Energetický podfond láká kvalifikované investory dynamikou | E15.cz
Partnerem projektu je Creditas fondy

Energetický podfond láká dynamikou. Je jen pro kvalifikované investory

Richard Holešinský, CREDITAS Richard Holešinský, CREDITAS

Energetický segment čeká výrazná proměna spolu s tím, jak se ekologizuje. A to je příležitost pro investory. Výzvou jsou například distribuční sítě, které se musejí vyrovnat s přechodem na nízkouhlíkovou energetiku. Právě do nich investuje nový podfond CREDITAS ENERGY, podfond SICAV, který je na trhu teprve od ledna 2021, ale investoři si ho oblíbili. „Výjimečný je v tom, že už má svá aktiva, konkrétně podíly v distribučních společnostech rozvádějících elektřinu i plyn,“ říká v rozhovoru Richard Holešinský, předseda dozorčí rady fondu kvalifikovaných investorů CREDITAS ASSETS SICAV a. s., pod který podfond CREDITAS ENERGY patří.

 

Podfond CREDITAS ENERGY jste založili letos v lednu, akcie prodáváte od února za počáteční emisní kurz. Proč zrovna energetika?

Z našeho pohledu je energetika jednoznačnou volbou. Vidíme v ní příležitosti. Souvisí to s útlumem velkých zdrojů a strategií Evropské unie, která dává vzniknout mnoha menším elektrárnám využívajícím obnovitelné a nízkoemisní zdroje energií. Změny pak samozřejmě nastanou i v oblasti zajištění stability a kontinuity provozu elektrizační soustavy. Během postupného ukončování provozu tradičních zdrojů bude nutné výkonovou rovnováhu zajistit menšími zdroji. Z pohledu podfondu CREDITAS ENERGY, který investuje do distribučních soustav, tak jde o nové příležitosti pro další rozvoj energetické infrastruktury současných distribučních území.

U nového podfondu jste zvolili jinou strategii. V čem se odlišuje?

CREDITAS ENERGY je výjimečný v tom, že na rozdíl od ostatních nekupuje aktiva až poté, co získá finance formou úpisu akcií. Naopak, energetická skupina UCED, patřící do investiční skupiny CREDITAS, do něj hned na začátku vložila podíly v distribučních společnostech. Díky tomu má podfond čistou hodnotu aktiv ve výši přibližně 1,5 miliardy korun. V řeči čísel jde o 120 distribučních soustav s více než šesti tisíci odběrnými místy, jejichž spotřeba ročně činí více jak 1 TWh elektřiny a plynu. Což znamená, že jde o čtvrtého největšího distributora elektrické energie v zemi. Společnosti převedené do podfondu CREDITAS ENERGY ovšem i nadále využívají služeb a sofistikovaného know-how, kterým skupina UCED disponuje.

Jaké jsou vaše investiční plány?

Cílem CREDITAS ENERGY jsou investice do projektů zdrojů a distribuce elektřiny pro celistvá území jako logistická centra, průmyslové podniky, administrativní budovy a rezidenční čtvrti. Další oblastí akvizic budou i segmenty poskytující související služby s decentralizovanou energetikou nebo agregace výrobních zdrojů do virtuálních elektráren. Oblast distribuce energie je díky regulovaným cenám konzervativní. V dlouhodobém výhledu chce CREDITAS ENERGY díky výnosům z investic dosahovat stabilního zhodnocení, které odpovídá jednotlivým třídám investičních akcií. Na to vše jsme připraveni.

Jak jste podfond strukturovali?

CREDITAS ENERGY, podfond SICAV, je podfondem fondu kvalifikovaných investorů CREDITAS ASSETS SICAV a. s. Podfond nabízí dvě třídy investičních akcií, které jsou předmětem veřejné nabídky (Premium investiční akcie a Premium Plus investiční akcie).

Pro koho je investice do CREDITAS ENERGY vhodná a pro koho ne?

Investice je určena kvalifikovaným investorům podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech a jeho akcionářem se tak může stát pouze kvalifikovaný investor. Podfond je vhodný především pro ty, kteří chtějí investovat v konzervativnějších sektorech. Roli hraje i fakt, že roční zhodnocení investičních akcií má předem daný rozptyl. V dlouhodobém výhledu chce CREDITAS ENERGY díky výnosům z investic dosahovat stabilního zhodnocení.

 

Autor: Jana Poncarová

návrat do Speciálu