Automatizace, roboti a kreativní destrukce v advokátní praxi | E15.cz
Partnerem projektu je Cover Story

Automatizace, roboti a kreativní destrukce v advokátní praxi

Automatizace, roboti a kreativní destrukce v advokátní praxi

Víte, že o zavedení pojmu inovace do ekonomické sféry se zasloužil rodák z Třešti? Pozdější americký ekonom, který se narodil v Zemích Koruny české, představil myšlenku kreativní destrukce v ekonomii. Jeho myšlenka se následně rozšířila do všech oborů lidského snažení.

Výrazným pomocníkem na poli kreativní destrukce se v druhé polovině dvacátého století stala výpočetní technika. Od představení univerzálního stroje Alanem Turingem se začala výpočetní technika rozvíjet přímo explozivním tempem až dospěla k mimořádně výkonným a zároveň čím dál tím levnějším strojům. Možnosti výpočetní techniky a její působení jako významné stanoviště změn ve společnosti inspirovaly nespočetně jedinců i týmů k posouvání hranic svých i příbuzných oborů.

Čím dál tím výkonnější stroje podnítily svět rovněž ke změně v lidské komunikaci. Nejenom, že se lidé díky počítačům naučili komunikovat na dálku a v reálném čase, ale rovněž se naučili mít k dispozici obrovské objemy informací, které jim poté slouží v jejich úsilí brát se o své vlastní štěstí. I právní služby se díky tomu změnily a posunuly od pouhého poskytování vzorů k účinné a komplexní aplikaci práva.

Využitý potenciál moderních strojů

Vzájemné propojování počítačů na našich stolech a v našich kapsách přispělo ještě k jedné změně v lidské společnosti, a to změně ve vnímání informací. Svět začal být významně zacentrován na člověka a ten začal požadovat řešení jeho životních situací v jednom jednoduše přístupném místě, v jeho počítači. V nedigitálním světě potom klient začal požadovat, aby jeho poradci věc vyřídili na jednom, jemu dobře známém a dobře dostupném místě.

Výkonnost moderních strojů a jejich schopnost prakticky bleskurychle komunikovat nás v poradenské skupině VGD, která je součástí NEXIA International, inspirovala k tomu, abychom jejich potenciál dlouhodobě zkoumali. Při promýšlení jejich možné aplikace jsme hledali právní službu, která je dostatečně komoditizovatelná, vyžaduje komplexní komunikaci s několika stranami obchodu a zároveň je zcela pravidelná na našem trhu. Vítězem v tomto hledání se staly realitní obchody a zrodil se pilotní projekt.

Naše snažení dalo vzniknout systému, který umožňuje pomocí zabezpečeného internetového prostředí propojit realitního makléře a jeho klienty s advokátem, který zpracovává smluvní dokumentaci, bankou, která provádí úschovu, a katastrálním úřadem. Nad to vše systém v reálném čase informuje transparentně všechny zúčastněné, aby měli přehled o obchodu, a tím i důvěru v jeho úspěch. Systém funguje necelé tři roky a vypořádal obchody v celkovém objemu několika stovek miliónů korun.

O krok dál v digitálním prostředí

Změna ve vnímání poradenských služeb a zkušenosti z automatizace a propojování procesů s klienty, vyzkoušená na realitních smlouvách, nás vedla k další kreativní destrukci, a to je vývoj DOX. Jde o digitální prostředí, které propojuje klienty s odborníky z VGD a umožňuje jim vyřízení jejich věcí.

Tak například v rámci DOX vznikl systém automatizace procesu nástupu zaměstnanců. DOX po vyplnění základních parametrů připraví pro naše klienty pracovní smlouvu, mzdový výměr, veškeré dokumenty o poučení zaměstnance, přihlášky pro finanční správu, k sociálnímu a zdravotnímu pojištění, navede údaje do příslušného účetního systému a v reálném čase umožňuje klientům připravovat dodatky nebo dokumenty ke skončení pracovního poměru.

Ve VGD se však nezastavujeme jen u pracovního práva nebo realitních obchodů, společně s kolegy se chystáme na další metu, kterou je automatizace přeměn obchodních společností a ultimátně automatizace vypracování transakční dokumentace všeho druhu. Jednoho dne našeho DOX robota naučíme vypracovat a sledovat do úspěšného konce nákup nebo fúzi obchodní společnosti.

Autor: Robert Musil, partner advokátní kanceláře Havelka&Musil VGD Legal

Návrat do speciálu