Investice do energetiky mají nový rozměr. O slovo se hlásí fondy | E15.cz
Partnerem projektu je Creditas fondy

Investice do energetiky získávají nový rozměr. O slovo se hlásí fondy

distribuce
distribuce
Rozvod elektřiny
Rozvod elektřiny
1/2

Loňský a letošní rok proměnily pohled na investice. V hledáčku jsou zejména oblasti, které slibují alespoň částečnou stabilitu. Jedním z tradičního oborů, který je navíc páteří celé ekonomiky, je energetika. I ta se dočkala svých investičních fondů.

Mezi hlavními investičními novinkami roku 2021 kraluje energetický podfond CREDITAS ENERGY, podfond SICAV spadající pod fond kvalifikovaných investorů CREDITAS ASSETS SICAV a.s. Ten sází na dlouhodobou stabilní ekonomickou výkonnost energetické skupiny UCED, která je součástí jedné z nejdynamičtějších českých investičních skupin CREDITAS. Základem energetické divize UCED jsou distribuční sítě, bez nichž by energetika nemohla fungovat. „Investice směřují do distribučních soustav a z pohledu fondu tak jde o nové příležitosti pro další rozvoj energetické infrastruktury současných distribučních území,“ upřesňuje Richard Holešinský, předseda dozorčí rady fondu.

 

Změny a příležitosti v energetice

Energetika je tradiční obor, který nyní prochází velkými změnami a výzvami. Právě v nich vidí investoři příležitost. Výroba v uhelných elektrárnách postupně dobíhá a Evropská unie dlouhodobě podporuje obnovitelné zdroje energií. S ohledem na to nastávají i změny v provozu elektrizačních soustav. S přechodem na nízkouhlíkovou energetiku totiž musí distribuční sítě zohlednit specifika obnovitelných zdrojů, jejichž výroba je často nestabilní. To lze technologicky řešit, ovšem bez investic se taková proměna energetiky neobejde.

„Po postupném ukončování provozu tradičních elektráren bude nutné zajistit výkonovou rovnováhu menšími zdroji. Proto je nedílnou součástí světa menších decentrálních výrobních zdrojů pro UCED i jejich agregace do virtuální elektrárny. Na tuto situaci je energetická skupina UCED připravena,“ dodává Richard Holešinský.

 

Čtvrtý největší distributor

Změny přináší příležitosti a česká energetika má růstový potenciál, kterého nyní mohou využít i kvalifikovaní investoři, a to s podfondem CREDITAS ENERGY. Jádrem majetku podfondu je podíl v šesti energetických společnostech, které vyrábějí nebo distribuují elektřinu, plyn a teplo, případně s nimi obchodují. Tyto firmy se zaměřují zejména na projekty zásobující celistvá území s velkými odběry, jako jsou logistická centra, průmyslové podniky, administrativní budovy či celé rezidenční čtvrti. Po celé České republice jde o 120 distribučních soustav s více než šesti tisíci odběrnými místy, do nichž ročně přitéká 1 TWh elektřiny a plynu. Tyto parametry dělají z UCED a podfondu jednoho z největších distributorů elektrické energie v České republice.

 

Energetický podfond je jiný

Výjimečnost energetického podfondu tkví v tom, že na rozdíl od ostatních nekupuje aktiva až poté, co získá finance formou úpisu akcií, ale podíly v distribučních společnostech do něj skupina UCED vložila hned na začátku. „Díky tomu dosahuje čistá hodnota aktiv podfondu výše přibližně 1,5 miliardy korun,“ dodává Richard Holešinský. Cílem podfondu jsou investice do projektů zdrojů a distribuce elektřiny a dalších služeb v decentralizované energetice.

CREDITAS ENERGY nabízí dvě třídy investičních akcií, které jsou předmětem veřejné nabídky (Premium investiční akcie a Premium Plus investiční akcie).

Akcionářem podfondu se může stát podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech jen kvalifikovaný investor. „Fond je vhodný především pro ty, kteří chtějí investovat v konzervativnějších sektorech.  Roli hraje i fakt, že roční zhodnocení investičních akcií má předem daný rozptyl. V dlouhodobém výhledu chce podfond díky výnosům z investic dosahovat stabilního zhodnocení, které odpovídá jednotlivým třídám investičních akcií,“ uzavírá Richard Holešinský.

 

Autor: Jana Poncarová

návrat do Speciálu