Nejlépe hodnocené společnosti kategorie TOP Odpovědná malá firma | E15.cz
Partnerem projektu je Byznys pro společnost

Nejlépe hodnocené společnosti v kategorii TOP Odpovědná malá firma

Nejlépe hodnocené společnosti v kategorii TOP Odpovědná malá firma

V průběhu letošního, ve všech ohledech výjimečného roku řešili podnikatelé zejména bezpečnost svých zaměstnanců případně pomoc nejzasaženějším skupinám obyvatel. Koronavirová hrozba je mnohdy přiměla přenastavit vnitřní procesy společností a do značné míry i upravit jejich činnost. Přesto zůstaly principy CSR i pro řadu menších firem prioritou. Rating TOP Odpovědná firma ocenil ty nejaktivnější.

 

 

 

 

 

eBRÁNA s. r. o.

Agentura, která se zabývá digitálním marketingem, považuje zodpovědný a udržitelný rozvoj za svůj nejdůležitější cíl. Vytváří stabilní týmy založené na diverzitě, spokojenost zaměstnanců je pro ni prioritou. Organizuje řadu sportovních a týmových akcí. Nedílnou součástí podnikatelského modelu společnosti je filantropie, své úsilí v tomto směru napíná k malým dětským sportovním skupinám situovaným především v Pardubickém kraji, kde působí. Jejím záměrem je dělat dětem sport přístupnější, vzdělávat a podporovat trenéry a učitele, a podporovat takové lokální projekty, které zvyšují pohybovou gramotnost a zdravý životní styl. Tento rok proběhla už druhá eBRÁNA olympiáda, jejímž prostřednictvím firma vybírá peníze na užitečný dobročinný projekt. Letos si tak „vysportovala “ už 62 400 Kč.

Biopekárna Zemanka s. r. o.

Všechny produkty českého výrobce sladkých bio sušenek a slaných krekrů nesou označení bio a při jejich výrobě jsou používány výhradně suroviny z kontrolovaného ekologického zemědělství. Společnost prostřednictvím svého jednatele šíří osvětu o ekologickém zemědělství a o cirkulární ekonomice a podporuje nové inovativní projekty. Hlavním posláním firmy je inspirovat zákazníky k odpovědnému životnímu stylu a další výrobce a obchodníky k udržitelnému a vědomému podnikání a zároveň minimalizovat dopady na životní prostředí. Firma pracuje na nových projektech, jako jsou cirkulární potravinářské produkty. Letos na trh uvedla první z nich, krekry z mláta, ale ve spolupráci s partnery z řad velkých společností testuje další, například zpracování kávové sedliny či zužitkování zbytků ovoce a zeleniny při výrobě džusů.

ESPIRA Investments s. r. o.

Poradce private equity fondu má principy odpovědnosti a udržitelnosti ve svém DNA – fond investuje jen do malých a středních firem se zaměřením na diverzifikované týmy a diverzitu v managementu. Jeho cílem je, aby ve vedení firem byly co nejvíce zastoupeny ženy. Preferuje odvětví a firmy s pozitivním dopadem na společnost. Podporuje odpovědné podnikání, transparentnost, zlepšení přístupu k zaměstnancům, zákazníkům, dodavatelům, komunitám a životnímu prostředí. Letos byl spuštěn program, který klade důraz na včasnou intervenci při řešení situací souvisejících s duševním zdravím na pracovišti. Prostřednictvím společnosti, do níž investoval, fond na jaře též poskytl rychlou pomoc učitelům více než 200 veřejných škol, sdílel s nimi know-how a podpořil je při přechodu na on-line výuku.

MHA, s. r. o.

Společnost, která se zabývá podporou obchodu a marketingu, považuje odpovědné chování ve všech aspektech své činnosti za nezbytné. V rámci ochrany životního prostředí je jejím cílem minimalizovat tvorbu odpadů, kontrolovat spotřebu vody a optimalizovat spotřebu energií. Letos tak došlo ke snížení hodnoty spalin ze spalování zemního plynu o cca 14 %, úspoře na spotřebě pitné vody 12–20 %, v nákupu elektrické energie o 42 % a zemního plynu o 28 %. Při vlastní produkci hledá řešení, která povedou ke snížení materiálové spotřeby, a snaží se maximálně využívat obnovitelné zdroje. V sociální oblasti se soustředí na zaměstnance, kde klade důraz na soulad pracovního a osobního života a průběžné vzdělávání i na ochranu zdraví při práci. Podporuje též vybrané organizace, spolky a zájmová sdružení zejména na Humpolecku, kde působí.

Návrat do speciálu