Dotace na elektroauta pro veřejnost zatím v plánu nejsou | E15.cz
Partnerem projektu je ChargeUp

Stát přidá elektromobilitě peníze, dotace na elektroauta pro veřejnost ale v plánu nejsou

dobíječka

 

 

Pořízení více než dvou tisíc elektrických vozidel a stovek dobíjecích stanic v uplynulých letech podpořil v rámci nejrůznějších programů stát. Veřejné peníze tak mají významný podíl na tom, že na českých silnicích ke konci loňského roku jezdilo zhruba sedm tisíc aut čistě na baterie. Stávající veřejná dobíjecí síť by byla schopna obsloužit dokonce dvojnásobek těchto vozidel. V následujících letech by přitom měla celková podpora elektromobility ještě vzrůst. 

 

 

 

Řadový automobilista jezdící vozem jen pro svoje soukromé účely by se však radoval předčasně. Podle současných plánů se nejspíš nic nezmění na tom, že dotace na pořízení elektrického vozidla budou moci čerpat jen vymezené skupiny žadatelů, jako podnikatelé, samosprávy či provozovatelé veřejné dopravy. Lidé, kteří nepodnikají, budou moci jezdit bez emisí pouze za své. Přitom řada jiných zemí, mimo jiné sousední Německo, motoristy k přechodu na bateriová vozidla motivuje buď přímými finančními pobídkami, nebo třeba daňovými úlevami.

„Stát nemusí jít nutně cestou přímých dotací. Stejně účinná mohou být i nejrůznější daňová zvýhodnění od úlev pro občany po rychlejší odpisy ve firmách,“ říká Ondřej Synek ze společnosti Unicorn která pod značkou ChargeUp dodává komplexní řešení pro dobíjení vozidel.

Dotační historie…

V Česku si mohou koupit soukromé „auto do zásuvky“ se stání podporou jen podnikatelé. Ministerstvo průmyslu a obchodu mezi ně v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost na roky 2014 až 2020 rozdělilo 600 milionů korun na nákup více než 1300 elektrických vozidel. Podporu dostalo také přes 200 dobíjecích stanic, uvedla mluvčí resortu Štěpánka Filipová.

Vedle toho ministerstvo životního prostředí při nákupu ekologicky šetrných aut finančně pomáhá obcím, krajům, ale také veřejným vysokým školám nebo výzkumným institucím, a to v rámci Národního programu Životní prostředí. Od roku 2016 tak z celkového přídělu 400 milionů korun dotovalo nákup tisícovky elektromobilů, vyplývá to z údajů úřadu. Žadatelé zároveň mohli dostat i příspěvek na instalaci dobíjecí stanice.

K rozšiřování alternativních pohonů ve veřejné dopravě pak sloužil Integrovaný regionální operační program. V rámci přídělu 8,5 miliardy korun byly schváleny projekty na nákup zhruba 1150 vozidel. Do konce loňského roku tak bylo pořízeno mimo jiné 156 trolejbusů a 79 elektrobusů. Největší část ovšem tvořily autobusy na stlačený zemní plyn. 

Bez dotací nezůstala ani nezbytná veřejná dobíjecí infrastruktura. Ministerstvo dopravy od roku 2017 v Operačním programu Doprava přikleplo výstavbě dobíječek podporu 1,1 miliardy korun. „Celkem šlo o zhruba tisíc běžných dobíjecích stanic a 500 rychlodobíjecích stanic,“ uvedl mluvčí ministerstva František Jemelka. 

… a pestrá budoucnost

Z vyjádření zodpovědných úřadů plyne, že všechny uvedené programy by měly fungovat i nadále. Ministerstvo průmyslu a obchodu podle Štěpánky Filipové předpokládá pro roky 2020-2027 podporu čisté mobility v následujícím rozsahu: Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost pomůže podnikatelům při nákupu elektromobilů, LNG kamionů a dobíjecích stanic částkou půl miliardy až jedna miliarda korun. Integrovaný regionální operační program podpoří vozidla na alternativní paliva a potřebnou infrastrukturu ve veřejné dopravě pěti až deseti miliardami korun. Operační program Doprava poskytne na veřejnou dobíjecí infrastrukturu zhruba šest miliard korun. Jako další zdroj peněz by pak měl přibýt takzvaný Modernizační fond, z něhož by mohlo jít 5,4 miliardy na modernizaci dopravy v podnikatelském sektoru a 7,7 miliardy na modernizaci veřejné dopravy.

Výstavbu infrastruktury a pořizování vozidel na alternativní paliva by měl bezmála pěti miliardami korun podpořit ještě Fond obnovy, který má pomoci ekonomickému zotavení z koronakrize. Zde by se měly najít i peníze na pokračování programu, jímž ministerstvo životního prostředí podporovalo elektromobilizaci samospráv a veřejných institucí. „Předběžně se počítá s vyhlášením obdobné výzvy, jako byla v Národním programu Životní prostředí, v druhé polovině roku 2021,“ uvedl Ondřej Charvát z tiskového oddělení ministerstva. 

Na co peníze nejsou

Celkový finanční příděl, z něhož si elektromobilita může docela významně ukousnout, by měl tedy v následujících letech podstatně vzrůst. Státy, kde se osobní automobilová doprava na elektřinu rozvíjí nejrychleji, však šly hlavně cestou přímé podpory občanů při nákupu vozidel. Hendikepem bateriových aut je totiž stále vyšší pořizovací cena oproti vozům se spalovacím motorem. V Česku ovšem zatím tato varianta není na pořadu dne. „V současné době podle mých informací nikoliv, a to z důvodu omezených financí,“ uvedla mluvčí MPO Filipová.

Přístup státu jistě bude mít na tempo zavádění elektromobility v Česku podstatný vliv. Ondřej Synek z Unicornu ale upozorňuje, že cenový rozdíl mezi elektroauty a vozy na fosilní paliva by měl podle současných prognóz zejména díky zlevňování baterií de facto vymizet v půli této dekády. „Už dnes čísla ukazují, že podíl státních subvencí na nákupech elektromobilů celosvětově klesá,“ dodává Synek.   /oka/