TOP Odpovědné firmy, které pomáhají | E15.cz
Partnerem projektu je Byznys pro společnost

TOP Odpovědná firma pomáhající okolí

Pomoc v době pandemie

V době koronakrize musela řada firem svoje společensky prospěšné aktivity omezit na minimum, řada z nich bojuje o přežití. Omezení sociálního kontaktu a obrácení pozornosti výhradně na vlastní problémy však naplno odhalilo potřebnost socializace, setkávání a vzájemné spolupráce, ať už na poli byznysu, nebo volného času. Rating TOP Odpovědná firma ocenil firmy, které pomáhají a i nadále rozvíjí svůj odpovědný přistup k podnikání.

 

 

 

 

GZ Media, a. s.

Projekt: Kroužky Robotika je hra

Nadační fond největšího výrobce gramofonových desek na světě, založený v roce 2017, se mimo jiné zaměřuje na podporu technického vzdělávání. Jednou z aktivit, které tento cíl naplňují, jsou kroužky Robotika je hra. Fond je pořádá ve spolupráci se školami na Berounsku a Soběslavsku, tedy v regionech, kde společnost působí. V současné době probíhá 11 kroužků vedených 8 lektory. Hlavním smyslem kroužků je přitáhnout děti k technickým oborům jako potenciálně zajímavým pro jejich kariéru. Fond pro kroužky pořizuje vybavení, s nímž děti pod vedením vyškolených lektorů pracují. Postupuje se od jednoduchého ke složitému, od stavebnic po vlastní výtvory, které lze programovat. Kroužky běží již v 8 partnerských školách a navštěvuje je skoro stovka dětí od 8 do 15 let. Firma současně jako zaměstnavatel vnímá nedostatek technicky kvalifikovaných uchazečů o práci, takže sekundárním cílem projektu je přispět k celkovému zlepšení úrovně technického vzdělávání (firma například uspořádala odborné semináře pro pedagogy partnerských SOŠ a SOU). Projekt zároveň nabízí zaměstnancům rozvoj dalších kompetencí – techničtí pracovníci firmy působí v kroužcích jako lektoři. Je to též forma benefitu pro rodiče dětí v cílové skupině projektu: Společnost svým zaměstnancům umožňuje, aby se jejich děti zúčastnily robotického tábora za zvýhodněnou cenu. Tento příměstský tábor se loni konal poprvé a sklidil úspěch, zcela naplněn byl opět i letošní ročník. Že aktivity spojené s projektem mají pozitivní dopad na životy účastníků a účastnic, potvrzuje i e-mail otce jedné z nich: „Loňský tábor totiž přispěl významnou měrou k faktu, že se naše Lucka letos přihlásila k přijímacím zkouškám na studium robotiky na SPŠ Elektro F. Křižíka a – jak jsme včera zjistili –, byla přijata,“ poskytuje rodič zpětnou vazbu. V plánu je další rozvoj projektu, v příští fázi bude spolupráce se školami obohacena také o exkurze přímo ve výrobní společnosti, kdy si žáci vyšších ročníků a studenti propojí získané znalosti s praxí. Prohlédnou si např. pracoviště robotické ruky, automatickou balicí linku, lisy ap. Firma hodlá své know-how v rámci svých regionů zprostředkovat do dalších škol. Nyní projekt podporuje ze svého nadačního fondu a také sama přímo, v loňském roce činily investice do vybavení pro kroužky 384 000 Kč. Aby se projekt mohl ještě více rozšířit, bude hledat optimální model financování, např. ve spolupráci s krajem.

 

TOP Odpovědná firma pomáhající okolí anti-covid počin

 

Vodafone Czech Republic

Projekt: Mobilní aplikace Bright Sky pro odhalení domácího násilí

Mobilní aplikace Bright Sky dokáže odhalit domácí násilí a uživatelům nabízí kompetentní řešení jejich situace. Pomáhá jak obětem, tak každému, kdo má obavy o někoho blízkého, že by se mohl nacházet v nebezpečném násilném vztahu. Aplikace je rozcestníkem, který problém identifikuje a nabízí i řešení, tím přispívá ke zkvalitnění života obětí násilí. Boří mýty týkající se domácího násilí a cílí nejen na ženy, ale i na muže či stejnopohlavní páry. Databáze kontaktů na organizace, které pomáhají obětem domácího násilí, i na policii, přispívá k posílení pozice všech těchto institucí.

Zaměstnanci společnosti pomáhájí v šíření osvěty ve svých komunitách pomocí letáků a videí. Na tým Nadace Vodafone se pravidelně obracejí ti z jejich kolegů, kteří mají obavy o někoho ze svého okolí, kdo zažívá domácí násilí. Díky interní směrnici mají nárok na 10 dní placeného volna, pokud jsou sami obětí násilí nebo pokud chtějí pomoci někomu blízkému, kdo se v takové situaci nachází.

 

Česká televize

Projekt: Mimořádné vzdělávací projekty ČT pro školáky, rodiče i pedagogy

Česká televize se jako médium veřejné služby dlouhodobě věnuje podpoře vzdělávání, rozvíjení mediální gramotnosti a kritického myšlení. V reakci na jarní uzavření škol v celé České republice kvůli epidemii onemocnění covid-19 spustila ČT řadu mimořádných vzdělávacích projektů, aby usnadnila domácí vzdělávání žákům, rodičům i učitelům. Pouhých pět dní po vyhlášení nouzového stavu začala vysílat pořad UčíTelka. Každý den po skončení UčíTelky následovalo odpolední pásmo pořadů pro žáky druhého stupně s názvem Odpoledka. Dalším mimořádným vzdělávacím počinem byla Škola doma. Jeho cílem bylo pomoci studentům, kteří se připravují na přijímací zkoušky na střední školy či víceletá gymnázia. Primární cílovou skupinu pořadů tvořilo víc než 1,7 milionu žáků a studentů. V dubnu byl v předstihu před plánovaným termínem spuštěn webový portál ČT edu, který nabízí přes 3 000 volně dostupných vzdělávacích videí pro učitele, žáky i jejich rodiče.

 

Deloitte Czech Republic

Projekt: Deloitte for schools – Online vzdělávání v době koronaviru

Pandemie covid-19 neušetřila ani školství a školy ze dne na den postavila před výzvu, jak přesunout klasickou výuku do online prostředí. Proto se společnost rozhodla uspořádat sérii webcastů Deloitte for Schools, kde odborníci školám, rodičům a studentům radili, jak proniknout do světa online výuky. Série sestávala z 9 dílů, jejichž prostřednictvím byly v průběhu jara ve spolupráci s dalšími partnery představeny platformy pro online výuku a organizace podporující online vzdělávání na českém trhu, a rozebraly se právní a psychologické otázky tématu. Přednášející si vyslechli názory a zkušenosti ze strany škol, studentů i rodičů. Webcasty byly vysílány zdarma každý týden online z Deloitte video studia. Zájemci se na odborníky mohli obracet s dotazy také přes nonstop hotline s garancí odpovědi do 48 hodin. Díky tomuto projektu společnost vytvořila komunitu čítající téměř 700 členů, kterou nyní podle plánu vzdělává dalšími webcasty, tentokrát na téma umělé inteligence.

 

Návrat do speciálu