Odpovědnost a udržitelnost v době pandemie | E15.cz
Partnerem projektu je Byznys pro společnost

Odpovědnost a udržitelnost v době pandemie - anketa

Odpovědnost a udržitelnost v době pandemie - anketa

Na stejné otázky, týkající se podstaty CSR, aktuální situace okolo pandemie Covid-19, ale také plánů pro nejbližší období odpovídali zástupci významných společností podnikajících v České republice.

 

• Co pro vás znamená pojem odpovědná firma?

• Jaké principy udržitelného rozvoje se vám daří v rámci vaší společnosti zavádět? S čím jste spokojen/á a kde naopak spatřujete určité rezervy?

• Co vás přimělo se k iniciativám spojeným s odpovědností připojit, které současné problémy považujete za nejpalčivější?

• Jaké jsou vaše konkrétní plány na příští rok, na co se hodláte soustředit a proč?

• Jak vaše společnost na situaci spojenou s pandemií reaguje? Jaké jsou v tomto ohledu největší výzvy?

• Daří se v tomto náročném období v rámci těchto změn důsledně uplatňovat principy CSR?

 

Karolína Kříženecká, ředitelka korporátní komunikace a CSR v ING Česká republika

Karolína Kříženecká, ředitelka korporátní komunikace a CSR v ING Česká republikaAutor: ING

Naší výhodou je, že jsme součástí mezinárodní skupiny ING, která je světovým lídrem v oblasti udržitelnosti a společenské odpovědnosti. Důležitým tématem je u nás podpora zaměstnanců a slaďování jejich osobního a pracovního života. Samozřejmostí je pak důsledné prosazování principů diverzity. Jsem též hrdá na náš program zaměřený na rozvoj a vzdělávání znevýhodněných dětí. A kde máme ještě určité rezervy? Možná bychom mohli mít více žen v nejvyšším vedení.

Nejpalčivějším problémem nás všech je pandemie. Jsme tady, abychom pomohli nejohroženějším skupinám a sociálně slabým, musíme ale také podpořit naše zaměstnance. Proto jsme již na jaře tisícovkám dětí v dětských domovech zakoupili notebooky, naše zaměstnance pak podporujeme řadou interních aktivit. Snažíme se všemožně pomoci české společnosti, a to jak naším časem a energií, tak i penězi. Naši kolegové z call centra nyní mimo jiné pomáhají s trasováním infikovaných pacientů.

Společenská odpovědnost jako taková je v ING zároveň součástí dlouhodobé strategie banky, která stojí na několika pilířích. V rámci daných kritérií usilujeme o snižování naší uhlíkové stopy, čímž přispíváme ke snížení globálního oteplování. Tomu podřizujeme i byznysovou strategii. Proto například pomáháme našim klientům hledat řešení, aby byli méně závislí na fosilních palivech. Jako banka podporujeme zvyšování finanční gramotnosti dětí a podporujeme vzdělávání a rozvoj dětí v dětských domovech i pěstounské péči.

 

Milan Medek, CSR manažer v pojišťovně Kooperativa

Milan Medek, CSR manažer v pojišťovně KooperativaAutor: Kooperativa

Zavádět principy společenské odpovědnosti se nám daří na různých úrovních. Na prvním místě bych zmínil byznys a produkty. Mohli bychom se uchlácholit tím, že samotná podstata pojišťovnictví stojí na odpovědnosti a udržitelnosti, ale to už dávno nestačí. Diskutujeme o tom, co nás čeká v souvislosti s povinnostmi, které přinese nařízení o udržitelných financích. V našich produktech myslíme na fakt, že populace stárne a její očekávání se mění, a směrem k zaměstnancům se snažíme o co největší flexibilitu. Nejnověji se nám podařilo se společností Transkript Online rozjet službu přepisu komunikace pro osoby se sluchovým postižením. Také v oblasti filantropické podpory se nám daří rozvíjet dlouhodobá partnerství s organizacemi, jako je Asistence, o.p.s., nebo Centrum Paraple, ale také reagovat na aktuální témata – v poslední době třeba darování techniky žákům a studentům pro umožnění online výuky. Rezervy si uvědomujeme v oblasti propojování naší byznysové strategie a strategie filantropické – věřím ale, že i tady jsme na dobré cestě.

V první vlně bleskově zareagovali hlavně kolegové v HR – výrazně se zvýšila flexibilita v podobě využívání práce z domova, přešli jsme téměř 100% na bezpapírové řešení dokumentace a stali jsme se digitálně zdatnějšími. Na každodenní bázi jsme také s našimi grantisty řešili, co potřebují a kde by uvítali podanou ruku. Ve druhé vlně jsme navíc nabídli kapacity naší klientské linky k trasování osob nakažených nemocí covid-19. Snažíme se co nejefektivněji reagovat na to, co se děje.

 

Miroslava Aleksieva, Microsoft communications manager Czech Republic and Slovakia

Miroslava Aleksieva, Microsoft communications manager Czech Republic and SlovakiaAutor: Microsoft

Coby technologický lídr musíme pomáhat Česku v oblastech, v nichž se nejlépe vyznáme a můžeme nabídnout přidanou hodnotu. Zaměřujeme se proto především na aktivity spojené s rozvojem digitálních dovedností dětí, mládeže i dospělých, na modernizaci vzdělávání a podnikání nebo podporu neziskových organizací. Vyspělost moderní společnosti bude v blízké budoucnosti v značné míře záviset na digitálních dovednostech obyvatelstva. Z mezinárodních srovnání však vyplývá, že Češi za nejvyspělejšími zeměmi zaostávají, a to považujeme za alarmující stav.

Naším cílem je umožnit přístup k technologiím právě lidem a organizacím, které to potřebují nejvíce, a přitom jsou jejich možnosti omezené. Pomáháme tak především znevýhodněným dětem a mladým lidem, vzdělávacím institucím, podporujeme start-upy a rozvoj inovací. Spolupracujeme například s Czechitas, s nimiž jsme za posledních šest let úspěšně vyškolili více než 57 tisíc dětí a 1600 dospělých včetně učitelů. Důležitou součástí udržitelného rozvoje je také to, že naše technologie, produkty a řešení jsou přístupné pro všechny, tedy i lidi s fyzickým a mentálním znevýhodněním. Dlouhodobě se snažíme motivovat dívky a ženy pro práci s technologiemi a v IT odvětví. V českém týmu Microsoftu tvoří ženy 30 % a podíl žen v managementu je téměř poloviční.

Už několik let jsme průkopníky flexibilního stylu práce. I tak jsme však na jaře museli hledat cesty, jak udržet zaměstnance a týmy při spolupráci motivované a soudržné.

 

Jana Vinklářová, ředitelka právního oddělení a vnějších záležitostí pro Česko a Slovensko v pivovarech Staropramen

Jana Vinklářová, ředitelka právního oddělení a vnějších záležitostí pro Česko a Slovensko v pivovarech StaropramenAutor: Pivovary Staropramen

V celé skupině Molson Coors máme nastaveny ambiciózní cíle v oblasti udržitelnosti ve třech klíčových oblastech, kterými jsou zaměstnanci a komunity, spotřebitelé a zákazníci a udržitelná výroba. Vedle toho máme také lokální strategii trvalé udržitelnosti zohledňující místní specifika. Nic z toho se pochopitelně nestalo ze dne na den. Pivovarnictví jakožto výrobní odvětví s dlouholetou tradicí, silně zakořeněná pivní kultura v Čechách, ale také odvětví náročné na vstupní suroviny, to vše vytváří velmi specifické prostředí. Na počátku našich snah stály v r. 2007 dílčí projekty v oblasti společenské odpovědnosti. K tématu udržitelnosti jsme přistupovali spíše intuitivně, a ne zcela koncepčně. Od té doby jsme ušli velký kus cesty. Definovali jsme si klíčové oblasti, vytvořili lokální strategii reagující na místní specifika a v neposlední řadě vkládáme kritérium udržitelnosti do rozhodovacího procesu o našich novinkách, projektech atd. Naše podnikání posuzujeme v širším kontextu, vyhodnocujeme potenciální i stávající dodavatele, klademe důraz na české suroviny, díváme se dopředu a vnímáme rizika v oblasti udržitelnosti. Proto jsme letos v červenci uvedli na trh plastovou lahev našich klíčových značek s 30% podílem recyklátu.

Co se pandemie týče, všichni vidíme, že zdaleka nemáme vyhráno. Čeká nás běh na dlouhou trať a ztráty budeme sčítat ještě dlouho. I proto je důležité neztratit nadšení a odhodlání, které jsme kolem sebe vídali na jaře, a přetavit je do dalších myšlenek a nových projektů, které nás mohou posunout dál.

 

Lenka Mašková, corporate responsibility manager v Tchibo Praha spol. s r. o.

Lenka Mašková, corporate responsibility manager v Tchibo Praha spol. s r. o.Autor: Tchibo Praha

U nás v Tchibo je odpovědné a udržitelné podnikání nedílnou součástí naší firemní strategie a každodenního chování, které vychází přímo od rodiny majitelů. Považujeme za naprosto přirozené věnovat se odpovědným iniciativám, protože jsme si vědomi odpovědnosti za svět, v němž žijeme dnes a budeme žít i v budoucnu. Krásnou ukázkou povědomí zaměstnanců o CSR a chování firmy se stal charitativní projekt, jenž vznikl v reakci na příchod pandemie. Přestože nám lokální sponzoring korporátní pravidla doposud neumožňovala, ve velmi krátké době vznikl z popudu zaměstnanců projekt „Káva pro hrdiny“, který vedení firmy podpořilo a který vykouzlil úsměv tisícům obdarovaných. Lidem, kteří nasazovali a nyní opět nasazují své životy při boji s koronavirem. Naším cílem bylo povzbudit zejména zdravotníky v první linii, ale i policisty a pracovníky v sociálních službách kofeinem a chvilkou oddechu s kávou či kávovým nápojem Mazagrande. Tento unikátní projekt nám přinesl řadu zkušeností, a to nejen s nastavováním interních procesů a komunikace. Projekt ještě více posílil naše týmové fungování a díky němu jsou CSR aktivity pro zaměstnance zase o něco uchopitelnější a konkrétnější. Zároveň dochází k dalšímu posilování začlenění odpovědného chování do našeho každodenního života, jelikož jsme aktuálně rozjeli druhou, podzimní vlnu tohoto projektu.

 

Michaela Chaloupková, členka představenstva a leader udržitelného rozvoje Skupiny ČEZ

Michaela Chaloupková, členka představenstva a leader udržitelného rozvoje Skupiny ČEZAutor: ČEZ

Odpovědná firma podniká tak, aby dodržela své závazky nejen vůči svým vlastníkům, ale také vůči zaměstnancům, veřejnosti a budoucím generacím. Jedním z hlavních aspektů v energetice je dopad na životní prostředí, takže i v ČEZ tuto oblast vnímáme jako prioritní. V posledních 20 letech jsme investovali desítky miliard do snižování emisí, spotřeby vody i znečišťujících látek, do efektivnějšího využívání primárních surovin, do zpracovávání odpadů na druhotné suroviny apod. V současné době a také v nejbližší budoucnosti je největší výzvou ochrana klimatu. ČEZ má ambiciózní program dekarbonizace a snižování emisní intenzity svých výrobních zdrojů, rozvoje nových technologií a služeb. Zároveň ale nezapomínáme na podporu regionů, kde působíme, péči o své zaměstnance a hledání nových řešení pro zákazníky. Troufám si říct, že ČEZ je v zavádění principů udržitelného rozvoje lídrem.

Velkou výzvou je pro nás současná pandemie. Dodávky elektřiny a tepla jsou základem fungování státu – neobejdou se bez nich nemocnice, laboratoře, obchody, firmy, školy ani domácnosti. Od začátku epidemie jsme proto veškeré naše úsilí podřídili zajištění bezproblémové výroby a distribuce energie a ochraně svých zaměstnanců. Jsme aktivní také v oblasti společenské odpovědnosti. Na jaře proto naše firemní Nadace ČEZ zřídila grant Krizová pomoc zaměřený na zmírnění dopadů epidemie. Během 14 dnů podpořila 651 projektů v celkové hodnotě přes 30 milionů korun. V současnosti podporujeme také distanční vzdělávání dětí a desítky našich operátorů call center pomáhají hygienickým stanicím s trasováním.

 

Monika Fiantová, marketingová manažerka a členka vedení Bamboolik

Monika Fiantová, marketingová manažerka a členka vedení BamboolikAutor: Bamboolik

Odpovědné podnikání je pro nás v Bambooliku způsob, jak to „dělat správně“. Jak podnikat, a přitom si udržet vysoké etické i ekologické hodnoty. Jak zajistit, aby práce dávala vyšší smysl než jen vydělávání peněz. Zkrátka jak ze sebe mít na konci dne dobrý pocit. Udržitelnost je při tom jednou ze základních hodnot. Prodáváme produkt, který pomáhá chránit životní prostředí – látkové pleny a vložky přispívají k nižší produkci odpadu. Dbáme na to, aby celý výrobní proces byl udržitelný – od nákupu materiálů přes výrobu v chráněných dílnách, zamýšlíme se i nad tím, do jakých obalů naše zboží balíme. Aktivity spojené s odpovědným podnikáním jsou nám vlastní od samého počátku Bambooliku, jejich větší podpora či šíření těchto myšlenek jsou pro nás logickým vyústěním našich dlouhodobých aktivit. Za nejpalčivější problém považujeme původ produktů. Protože na trhu je celá řada „eko“ výrobků, které ale za spotřebiteli cestují přes půl planety, což vnímáme jako popření jejich ekologičnosti (samozřejmě jenom tehdy, pokud je lokální alternativa běžně dostupná). Koronavirus před nás postavil zejména organizační výzvy. Na jaře některé naše dílny na nějakou dobu úplně zavřely, poté se ve velkém šily roušky, zaměstnankyně naší vlastní dílny musely zůstat doma s dětmi. Bylo proto nutné věci přeplánovat, ještě důsledněji komunikovat. Nicméně zvládli jsme to velmi dobře.

 

Zuzana Holá, ředitelka korporátní komunikace a udržitelnosti ve Vodafone

Zuzana Holá, ředitelka korporátní komunikace a udržitelnosti ve VodafoneAutor: Vodafone

Vodafone letos dokázal jednu zásadní věc. Svou původní strategii udržitelnosti přetavil přímo do svých cílů, do účelu, za jakým podniká. Zároveň je tento účel jasně definovaný a vymezený tím, co Vodafone dělá a může tím pádem ovlivnit – budování digitální společnosti, inkluze pro všechny a snižování dopadu na životní prostředí. Všechny tři cíle jsou přitom navzájem provázané a stojí právě na investicích do sítí a technologií. Ty umožňují plnohodnotné začlenění všech lidí bez výjimky, které ve Vodafonu prosazujeme ve všech oblastech života. Stejně tak mají významný vliv na zacházení se zdroji nebo produkci skleníkových plynů, proto je planeta naším dalším zásadním pilířem. Naše adaptace na novou situaci má dvě roviny – jedna rovina je přizpůsobení našeho byznysu změněným požadavkům a nárokům zákazníků a snaha pomoci těm nejvíce ohroženým současnou situací. Jak v první, tak i ve druhé vlně jsme reagovali speciálními rozšířenými nabídkami pro firemní i nefiremní zákazníky, a také několika charitativními projekty. A druhá rovina je interní. Práce na dálku se stala samozřejmostí, dnes už řešíme její dlouhodobou formu a podporu. A přineslo to i řadu pozitiv, například v podobě urychlení digitalizace některých procesů, která byla sice v plánu, ale rozhodně ne takhle rychle. I nábor nových kolegů a kolegyň nebo jejich online zaškolení už dnes považujeme za samozřejmost.

 

Ivan Tučník, manažer institucionálních vztahů a firemní odpovědnosti ve společnosti Plzeňský Prazdroj

Ivan Tučník, manažer institucionálních vztahů a firemní odpovědnosti ve společnosti Plzeňský PrazdrojAutor: Plzeňský Prazdroj

Udržitelnost pro nás znamená rozvíjet pivovarnickou tradici a vařit kvalitní pivo z poctivých přírodních surovin, které si budou vychutnávat mnohé generace po nás. Záleží nám proto na tom, jak pivo vaříme a nabízíme, ale také jaká je pivní kultura. Udržitelnost zohledňujeme napříč všemi aspekty našeho podnikání, ať už jde o spolupráci s farmáři, výběr obalů, technologie v našich pivovarech nebo vztahy s našimi zákazníky. Většinu surovin odebíráme od farmářů napřímo a budujeme s nimi dlouhodobé vztahy. Až 70 % piva prodáme ve vratných obalech, ať už v sudech nebo vratných lahvích. A jen za posledních deset let jsme snížili spotřebu vody a energie v našich pivovarech o více než třetinu. Pandemie se na našem podnikání samozřejmě projevila, největší dopad mělo uzavření hospod. Naším primárním cílem bylo a je zajistit bezpečnost našich kolegů – od zajištění ochranných pomůcek a dezinfekce přes jiný způsob plánování směn a práci z domova až po psychologickou pomoc či kurzy na udržení fyzické a duševní rovnováhy během karantény. Zároveň pomáháme v oblastech, ve kterých působíme a kterým rozumíme. Podporujeme hospody, spotřebitele i komunity v našem okolí. Podnikům dodáváme lahve do výdejních okének, kompenzujeme nenaražené nefiltrované a tankové pivo a intenzivně mapujeme všechny další požadavky našich partnerů, abychom jim mohli vyjít v těchto těžkých časech vstříc. Zároveň jsme letos rozšířili záběr našich komunitních programů, aby regionům v okolí našich pivovarů pomohly se s následky pandemie vyrovnat.

 

Návrat do speciálu