Zlepšovat výkonnost podniku lze i s pomocí metody Lego Serious Play | E15.cz
e15_logo_Inverzni_barva

Zlepšovat výkonnost podniku lze i s pomocí metody Lego Serious Play

Lego

Zvyšování efektivity a výkonnosti je cílem prakticky každé společnosti a je i samotnou podstatou zakládání a provozování center podnikových služeb. Se správným nastavením a optimalizací procesů, vedoucím k růstu výkonnosti, mohou pomoci i oblíbené kostky Lego, respektive inovativní metoda Lego® Serious Play®, která podporuje tvůrčí myšlení a týmovou spolupráci. Dle propagátora této metody na českém trhu, konzultační společnosti 24 Services Group, ji lze využít i při hledání řešení na celou řadu problémů, se kterými se dnes podniky potýkají.

Hrou k řešení problémů

„Obrovskou výhodou této metody je, že jde de facto o hru. I když je náročná z pohledu nároků na facilitátora, lidé se jí rádi a bez předsudků účastní, protože si z přirozenosti rádi hrají,“ uvádí Magda Kolínská, jednatelka společnosti 24 Services Group, která se specializuje na konzultace v oboru podnikových služeb a jednotlivým společnostem radí, jak inovovat své procesy, a zajistit si tak maximální efektivitu. Metodu Lego® Serious Play® lze podle ní použít k inovacím zákaznické zkušenosti a služeb, na budování a rozvoj výkonných týmů, na řešení problémů v procesech i mezi lidmi, a v neposlední řadě k přípravě strategie společnosti či konkrétního oddělení. Metodika využívá lidského mozku k přetváření nápadů a myšlenek do Lego modelů, které potom účastníci pomocí významů, metafor a příběhů představují sobě i ostatním.

 Jak dospět k řešení s pomocí metody Lego® Serious Play®?

 Tým, který hledá řešení, se zúčastní vedeného workshopu, jehož účastníci si společně „hrají“ s tradičními Lego kostkami. Workshop vždy vede certifikovaný facilitátor, který řídí celý proces a volí vhodnou techniku pro konkrétní skupinu lidí a jejich záměr. Účastníci pak pracují podle strukturovaného imaginárního scénáře, díky kterému vytvářejí své modely, které jim následně slouží jako odpovědi a stavební kameny řešení pro jejich předem stanovené cíle.

 

Nedílnou součástí metody je pravidlo, že všichni jsou si rovni a názor každého účastníka se počítá. „S použitím této metodiky máme velké úspěchy. Účastníci se mohou od problémů odosobnit a nemluvit o nich napřímo, ale přes vytvořené Lego modely. Diskuse je tak bohatší a bezpečná, protože si vysvětlujeme, co znamená kostička Lega, ne naše emoce nebo frustrace,“ vysvětluje Magda Kolínská.


Fungující tým je nezbytností

Velmi dobré výsledky zaznamenává metoda Lego® Serious Play® při motivování zaměstnanců a jejich zapojení do procesu rozhodování. Motivovaní a aktivní zaměstnanci jsou na své pracovní pozici spokojení, což je nejlepší cesta k vysoké výkonnosti a nízké míře fluktuace. Spokojenost pracovníků, a tím i výkon celého týmu, případně celého centra podnikových služeb, výraznou měrou závisí i na správné komunikaci. „Ve společnostech se často setkáváme s problémy vycházejícími z nedostatečné komunikace mezi nadřízenými a podřízenými. Důležitý je konsistentní přístup a včasná informovanost o změnách a plánech ve společnosti,“ komentuje Magda Kolínská a dodává: „Často také chybí zapojení samotných zaměstnanců do rozhodovacích procesů, což vede ke ztrátě motivace a často i následnému odchodu lidí, do nichž firma investovala nemalé peníze.“ Díky metodě Lego® Serious Play® lze zaměstnance zapojit do procesu spolurozhodování poměrně snadno.

Výsledkem je nalezení společného řešení

„Tento postup je unikátní v tom, že pomůže dostat na povrch to, co si skutečně myslíme. Naše ruce a mozek jsou totiž z více než 70 % propojeny. Metoda je založena na předpokladu, že každý víme něco unikátního a cenného, čímž můžeme přispět do diskuse o směřování společnosti,“ dodává Magda Kolínská. Díky této metodě si účastníci uvědomí vlastní i týmovou identitu a zároveň se všichni zapojí do hledání nejlepšího řešení nebo rozhodnutí pro společnost. Výsledkem tak může být odpověď na konkrétní problém, návrh komunikačního plánu či jiné strategie, nebo nově navržený proces a akční projektový plán. Je také velmi důležité, aby účastníci workshopu věděli, že se účastní hledaní řešení, které má reálné šance na využití v praxi.