Nespekulujeme, vlastníme reálné věci, které vydělávají, říká Jiří Hrouda ze skupiny Creditas | E15.cz
Partnerem projektu jsou CREDITAS FONDY

Nespekulujeme, vlastníme reálné věci, které vydělávají, říká Jiří Hrouda ze skupiny Creditas

Jiří Hrouda, výkonný ředitel skupiny Creditas

Strategickou prioritou skupiny Creditas je do budoucna další růst Banky Creditas, investice do energetiky a rozvoj nově vzniklé divize nájemního bydlení.  „A chceme v tom být jiní. Je nám cizí přístup, kdy se například postaví dům, prodá a dál už se o něj nikdo nestará. Tvoříme pevné hodnoty a nabízíme investorům, aby je tvořili spolu s námi,“ říká v rozhovoru Jiří Hrouda, člen představenstva a výkonný ředitel skupiny Creditas.

Investiční skupinu Creditas jste představili v letošním roce, na trhu ale nováčkem vlastně není. Proč se Pavel Hubáček, majoritní akcionář, rozhodl spojit všechna svá aktiva dohromady?

Jedná se o úspěšné završení jedné etapy. Cílem nového skupinového uspořádání je dosažení robustní korporátní struktury, která bude jednak reflektovat rozvoj minulých let, kdy skupina byla jednou z nejrychleji rostoucích investičních skupin v Česku, a napomůže i účinnější realizaci jejích budoucích obchodních plánů. Je to logický krok, který zastřeší všechny naše dosavadní aktivity, zjednoduší strukturu a do určité míry sjednotí a posílí značku Creditas.

Změní se nějak směr dosavadního podnikání skupiny?

Neřekl bych, že se směr nějak významně změní, spíš se neustále posouváme a rozvíjíme. Od vzniku investiční skupiny Unicapital v roce 2013 se toho hodně událo, tehdy byla skupina založena na zemědělství, energetice a realitách, dnes zemědělství pomalu opouštíme, soustředíme se více na development. Pilířem by se mělo stát nájemní bydlení, v němž vidíme velký potenciál, proto vznikla i nová divize Creditas Real Estate.

Aktuálně patří pod skupinu Creditas více než sto společností z různých oblastí podnikání. Co bude vaší prioritou v nejbližších letech?

Velkým úkolem pro následující období je využít synergických efektů mezi jednotlivými oblastmi. Máme ve skupině banku, největší síť Alzheimercenter v Česku, Grandhotel Pupp, energetiku, developerskou divizi a další nemovitosti a aktiva. Využití synergií zde chápeme v širším smyslu – chceme přinést dodatečnou hodnotu nejen akcionářům, ale i zaměstnancům, obchodním partnerům a především klientům.

Jak už jste zmínil, nově do skupiny kromě energetiky, developmentu a zdravotnictví patří i Banka Creditas a investiční fondy. Takže jste významně posílili oblast finančních služeb a investic?

Ano. Zásadní je, že skupina Creditas realizuje dlouhodobé investice především v konzervativních odvětvích. Objem aktiv skupiny aktuálně dosahuje 83 miliard korun, zisk za loňský rok je i navzdory covidu přes 700 milionů korun a plánujeme dále růst. V dalších letech by se měly zisky skupiny Creditas pohybovat až okolo dvou miliard korun ročně. Naší filozofií je, že tvoříme pevné hodnoty a nabízíme investorům, aby je tvořili spolu s námi.

Do jakých fondů s vámi můžou investovat?

V současnosti jsou v nabídce tři fondy, ale předpokládáme, že budou brzy přibývat další. Každý z fondů je odlišný oborovým zaměřením i profilem. Jejich smyslem je umožnit klientům, aby se podíleli na byznysu, který děláme. Pro menší investory je určen fond Creditas Nemovitostní I. Ten investuje na realitním trhu primárně do funkčních nemovitostí komerčního typu, které jsou schopné přinášet stabilní příjmy z nájmů. Cílené průměrné výnosy fondu jsou kolem pěti procent. Nabízí i pravidelné investice již od 500 Kč měsíčně, a díky tomu je vhodný i pro drobné investory. Dalším je fond Creditas Loan. Ten je určen kvalifikovaným investorům (tedy těm, kteří vloží minimálně 125 000 eur, nebo jeden milion korun a prokáže, že je finančně gramotný, pozn. red.), jeho akcionářem se může stát podle zákona pouze kvalifikovaný investor. Zaměřuje se na poskytování úvěrů a zápůjček vybraných projektů a do investičních cenných papírů. A za mě nejzajímavější je energetický fond, který je rovněž určený kvalifikovaným investorům.

O něm bylo v poslední době slyšet poměrně dost, na rozdíl od většiny fondů v něm už značný majetek je.

Creditas Energy se nesoustředí na energii z obnovitelných zdrojů, ale je primárně zaměřen na distribuci energie do velkých územních celků. Náš energetický fond je výjimečný i v tom, že nefunguje tak, že by kupoval aktiva až poté, co získá finance formou úpisu akcií. Hned při jeho vzniku jsme do něj vložili majetek v podobě podílů v distribučních společnostech. Ty do fondu prodala společnost ze skupiny Creditas, která v energetice působí od roku 2013. V současnosti má díky tomu fond čistou hodnotu aktiv ve výši 1,5 miliardy korun. Jde o 120 distribučních soustav s více než šesti tisíci odběrnými místy, jejichž spotřeba ročně činí více jak jednu TWh elektřiny a plynu. Tyto parametry dělají z Creditas Energy jednoho z největších distributorů energie v zemi. Díky počátečnímu vkladu majetku skupiny do fondu očekáváme jeho zajímavé zhodnocení.

Proč se vlastně část investic skupiny v energetice přesunula do fondu Creditas Energy?

Energetická aktiva jsou drahá na pořízení, ale pak přinášejí poměrně stabilní a předvídatelný výnos. V téhle fázi jde o konzervativní strukturu, která je vhodná pro vstup investorů zvenčí, kteří tak mohou těžit ze zajímavých výnosů. Už dříve byl ostatně velký zájem o dluhopisy Unicapital Energy.

V rámci skupiny jsme chtěli uvolnit kapitál pro jiné typy investic, které naopak chceme financovat z vlastních zdrojů, jelikož nesou vyšší míru rizika a je potřeba na nich intenzivně pracovat, než dosáhnou podobně stabilní výnosnosti. Typicky se může jednat o nové akvizice v energetice či developmentu. Je tam potenciál dobré výkonnosti, ale jak říkám, na těchto investicích je před námi ještě mnoho práce. Pro vstup investorů zvenčí budou takové projekty vhodné až v pozdější fázi. Toto je vlastně i důkazem obezřetnosti, se kterou přistupujeme k našim investicím a především k prostředkům našich investorů.

Akcie mají předem daný rozptyl výkonnosti. Jak vypadala historicky výkonnost skupiny UCED, jejíž aktiva tvoří jádro majetku energetického fondu?

Stabilně v čase rostla s tím, jak rostl objem majetku a počet získaných distribučních soustav. Hrál tam samozřejmě roli i faktor úspor z rozsahu a rozložení centrálních nákladů. V průměru měla Unicapital Energy v posledních pěti letech roční výkonnost přes 20 procent. Současná energetická krize by se jí dotknout neměla, protože těžiště skupiny je právě v distribuci energie.

V nabídce jsou v rámci skupiny již několik let také dluhopisy, které vydával a vydává Unicapital. Jak vypadá jejich nabídka nyní?

V současnosti připravujeme dluhopisy Unicapital i Creditas Real Estate. Historicky jsme měli už deset emisí, všechny jsme vždy korektně splatili. Myslím, že je důležité uvědomit si, že naše skupina má něco, čemu se lidově říká „grunt“ nebo ve finančnictví fundament. Nespekulujeme, vlastníme reálné, hmotné věci, které reálně a předvídatelně vydělávají – domy, energetické soustavy, zemědělskou půdu, největší síť Alzheimercenter v zemi. Jsme česká skupina a investujeme do českých projektů. V nadsázce někdy říkám, že když si sednete do auta, tak na jednu nádrž se dá vždycky dojet na některé naše aktivum podívat. Investoři prostě vědí, do čeho u nás investují. Úrokové sazby na dluhopisech určujeme obezřetně.  Jsou atraktivní, ale zároveň nás při naší výkonnosti nezatěžují.

Jaké jsou plány skupiny pro letošní rok a dál do budoucna?

Od roku 2015 do roku 2020 rostla skupina ročně v průměru o 18 procent a chceme růst i nadále. Strategickou prioritou skupiny do budoucna je další růst Banky Creditas, investice do energetiky a rozvoj nově vzniklé divize nájemního bydlení. Hlavně Creditas Real Estate a synergie s naším developerem V Invest. Nájemní bydlení a development je pro nás opravdu velké téma. Aktuálně řešíme projekty nájemních bytů v Praze a Brně. Ale chceme v tom být jiní. Je nám cizí přístup, kdy se postaví dům, prodá se a dál už se o něj nikdo nestará. Chceme ho udržovat, pronajímat, udělat z něj dlouhodobé výnosové aktivum. A nejspíš i v tomto případě umožníme investorům, aby se na výnosech z toho podíleli. Prostě spolu s nimi chceme tvořit pevné hodnoty.

 

Jiří Hrouda

Je členem představenstva a výkonným ředitelem skupiny Creditas, má letité zkušenosti z bankovního a finančního sektoru v Česku i v zahraničí, je držitelem prestižní mezinárodní designace CFA. Více než pět let působil v manažerských funkcích v Citibank v Praze a Londýně. Ve skupině pracuje od roku 2016, zodpovídá za strategické projekty a investice. Je členem představenstva Creditas B.V., V Invest CZ a dalších společností skupiny.

Autor: Kamila Ondráčková

Návrat do Speciálu