Možnosti pro drobné investory | E15.cz
Partnerem projektu je Patria Finance

Možnosti pro drobné investory

Možnosti pro drobné investory

Jak nakládat s volnými finančními prostředky, když nezbývají statisíce? S rozmyslem o to větším. Nejpočetnější skupinou mezi drobnými investory jsou klienti spíše s opatrným investičním profilem. Cílem je pak dlouhodobě překonat inflaci.

Kam a do čeho investovat řekne zájemci o investování jeho finanční plán. Ten musí zohlednit jeho cíle, požadavky, příjmy, výdaje, aktuální majetek a rizikový profil. Plán zodpoví otázky, kam ideálně odkládat peníze a kam investovat na jednotlivé časové horizonty podle konkrétních cílů.

Již od pětistovky měsíčně

Pro malé investice jsou určeny podílové fondy, které nabízejí širokou škálu investičních strategií.

Od těch nejkonzervativnějších v podobě fondů krátkodobých investic přes dluhopisové až po ty nejdynamičtější akciové. Podílové fondy podléhají přísnému dohledu České národní banky a investoři mají jistotu, že bez jejich vědomí nemůže jejich podílový fond změnit investiční strategii. Pokud tedy investujeme do konzervativního dluhopisového podílového fondu se zaměřením na střední a západní Evropu, tak se nemůže stát, že v portfoliu fondu budou najednou například venezuelské dluhopisy.

Podílové fondy, nebo produkty se státní podporou?

Při malých částkách, které je možné dále ukládat, spořit či zhodnocovat, je však namístě uvažovat i o stavebním spoření či penzijních fondech. Opět je nutné si ujasnit cíl a celkovou dobu plánované investice. Obecně platí, že pokud je mým cílem mít úspory a zajistit se do budoucna, v horizontu 10, 15 a více let jsou pro mě vhodnější dynamické penzijní fondy a akciové fondy. „Pokud uvažuji v kratším horizontu, například jen do pěti let, bylo by lepší využít stavební spoření či spořicí účty,“ míní Petr Šimčák z Amundi a Tomáš Pfeiler, portfolio manažer společnosti Cyrrus, potvrzuje: „Při takto nízkých objemech bych volil možnost využít některého spoření se státním příspěvkem.“

Úplným základem pro každého investora by však měla být dostatečná pohotovostní, železná rezerva. „Pokud takovou rezervu nemáme, měla by tomu odpovídat naše investiční strategie – konzervativní. Pro takovou investici jsou vhodné fondy investující do krátkodobých bezpečných dluhopisů a pokladničních poukázek. Pokud ovšem investujeme opravdu volné peníze a zároveň máme investiční horizont delší než pět let, můžeme také vybírat z dynamičtějších akciových fondů. Základem by pak měl být široce diverzifikovaný globální akciový fond,“ říká Lukáš Urbánek, finanční poradce z Partners. Tomáš Raputa, analytik portálu Fxstreet.cz, pak ještě dodává: „Při takto nízkých částkách by investor měl zvolit jedno až dvě aktiva, větší diverzifikace by byla příliš nákladná.“

Volných 10 tisíc korun

V případě možnosti pravidelné investice třeba 10 tisíc korun měsíčně již odborníci doporučují „nesázet vše na jednu kartu“ a rozkládat mezi různé investiční produkty. „U takovýchto vyšších částek by mohlo být vhodnou příležitostí zkombinovat dva podílové fondy. Zaprvé s váhou 80 procent vyvážený podílový fond fondů s mixem akcií a dluhopisů přibližně 50 na 50 a zadruhé s váhou 20 procent v dnešní době stále ještě relativně atraktivní sázka na české nemovitosti prostřednictvím vhodně zvoleného nemovitostního podílového fondu,“ radí Michal Stupavský, investiční stratég Conseq Investment Management.

Tomáš Pfeiler by také vsadil na fondy kolektivního investování, případně na aktivně řízené certifikáty. „Vzhledem k dlouhodobému charakteru tohoto typu investování bych ale preferoval akciové fondy, jelikož v delším časovém horizontu se projeví prémie za akciové riziko,“ říká. Dynamicky založený investor může alokovat své prostředky do fondů zaměřených na mladší společnosti, konzervativní na velké a stabilní korporace. Podle Raputy je pak namístě časem uvažovat i o investování do nemovitostí, které kombinují vyšší výnos než dluhopisy nebo bankovní účty a zároveň nižší riziko ve srovnání s akciemi.

Jednou za čas, nebo pravidelně?

Dle odborníků pravidelně investuje ten, kdo si vytváří rezervu. Jednorázově poté ten, kdo rezervu už má.

„V horizontu 20 let a více bude drtivá většina jednorázových investic výhodnější, protože peníze budou na trhu pracovat déle a tento horizont je již dostatečný k tomu, aby překonal krátkodobé kolísání,“ míní Petr Šimčák ze společnosti Amundi. Jednorázové investice jsou také vhodné pro budování více diverzifikovaného portfolia. Pravidelnými investicemi je pak možné složení portfolia korigovat s ohledem na aktuální tržní situaci. Optimální variantou je tak kombinace obou přístupů.

„Pokud například investor jednorázově zainvestuje významnou část svých disponibilních prostředků, může mít v budoucnu problém zareagovat na tržní změny. Naopak pravidelné investování se hodí spíše k investicím do fondů, které již určitý stupeň rozložení rizika nabízejí,“ vysvětluje Tomáš Pfeiler.

Michal Stupavský vnímá pravidelné investice také jako vhodnější řešení pro konzervativního investora. „Prostě a jednoduše nenakoupí ani příliš nízko, ani příliš vysoko, ale někde na průměrné úrovni za dané časové období,“ dodává.