Investice do energetických fondů: jsou výhodné? | E15.cz
Partnerem projektu je Patria Finance

Jsou investice do energetických fondů výhodné?

Jsou investice do energetických fondů výhodné?

Pakliže disponujete volnými peněžními prostředky, které máte v úmyslu zhodnotit, máte na výběr hned z několika možností. Některé z nich jsou zajímavé, jiné už tolik ne. Vše se většinou odvíjí od toho, kolik času chcete svým investičním záměrům věnovat, jak moc velké riziko jste ochotni podstoupit a kolik toho o dané problematice víte. Pokud si v těchto ohledech věříte, můžete zvolit i poněkud méně tradiční cestu a investovat například do energetických fondů.

Sektor energetiky prožívá velmi dynamické období. Základní faktory, které energetiku ovlivňují, můžeme shrnout do několika následujících bodů:

• Podpora obnovitelných zdrojů energie napříč celou EU

• Tradiční centralizované systémy jsou nahrazovány decentralizovanými • Nízká cena energií v posledních několika letech (= nízká atraktivita pro investice např. do nových výrobních zdrojů)

• Silná regulace ze strany EU a jednotlivých států (např. zpřísňování emisních limitů)

• Rozvoj nových technologií (akumulace, smart technologie, e-mobilita, IT systémy a big data atd.)

• Silný důraz na energetickou efektivnost a úspory

• Zákazníci jsou náročnější – očekávají lepší a komplexnější služby

Z výše uvedených faktů je pro investora poměrně komplikovanou úlohou orientace ve velkém množství investičních příležitostí. Z pohledu fondu je na prvním místě maximální eliminace rizik a ochrana vkladů investorů.

Z tohoto důvodu mnohé fondy investují do projektů s „nějakou“ formou garance. Dlouhodobě (posledních 5–10 let) se většina fondů orientuje na projekty obnovitelných zdrojů energie, které se vyznačují zárukou odběru veškeré vyrobené energie za garantovanou cenu. Tato cena je zpravidla garantována na předem určené období (např. pro fotovoltaické elektrárny je garance v ČR stanovena na 20 let, na Slovensku na 15 let a v Maďarsku je to 25 let). 

Investice do hmotných aktiv (ať už je to energetický zdroj, nebo kancelářská budova) přinášejí investorům větší jistotu a klid. Jedná se o aktiva, která zpravidla drží svou hodnotu a přináší stabilní výnos, který není tolik závislý na dění na trhu. Tyto investice nemají ani tendence klesat do záporných hodnot. Fond držící podkladová aktiva v podobě projektů vodních, větrných či fotovoltaických elektráren má předem dané (a garantované) tržby na dobu života investice. Náklady lze u těchto projektů dobře predikovat, kontrolovat a korigovat. Proto je tvorba a stabilita ekonomického plánu projektu relativně jednoduchou záležitostí. Největším rizikem z pohledu těchto projektů je riziko regulatorní, tedy změna podmínek podpory, která se ale zpravidla týká buď jen jednoho státu, nebo jen jedné technologie. I s těmito změnami jsme se již v minulosti potkali a optimální obranou je mít portfolio správně diverzifikované. Tedy správně rozmístěné jak technologicky, tak i regionálně.

Pokud hovoříme o fondech kvalifikovaných investorů, hovoříme o minimální investici ve výši jednoho milionu korun. Takový investor může zvažovat i přímý vstup do odvětví, tj. výstavbu takového projektu sám na sebe. Pro takové rozhodnutí je potřeba si položit několik základních otázek. Bude mě mrzet, když o peníze přijdu? Jsem ochoten věnovat projektu čas a energii? Mám dostatečné znalosti z oboru? V případě, že na všechny tři otázky dostanete kladnou odpověď, doporučení je jasné. Jděte do projektu! Čeká vás zřejmě vyšší výnos, který si ale odpracujete a přináší s sebou i více rizik. Základní porovnání přímé a nepřímé investice je uvedeno v následující tabulce.

Pokud se rozhodnete jít cestou nepřímé investice a „najmout“ si zkušeného parťáka pro investování, který má v portfoliu fond zaměřující se na energetiku, budete zřejmě řešit klíčovou otázku: Jak vybrat toho správného parťáka a správný fond? Jak bylo uvedeno výše, celkově existuje několik stovek fondů, energetických je z nich jen pár. Pokud si budete vybírat a porovnávat jednotlivé fondy a jejich správce neboli investiční společnosti, řiďte se jednoduchými pravidly:

• Tým, jeho znalosti a zkušenosti

• Reference

• Podkladová aktiva fondu – diverzifikace především

• Dlouhodobé fungování investiční společnosti

Kritéria porovnáníPřímá investiceNepřímá investice
PopisInvestice do projektu obnovitelného zdroje energieInvestice do fondu (FKI) Obnovitellných zdrojů energie
InvesticeMin. investice je +5 mil CZKMin. investovaná částka 1 mil CZK (FKI)
RizikoVysoké riziko spojené se získáním potřebných povolení, výstavbou a provozem, dále také se zajištěním externího financováníNízké
Výnos +8 %+ 6%
PoplatkyNad rámec provozu žádné0–3 % z investované částky na vstupu 1,5 % poplatek za obhospodařování
SpecifikaVysoká pracnost

 
investor si zajišťuje kompletní projekt na svůj účet Z projektu nelze jednoduše „vystoupit“ Péče o projekt v období provozu – údržba, pojištění, ochrana, účetnictví, odborný zástupce, výkaznictví atd. Dobrá znalost a zkušenosti v odvětví
Minimální pracnost

v období investice (nákup projektu a výstavba) provozu Jednoduchý odkup podílových listů základní přehled odvětví