Jak vybrat životní pojištění, aby v kritické chvíli skutečně pomohlo

Markéta Filová, Generali

Markéta Filová, Generali Zdroj: Generali Česká pojišťovna

Životní pojištění má sloužit pro případy, kdy nám nemoc nebo úraz znemožní pracovat a z důvodu ztráty příjmu tak nadále finančně zabezpečovat potřeby vlastní či potřeby naší rodiny.

 

„Sjednávejte pojištění tak, aby v případě nastalého plnění kompenzovalo výpadek vašeho příjmu. Pojistné částky tedy nastavujte podle aktuálního čistého příjmu domácnosti.“ Jak postupovat při výběru pojištění radí Markéta Filová, odborník na životní pojištění z Generali České pojišťovny. 

 

 

 

První zásadní otázkou je, jaká rizika pojistit. Většina životních pojištění na trhu je velmi komplexní a nabízí širokou škálu jednotlivých připojištění a jejich variant. Základní pravidlo je však poměrně jednoduché. „Životní pojištění by mělo pokrývat především ta rizika, která jsou spojená se zásadními výpadky příjmu, tedy s pracovní neschopností nebo s invaliditou,“ radí na úvod Markéta Filová a doplňuje: „Do situace, kdy člověk ztratí schopnost vydělávat, se dostane většinou díky závažnému onemocnění, v menší míře pak následkem úrazu.“ Ze statistik vyplývá, že zhruba 90 % pracovních neschopností a invalidit v ČR nezpůsobí úraz, ale právě nemoc.

Podle Filové by tak v pojistné smlouvě životního pojištění neměla chybět tato klíčová rizika: pracovní neschopnost, invalidita, závažná onemocnění, ztráta soběstačnosti, případně trvalé následky úrazu. „A pokud je rodina na vás finančně závislá, nebo máte finanční závazky, například hypotéku, pak určitě také riziko smrti,“ uzavírá výčet.

Pokrýt pravidelné výdaje, o to jde především

Vedle výběru rizik je důležité i správné nastavení výše pojistné částky. To znamená, kolik pojišťovna v případě pojistné události vyplatí. „Pojištění by mělo být sjednáváno primárně s cílem kompenzovat výpadek příjmu, proto doporučuji nastavit pojistné částky podle aktuálního čistého příjmu domácnosti. Tak nebudete v případě nepříznivé životní situace čelit poklesu vašeho příjmu a budete mít i nadále k dispozici stejné množství prostředků, jako by k této události nedošlo. Váš rodinný rozpočet tak nebude ohrožen,“ vysvětluje Filová. Užitečné je pak zohlednit v pojistných částkách i veškeré výdaje, které je nutné měsíčně hradit. Nejedná se jen o spotřebitelské úvěry či hypotéky, ale také o běžné provozní náklady spojené s chodem domácnosti, například telefon, energie a podobně.

Nevybírejme jen podle ceny

Vyplatí se posuzovat všechny parametry pojistky, nesrovnávat jednotlivé nabídky pouze podle ceny. Důležité je prostudovat pojistné podmínky, především pak výluky z pojištění. Těmi se produkty jednotlivých pojišťoven výrazně liší. „Dá se říci, že zde bývá právě ta hranice, která odlišuje kvalitní pojistné produkty od těch levných,“ radí Markéta Filová. Doporučuje navštívit pojišťovacího poradce. Toho kvalitní poznáme velmi jednoduše – než začne připravovat návrh konkrétního pojištění, zeptá se nás na naše požadavky a cíle, čímž provede cosi jako individuální analýzu. Jen tak je možné doporučit pro každého vhodné řešení.

„Jen dobře nastavené životní pojištění vám dá jistotu, že při události, jako je nemoc nebo úraz, budete schopni fungovat a žít tak, aniž by to zásadně narušilo vaši finanční situaci a významně snížilo životní úroveň,“ uzavírá Markéta Filová.

 

Autor: Generali Česká pojišťovna

Návrat do speciálu