Anketa se členy poroty | E15.cz
Partnerem projektu je Byznys pro společnost

Anketa se členy poroty

Anketa se členy poroty TOP odpovědná firma

125 projektů šedesáti společností bylo letos oceňováno v rámci konceptu TOP Odpovědná firma, přičemž jejich počínání na tomto poli hodnotilo 55 nezávislých odborníků jmenovaných často právě firmami, které mají v oboru udržitelného byznysu cenné zkušenosti. Vybraní členové poroty v anketě odpovídali na 6 otázek a jejich odpovědi jdou v každém případě hodnotnou výpovědí o současném stavu CSR v České republice.  

 

 

 

 

 

1. Jaká je vaše motivace k účasti v porotě?

2. Co se vaší firmě či vašemu zaměstnavateli v letošním roce plném výzev na poli udržitelnosti podařilo?

3. Kde naopak vidíte prostor pro zlepšení?

4. Jaký bude podle vás z pohledu CSR příští rok? Jste optimistou, nebo máte obavy?

5. Oznámkujte jako ve škole české firmy za to, co dělaly pro udržitelnost v covidové době.

6. A jakou známku by od vás za totéž dostala státní správa? Můžete samozřejmě hodnotit i slovně.

 

Lenka Mašková, corporate responsibility manager v Tchibo Praha, spol. s r.o.

Lenka Mašková, corporate responsibility manager v Tchibo Praha spol. s r. o.Autor: Tchibo Praha

1. Je zajímavé dozvědět se, jaké přínosné projekty se v České republice realizují a zároveň sledovat, jak se firmy posouvají dopředu. Vnímám to také jako příležitost poskytnout přihlášeným subjektům odbornou zpětnou vazbu a podporovat je tak v rozvoji na jejich cestě k odpovědnosti a udržitelnosti.

2. Aktivní jsme byli například na poli snižování odpadu, zejména plastu, a práci s recyklovanými materiály. Od dubna letošního roku jsme přestali používat plastové obaly u textilního zboží. Do našich kolekcí pravidelně zařazujeme výrobky, které vznikly ze zdánlivě nepoužitelného odpadu z moří a oceánů. Aktuálně jsme také třetím největším prodejcem výrobků z biobavlny na světě.

3. Výzvou je pro nás cirkulární ekonomika, dále pak pokračování v dalším snižování naší uhlíkové stopy či množství odpadu. Naším dlouhodobým cílem je 100% udržitelné podnikání.

4. Věřím, že současná situace může vést lidi k přehodnocení významu osobních vztahů a vazeb, ke změně náhledu na osobní potřeby a spotřebu, což by například mohlo podpořit cirkulární ekonomiku, u firem pak k většímu zohlednění právě společensky odpovědného přístupu.

5. Nerada bych známkovala jako ve škole. Věřím, že většina firem dělala, co mohla, a snažila se na situaci reagovat podle svých možností. Tyto firmy mobilizovaly všechny své síly na podporu zdravotníků, seniorů a dalších subjektů či skupin obyvatel, které byly pandemií zasaženy nejvíce.

6. Zde bych vyzdvihla přenesenou působnost státní správy, tedy samosprávy obcí. Například ve městě, kde bydlím, radnice včas a srozumitelně občany informovala, podpořila několik místních iniciativ, ať už se jednalo o šití roušek nebo rozvozy obědů pro seniory.

 

Juraj Palčinský, managing director v ANTALIS CZ

Juraj Palčinský, managing director v ANTALIS CZAutor: ANTALIS CZ

1. K účasti v porotě mě motivuje příležitost spolupracovat s lidmi, kteří se zajímají o naše okolí a není jim lhostejná naše budoucnost. Se zájmem čtu inspirující projekty přihlášené do soutěže a těší mě, že neustále roste počet firem a jejich zaměstnanců se širokým zájmem o CSR tematiku.

2. Rozšířili jsme sortiment papíru o 100% recyklovaný grafický papír Nautilus, který používáme i při výrobě našich tiskovin.

3. Rád bych viděl širší zapojení našich zaměstnanců.

4. Obavy nemám. Mnoho lidí a firem má dlouhodobě udržitelný rozvoj plně integrovaný do svých DNA a budou v aktivitách pokračovat. A to nejen příští rok.

5. Doba covidová přinesla plno nových a zajímavých aktivit v oblasti CSR. Mnohé firmy rychle zareagovaly na nové výzvy a potřeby pomoci. Vzájemná nezištná podpora rezonovala na všech úrovních. Velká pochvala nejen firmám, ale rovněž všem lidem!

 

Josef Schwarz, ekonomický poradce Evropské komise

Josef Schwarz, ekonomický poradce Evropské komiseAutor: Archiv Josefa Schwarze

1. Chtěl jsem přispět k výběru firem, které mohou ostatním sloužit za vzor.

2. Evropské komisi se letos navzdory pandemii podařilo udržet zelenou transformaci jako prioritu pro nadcházející období. Také připravila konkrétní návrhy legislativy Zelené dohody pro Evropu. Například plán k dosažení klimatických cílů Evropské unie do roku 2030, plán zlepšit oběhové hospodářství nebo plán k energeticky účinné renovaci budov. Rovněž navrhla, aby z evropského rozpočtu na léta 2021–2027 šlo 30 % prostředků na boj s klimatickou změnou, což vrcholní představitelé zemí EU již odsouhlasili. A chce, aby alespoň 37 % z peněz, které EU poskytne členským zemím na obnovu ekonomik po pandemii, šlo v letech 2021–2023 na boj s klimatickou změnou.

3. V Evropě se bohužel stále ve velkém plýtvá energiemi, surovinami, vodou, výrobky i potravinami. Proto Komise vyhlásila například tzv. renovační vlnu – bude masivně podporovat renovace budov tak, aby spotřebovávaly méně energie.

4. To si netroufám odhadnout. Vždyť ani nevíme, jak se za měsíc vyvine situace s pandemií.

5. Každá firma je na tom jinak, takže nelze dělat hodnocení všem firmám. Některé by dostaly výtečnou, jiné nedostatečnou.

6. Na ministerstvech je řada nadšenců, kteří bojují za zelená řešení. Státní správa se však musí pohybovat v mantinelech, které určují politická rozhodnutí vlády a parlamentu. Pokud jde o udržitelnost vlastních procesů, právě například v energetické účinnosti veřejných budov jsou značné rezervy. Státní správa toho dělá opravdu hodně, nicméně často chybí odvaha udělat „generační“ změnu myšlení, lépe a systematicky spolupracovat, zapomenout na resortismus a soustředit se na provádění politických strategií v praxi.

 

 

Vladimír Sochor, ředitel Odboru energetické účinnosti a úspor Ministerstva průmyslu a obchodu

Vladimír Sochor, ředitel Odboru energetické účinnosti a úspor Ministerstva průmyslu a obchoduAutor: .

1. Zodpovědnost firem mě dlouhodobě zajímá zejména ve vztahu k udržitelnosti a snižování negativních vlivů na životní prostředí, proto jsem nabídku rád přijal.

2. Na MPO řešíme nepřetržitě různé záležitosti ve vztahu k udržitelnosti, k čemuž úspory energie neodmyslitelně patří. V říjnu se podařilo spustit komunikační kampaň na podporu úspor energie a postupně se daří měnit k lepšímu program EFEKT, ze kterého jsou poskytovány zejména motivační dotace na podporu úspor energie.

3. Ve vztahu k úsporám energie je třeba zlepšit koordinaci aktivit mezi jednotlivými ministerstvy. A také by bylo vhodné zlepšit vůbec vzájemnou komunikaci vůči všem standardním spotřebitelům energie, aby se dávala přednost opatřením snižujícím spotřebu před instalací stále nových energetických zdrojů.

4. Jsem optimistou, ale lepší zítřek nepřijde jen tak, je třeba se o něj společně starat.

5. Budu velmi lapidární a uvedu „dvojku“. Řada firem je velmi aktivních a připravují mnoho dobrých projektů, které je možné napodobovat, ale na jedničku to ještě není. Zatím táhnou zejména příklady velkých zahraničních firem, které se obvykle chovají mnohem „zeleněji“.

6. V tom případě bych hodnotil horší známkou a váhám, jestli nedat dokonce až „čtyřku“.

 

Petra Vaňoučková, CSR specialista Nadace Pojišťovny Kooperativa

Petra Vaňoučková, CSR specialista Nadace Pojišťovny KooperativaAutor: Kooperativa

1. Dlouhodobě se věnuji oblasti společenské odpovědnosti, a to především v oblasti filantropie. Je tedy velice zajímavé se na projekty podívat z druhé strany a posuzovat s nadhledem jejich komplexnost.

2. Letošní rok prověřil flexibilitu pojišťovny Kooperativy i její nadace. Krizový management velmi rychle a efektivně reagoval na vládní opatření. V této souvislosti Kooperativa přistoupila na flexibilní možnost práce z domova za použití nových komunikačních kanálů.

3. Velmi se osvědčila možnost komunikace na dálku a vidíme v tomto způsobu přenosu informací mezi spolupracovníky a externími partnery velkou příležitost do budoucna. Výzvou bude téma udržitelných financí, a to nejen pro nás.

4. Zůstávám optimistou i v této nelehké době. To, kam společnost míří a posouvá se ve společenské odpovědnosti, se nezastaví. Každá krize přináší změny a je na nás, zda se tyto změny stanou příležitostí.

5. Dávám všem jedničku, protože vím, že pomoc byla účelná.

6. To není lehká otázka. Za řešení první vlny, kdy jsme se rychlým „uzavřením ekonomiky“ vyhnuli tisícům mrtvých, by stát získal 1. Za druhou vlnu by si bohužel zasloužil známku z opačného spektra. Je však potřeba vyzdvihnout všechny, kteří pracují v našem zdravotnictví, které prochází neskutečnou zatěžkávací zkouškou a zatím to zvládá na jedničku. Těm nebudeme moci nikdy dostatečně poděkovat.

 

Nikola Viktorinová, Odbor rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ČR

Nikola Viktorinová, Odbor rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ČRAutor: Úřad vlády ČR

1. Účastí na hodnocení soutěže Top odpovědná firma pro nás vzniká prostor ke sdílení příkladů dobré praxe mezi soukromým sektorem a státní správou. V oblasti podpory diverzity a slaďování pracovního a soukromého života bývá byznys často pokrokovější a může být inspirací.

2. Po dvou letech intenzivní práce je k předložení vládě připravena Strategie rovnosti žen a mužů. Také pozitivně hodnotíme, že se povedlo více upozornit na důležitost tématu rovnosti žen a mužů na trhu práce a komunikovat se zaměstnavateli, jak významnou roli pro ně sehrává.

3. Prostor pro zlepšení je obecně ve větší podpoře žen. Ženy u nás chybí v klíčových pozicích. Například ve vedení největších obchodních společností je zastoupení žen jen 18,5 %, u státem spoluvlastněných firem je to jen 11 %. V Česku je stále nedostatečně zajištěna transparentnost v odměňování a jen velmi pomalu se snižují rozdíly ve výdělcích mužů a žen.

4. Rádi bychom byli optimističtí. V současné době všichni čelíme velkým výzvám, aktuální situace ale současně přinesla prostor pro uplatnění nástrojů, jako je například práce z domova či větší flexibilita pracovních úvazků. Další podporu těchto nástrojů má do našeho právního řádu přinést transpozice evropské směrnice o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob, a to do roku 2022. Očekává se změna v nastavení otcovské a rodičovské. Zároveň příští rok vstoupí v platnost nová Strategie rovnosti žen a mužů, která obsahuje řadu opatření na podporu flexibilních úvazků a posílení programů s účelem snížení nerovností na trhu práce. Účel těchto opatření je rozvinout pozitivní změny a vyvrátit negativní trendy tam, kde přetrvávají anebo se prohlubují.

 

Návrat do speciálu