TOP Odpovědná firma v životním prostředí | E15.cz
Partnerem projektu je Byznys pro společnost

TOP Odpovědná firma v životním prostředí

Rebetong

Česká republika nepatří k zemím, které by se mohly stavem životního prostředí vyloženě chlubit. Celá řada projektů, které o ocenění Top Odpovědná firma letos usilovaly, však dokazuje, že se principy udržitelnosti stávají naprosto integrální součástí podnikatelských plánů významných českých firem. Ať už jde o cirkulární produkty, účinné snižování emisí a spotřeby vody nebo kreativní využití odpadu, cesta k zelené transformaci ekonomiky je otevřená.

 

 

 

 

Skanska

Projekt: Cirkulární ekonomika ve skupině Skanska

Rebetong a Šedá voda Zbytky ze zdemolovaných staveb představují až polovinu všech odpadů vyprodukovaných v České republice. Kameniva, které je potřeba pro výrobu betonu, přitom rychle ubývá, za posledních 34 let se neotevřel žádný nový lom. Společnost Skanska právě přichází s unikátním materiálem, který by oba tyto problémy mohl vyřešit. Začala totiž používat takzvaný recyklovaný beton, vyvinutý ve spolupráci s českou firmou ERC-TECH a vyráběný až ze 100% recyklované stavební suti. Řeší tím obrovský objem odpadu, který v současnosti po demolicích staveb končí na skládkách. Životnímu prostředí zároveň uleví snížením uhlíkové stopy, a to třeba omezením těžby i dopravy potřebné k převezení kameniva z omezeného počtu lomů na betonárnu. Stavebnictví je největší konzument přírodních zdrojů: cementu a hlavně kameniva (7,5 mil. m3 betonu/rok v ČR). Cílem projektu je změnit přístup z „downcycling principu“ na „upcycling“ a nastavit tak základní dispozice cirkulární ekonomiky ve stavebnictví. Hospodaření s tzv. šedou vodou je důmyslná technologie, instalovaná v suterénu budovy, přečistí vodu z koupelnových umyvadel, van a sprch, a ta je následně využívána pro splachování toalet. Pokud tzv. šedé vody z uvedených zdrojů nestačí, systém je doplní o zachycenou dešťovou či pitnou vodu. Díky systému šedé vody šetří obyvatelé více než čtvrtinu běžné spotřeby pitné vody. Projekt nebyl dotován z externích zdrojů typu dotací či grantů.

 

Návrat do speciálu