odcházela za prací do Prahy či za hranice ČR, protože nedokázala ve svých domovských městech najít adekvátní uplatnění.

Naivní přístup Američanů se v českém školství osvědčuje, říká odbornice na vzdělávání Ripková

Centra služeb však přináší změnu, nabízí vysoký standard pracovního prostředí a prostřednictvím mladých lidí, kteří často přichází i z celé Evropy, vnáší do měst život a dynamiku. Nové investory z oboru by tak uvítala například Plzeň nebo České Budějovice, na Moravě pak Olomouc či Zlín.

Spolupráce se studenty i absolventy

Mladé a talentované lidi se přitom firmy snaží oslovovat již v průběhu jejich studia. Často spolupracují přímo s vysokými školami a nabízejí zajímavé vzdělávací programy, které jim pomáhají s náborem. Příkladem může být společnost OKIN BPS, která sídlí v Ostravě a za svůj komplexní vzdělávací program získala ocenění ABSL Diamonds.

Její akademie OKIN BPS zahrnuje širokou nabídku kurzů určených jak pro zaměstnance, tak i pro zájemce z řad veřejnosti. Jde například o kurzy síťových nebo cloudových technologií a jazyků. „Obrovský přínos tohoto projektu vidím nejen ve zvyšování kompetencí zaměstnanců OKIN BPS, ale i v budování značky zaměstnavatele a v získávání přístupu k potenciálním kvalifikovaným pracovníkům. Zhruba 40 % absolventů workshopů totiž následně najde uplatnění v technických týmech této společnosti,“ vysvětluje Jonathan Appleton. Dobré zkušenosti z této oblasti má i centrum služeb MANN+HUMMER Service.

„S mladými potenciálními zaměstnanci se snažíme pracovat už během jejich studií, kdy poskytujeme možnosti spolupráce na bakalářských či diplomových pracích a praxí přímo v našich kancelářích. Zároveň se je snažíme samozřejmě informovat o výhodách zaměstnání právě u nás,“ říká Jaroslav Mátl, HR Business Partner této společnosti sídlící na Třebíčsku s tím, že dobré zkušenosti má i s motivací lidí z hlavního města, aby se vrátili na Vysočinu, ať už po studiích, anebo třeba v momentě, kdy založí rodinu a chtějí vychovávat děti v méně hektickém prostředí.

Možnost žít méně hekticky je ostatně velmi silný důvod, proč nabídku kvalifikované práce v menších městech vítá celá řada mladých lidí. Zájem o dobře vyvážený pracovní a soukromý život totiž sílí a Praha jej dokáže umožnit jen omezeně.

Od účetních až po odborníky na robotizaci

V centrech profesionálních podnikových služeb přitom najdou uplatnění lidé s mnoha specializacemi. Vedle tradičních pracovních pozic, ke kterým patří například účetní, finanční analytik, HR administrátor, expert na zákaznické služby, databázový specialista, programátor či profesionál v oblasti IT podpory, se objevují i pozice odbornější a kreativnější. Z České republiky se zákazníkům z celého světa poskytují stále kvalifikovanější služby, ať už jde o datovou analytiku, projektový management, výzkum a vývoj či například robotizaci administrativních procesů. V oboru se proto snadno uplatní lidé s pokročilými technickými znalostmi, kritickým myšlením a zájmem učit se stále něco nového. Své místo zde však mají i ti, kdo mohou nabídnout měkké dovednosti a samozřejmě i dobrou znalost cizích jazyků.

Automatizace změní charakter práce i v menších městech

Aktuálně 40 % zaměstnanců firem sdružených v ABSL pracuje v outsourcingu IT, 37 % zajišťuje klasické kancelářské služby (SSC, Shared Service Center), 14 % pracuje ve výzkumu a vývoji a 9 % v BPO (Business Process Outsourcing, outsourcing podnikových procesů). Mezi centry podnikových služeb v jednotlivých městech ovšem dosud existují určité rozdíly. Popsaný trend, tedy důraz na IT a kvalifikovanější služby, je nejpatrnější v centrech v Praze, Brně, Ostravě a Olomouci, v menších městech ještě jako náplň převažuje zajišťování kancelářských služeb. I zde se však situace bude měnit, protože tyto procesy budou ve stále větší míře automatizovány.

Podle prognózy asociace ABSL poroste sektor podnikových služeb i v příštích letech, přičemž faktory pro provoz těchto center mimo Prahu přetrvají nebo se ještě zvýrazní. Kromě firem z toho budou profitovat i lidé žijící v těchto městech. Navíc centra sdílených podnikových služeb stále více působí i v okolí „jádrových“ měst s vysokými školami. Vedle Liberce a Jablonce nad Nisou je to Stráž pod Ralskem, v okolí Prahy třeba Rakovník, Kladno či Mladá Boleslav, poblíž Pardubic je to Chrudim. I tento trend bude patrně pokračovat, protože např. poptávka po kancelářských prostorách může zdražit nájmy vedle Prahy i v dalších velkých městech ČR.