TOP Odpovědné firmy v diverzitě | E15.cz
Partnerem projektu je Byznys pro společnost

TOP Odpovědná firma v diverzitě

TOP odpovědné firmy v diverzitě
1/2

Úspěšné firmy podporují diverzitu a otevřenou firemní kulturu, zohledňují potřeby rozdílně orientovaných skupin a odstraňují možné překážky v práci tak, aby bylo možné uplatnit talent zaměstnanců co možné nejlépe. Pro uplatňování principů diverzity jistě existují pádné důvody. Firmy, které tak činí, jsou inovativnější, zaměstnanci jsou v nich spokojenější, což přináší jasné ekonomické benefity.

 

 

 

 

IKEA Česká republika s.r.o.

Projekt: Propojení dvou světů: Podpora náboru a integrace osob se zdravotním postižením

V České republice je více než milion osob se zdravotním postižením a tvoří tak významnou část naší společnosti. Ačkoli se podíl OZP výrazně zvyšuje s přibývajícím věkem, tato skupina je významně zastoupena ve všech věkových kategoriích (do 44 let je to cca 5 %). Hlavní problémy v integraci jsou chybějící pracovní příležitosti a možnosti uplatnění na pracovním trhu, kde se lidé se zdravotním znevýhodněním často setkávají u zaměstnavatelů s předsudky a obavami, aby zvládli pracovní tempo a odváděli kvalitní práci. IKEA proto v rámci společného projektu s Borůvkou o.p.s. chce navýšit počet osob se zdravotním postižením zaměstnaných v jejích obchodních domech, lépe poznat jejich potřeby a očekávání a podpořit je i jejich vedoucí, aby byli lépe začleněni do svého týmu a do společnosti samotné. V rámci projektu už vznikla 4 nová pracovní místa v OD Černý Most, čímž se počet tamních zaměstnanců se zdravotním postižením zdvojnásobil. Do projektu se zapojilo 5 pracovníků HR, podařilo se tak rozšířit kompetence jak zástupců obchodního domu, tak v rámci podpůrné servisní organizace IKEA. Jako inovativní vnímá firma zapojení různých stakeholderů, spolupráci s neziskovou organizací, ale také zážitkovou formu realizovaných workshopů, které slouží k aktivní práci s předsudky a nastartování změny i v pohledu na zaměstnávání lidí se zdravotním postižením v organizaci. Získané zkušenosti chce využít ke škálování projektu v rámci celého regionu Česko, Maďarsko a Slovensko, kde se nachází 8 jejích obchodních domů. Do konce roku 2022 hodlá v České republice vytvořit dalších 45 pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením.

 

TOP Odpovědná firma v diverzitě anti-COVID počin

Accenture

Projekt: Podpora work-life balance rodičů

Pružnou pracovní dobu, práci z domova či možnost neplaceného pracovního volna po dobu několika měsíců společnost dlouhodobě vnímá jako vytváření vhodných podmínek na to, aby ze sebe její lidé dokázali vydat to nejlepší. Flexibilitu a personalizovaný přístup potřebují zejména pracující matky a otcové, jsou klíčové pro jejich spokojenost a kvalitu práce. Na podzim 2019 a na jaře 2020 byly stávající dlouhodobé aktivity rozšířeny o psychologické poradenství pro blízké příbuzné zaměstnanců, měsíční schůzky Working Mothers a interní komunikační kampaň na podporu pracujících maminek Many Roles, One Woman. Situaci související s pandemií covid-19 se firma svým zaměstnancům-rodičům snažila co nejvíce ulehčit. Poskytla jim poradenství a prostor na sdílení užitečných informací a snažila se též vyplnit čas jejich dětem.

 

Deloitte Czech Republic

Projekt: Kariérní poradenství online

V HR týmu společnosti se rozhodli nabídnout zdarma konzultace širokému okruhu zájemců, které postihla ekonomická krize související s pandemií. Tito lidé se ocitli bezradní na pracovním trhu a v nové situaci vyžadovali pomoc. Jednalo se jak o středoškolské studenty snažící se najít uplatnění, tak o vysoce postavené profesionály, kteří byli kvůli krizové situaci propuštěni z prací, nedělaly se mezi nimi rozdíly. Proběhlo 70 individuálních konzultací přes online platformy. Odborníci se během nich věnovali jak konzultaci životopisů a LinkedInu, tak se zaměřili i na kariérní konzultace a hledali možnosti, kde se mohou kandidáti uplatnit anebo jaké kompetence mají rozvinout při změně oboru. Ke každému přistupovali holisticky a snažili se pro něj najít řešení, které by reflektovalo jeho specifické potřeby a požadavky. Tento přístup odráží firemní kulturu, která klade důraz na rozvoj jedince.

 

Návrat do speciálu