Inovativní podnikové právníky hledejte letos hlavně online | E15.cz
Partnerem projektu je Cover Story

Inovativní podnikové právníky hledejte letos hlavně online

Inovativní podnikové právníky hledejte letos hlavně online

Unie podnikových právníků ČR slyší na inovace a mnoho z jejích členů se inovacím aktivně věnuje. Inovovat je potřeba a potvrzuje to také počet kolegů, kteří byli dříve velmi nedůvěřiví, ale nyní se již také aktivně zajímají o témata spojená s inovacemi.

V letošním roce postoupila do užší nominace prvních českých cen pro právní inovátory, Deloitte Legal Disruptors Award, řada podnikových právníků. Z členů Unie podnikových právníků ČR to byli Jiří Pařík ze Škoda Auto, právní tým pojišťovny Kooperativa vedený Michalem Kalvodou a Markem Sladkovským. Další dva naši členové si odnesli cenu pro vítěze, a to Lukáš Zapletal z Coca Cola tým ČEZ vedený Lenkou Slavíkovu. A to není výčet nominovaných podnikových právníků úplný.

Co nového se stalo v roce 2020?

Krize spojená s pandemií koronaviru zastihla téměř každého napříč všemi oblastmi podnikání. Vznikla akutní potřeba rychleji inovovat. Nastoupilo se s inovacemi i tam, kde jiné úkoly měly vyšší prioritu. Zelenou tak dostala diskuze k elektronickému právnímu jednání, ochraně dat při online schůzkách apod. Za účelem sdílení informací představila Unie podnikových právníků ČR takzvaný Koronatým, který se schází pravidelně po celou dobu restrikcí online a díky kterému tak byl nahrazen již pomalu chybějící osobní kontakt mezi námi, podnikovými právníky, na home-office nebo v kancelářské izolaci.  

Z diskusí na našem Koronatýmu vyrostla myšlenka, kterou jsme obratem uskutečnili. Rozběhli jsme pracovní skupinu INOVACE, která si vzala za cíl udržet diskuzi o inovacích na právních odděleních a sdílet informace a zkušenosti s inovativními řešeními a přístupy, které se osvědčily v různých společnostech. Nejprve je potřeba rozvolnit někdy formální přístup a hlavně „prokopat inovace na světlo Světa“.

Unie podnikových právníků ČR tedy již od března letošního roku funguje online a také proto se nyní intenzivně věnuje hledání řešení jak efektivně, ale zároveň bezpečně zprostředkovat své semináře či workshopy pro členy bez nutnosti fyzické přítomnosti na jednom místě. Skutečnost, že svět po současné pandemii nebude jako dřív, je jistá. Online řešení budou čím dál častější součástí našeho života a dokonce i právníci to musejí vzít v úvahu.

 

Několikrát jsme zmínili inovace a podnikové právníky. Kdo jsou vlastně ti inovátoři, o kterých jsme zatím tolik neslyšeli? Odpovídají členové Unie podnikových právníků ČR

Jitka Piňosová, LEGO Production s.r.o.

Zvládl by „neinovativní“ právník řídit právní rizika v jedné z pouhých pěti světových továren globálního hráče a zároveň výrobce zaměstnávajícího tisíce lidí? Uměl by současně fungovat v mnohačetných zemích z regionu prostírajícího se přes tři kontinenty, pro stejnou firmu, avšak v oblasti marketingu, obchodu a distribuce, pokud by využíval jen konvenční, standardní a konzervativní, či jak jinak opaku inovativních postupů a způsobů práce nazvat? Jitka Piňosová je jednoznačně jedním z příkladů, nakolik inovativní jsou členové Unie podnikových právníků ČR. K výše uvedenému aktivně podporuje směřování Unie a rozvoj jejích nově vznikajících pracovních skupin. Daleko překračuje hranice působení pouze v právní oblasti. Naopak uplatňuje své talenty a nasbírané zkušenosti v mnoha, jen zdánlivě málo souvisejících oblastech – diversity & inclusion jmenujme jenom jako jeden z příkladů. A umně propojuje témata a lidi. Koneckonců v dnešním komplexním světě už není vůbec rozumné pracovat odděleně dle oborů a stranit se spolupráce.

Klára Novotná, SAP ČR s.r.o. a Jitka Pišl Drábková, Česká pošta

Sekce IT funguje v rámci Unie podnikových právníků ČR dlouhodobě. Snad v ní lze spatřovat zárodek progresívního rozvoje, a to nejen z titulu, že její členové pracují pro vedoucí technologické firmy. Tudíž mají prst na tepu inovací přirozeně. Když se vedení této sekce nedávno ujala Klára Novotná ze SAP, přinesla s sebou vítanou dynamiku. Vzdělávací akce pro členy Unie, pořádané sekcí IT pod vedením Kláry, velmi rezonují. Témat se nabízí spousta, některá sledujeme dlouhodobě, některá naopak nově společně analyzujeme, jako například právní regulaci internetu věcí neboli IoT. IT sekce propojuje svět právní teorie s praxí a nebojí se diskutovat i o na první pohled velmi složitých tématech dnešního on-line světa. Také Jitka Pišl Drábková z České pošty se aktivně zapojuje a podporuje vedení sekce IT. Společně s dalšími členy sekce stála u zrodu myšlenky zorganizovat seminář na téma bezpečnosti informací, dalšího z oblíbených témat dnešní doby.       

Tomáš Kotyk, ČD - Telematika a.s.

Pokud si snad někdo myslí, že působení podnikových právníků je jednoduchá práce v předem vymezené pracovní zóně bez osobní invence, vykonávaná méně úspěšnými absolventy právnických fakult, vězte, že členové Unie podnikových právníků ČR takový profil rozhodně nenaplňují. Dalším z příkladů našich talentovaných inovativních členů je Tomáš Kotyk z ČD-Telematika, ze skupiny společností České dráhy. Což o to, že zvládá svoji odbornou pracovní agendu. Nadto vdechl život Asociaci kritické infrastruktury a aktuálně se spolupodílí na tvorbě novely zákona o vojenském zpravodajství. Spolupodílí se na vývoji softwaru z oblasti LegalTech na evidenci a archivaci smluvních dokumentů. Jakoby samozřejmě působí pro bono, přednáší.

Petr Zátopek, ALPEKR s.r.o.

Petr Zátopek se dlouhodobě věnuje tématu inovací, a ještě když působil ve společnosti ŠKODA AUTO DigiLab, byl u založení a vedl pracovní skupiny INOVACE. Inovace pro něj nejsou pouze používání softwaru, jak si většina lidí představuje. Je to hlavně o nastavení hlavy a otevřenosti pro nové formy spolupráce, a to zejména uvnitř společností. Stále máme obrovský prostor pro zlepšení workflow mezi právními odděleními a ostatními týmy společností. Ostatně i proto si letos vysloužil titul Podnikový právník 2020 v kategorii „Inovativní právník“.

Právní tým Liberty Ostrava a.s.

V hutním podniku Liberty Ostrava působí šestičlenný tým podnikových právníků, který se nezalekl výzvy spočívající v kompletní změně své vlastnické struktury a s tím spojené změny politik, implementace GDPR, vytvoření nových prodejních sítí či postupné fúze stávajících entit. V čem je tento tým inovativní? Zejména v tom, že vše výše uvedené zajišťovali interně ze svých kapacit. Jedná se o krásnou ukázku detailní znalosti a porozumění svému internímu klientovi a demonstraci samotné podstaty podnikových právníků.

Mohli bychom pokračovat dál a dál, jelikož seznam inovativních právníků se s každým dnem rozšiřuje a nových projektů je čím dále více. Těšíme se proto, co přinese rok 2021.

Autor: Marie Brejchová, prezidentka Unie podnikových právníků ČR

Návrat do speciálu