Konference Legito Legal Distruptors: Koronavirus je urychlovač inovací | E15.cz
Partnerem projektu je Cover Story

Konference Legito Legal Distruptors: Koronavirus jako urychlovač inovací

Konference Legito Legal Distruptors Konference Legito Legal Distruptors

Pandemie koronaviru přinesla v právním byznysu mnohdy propouštění, krácení platů a nejistoty. Vedle toho obor proměňují technologie a právníci přemýšlí, zda je nahradí roboti nebo je ohrozí firmy z jiných odvětví. Co když se na bilionový trh jejich služeb rozhodnou vstoupit Google nebo Amazon? „To vše jsou legitimní obavy, ale pojďme se podívat spíše na příležitosti, které současnost přináší. Tou základní je příležitost postavit lepší právní byznys,“ prohlásil na konferenci Legito Legal Disruptors 2020 Mark Cohen, inovátor a výkonný předseda společnosti Digital Legal Exchange.

Dosavadní situace podle amerického inovačního experta Marca Cohena není až tak růžová. Pokud jde o zaměstnance právních firem, mají vedle horníků největší sklon k sebevraždám, depresím, rozvodům, alkoholovým a dalším závislostem. Pokud jde o klienty, nebývají právními službami nadšeni zdaleka tolik, jako ti, kteří je poskytují. Cambridge Judge Business School dospěla v rámci průzkumu provedeného ve Velké Británii k závěru, že dokonce i mezi top advokátními kancelářemi platí, že jen 25 procent klientů by doporučilo právní firmu někomu jinému. „Je tu obrovská příležitost ke zlepšení nejen ve vztahu k zaměstnancům a klientům, ale i pro společnost jako celek,“ uvedl Cohen.

Už od finanční krize v letech 2007 a 2008 se v právním byznysu projevuje řada postupných, často skrytých změn, jako je nástup alternativních poskytovatelů, širší využití technologií a zájem investičního kapitálu. Pandemie nemoci Covid-19 se může stát velkým urychlovačem těchto změn, soudí Cohen. Právní firmy musely řádově během týdnů přejít z fungování soustředěného kolem kanceláří na model práce na dálku. Zároveň to podle Cohena ukázalo, že ani právní vzdělávání nevyžaduje přítomnost ve třídách a může se uskutečňovat online bez větší ztráty efektivity.

Ve Spojených státech podle něj přibývá i distančních soudních řízení. A rozvíjí se dokonce projekt, kterého se účastní 56 zemí a jehož a cílem je udělat ze soudu místo fyzické instituce spíše postup, jak umožnit občanům řešit spory bez nutnosti dostavit se k formální soudní instanci. „Covid vrhnul jasné světlo na nové cesty, jak dodávat právní služby a řešit spory efektivněji a s nižšími náklady,“ prohlásil Mark Cohen. To je podle něj jen začátek hlubší změny. Právo už zdaleka není jen o právnících, lidem se otevírá řada dalších cest k právním službám. Digitální transformace neznamená jen aplikaci nejnovějších technologických vymožeností, ale měla by se soustředit na zákazníka a zlepšení jeho zážitku, uvedl Cohen.

Právní firmy musí více využívat data, a to širším a promyšlenějším způsobem, protože přesně to dělá byznys. A jejich zaměstnanci by měli pracovat na svém vzdělávání, zejména získávat všeobecnější přehled – o podnikání, o technologiích, aby obstáli ve světě, kde se obory více a více prolínají. V rychle se měnícím světě je také potřeba přizpůsobit své myšlení. „Právníci si hodně zakládají na tom, že nedělají chyby, ale kdyby měl takový postoj Edison, dodnes nemáme žárovku,“ uvedl Mark Cohen.

Koronavirus a žába hozená do horké vody

Na přístup lidského myšlení ke změnám se zaměřil řídící partner v Law Firm Change Consultants Christoph H. Vaagt. „Žijeme ve výjimečných časech, vše, o čem tu mluvíme, jsou změny a přizpůsobování se těmto změnám,“ řekl. Podotkl přitom, že koronavirus je pro lidstvo případ žáby, která hozena do horké vody rychle vyskočí, aby se zachránila, zatímco klimatická změna je případ žáby, která se vložena do studené vody nechá postupně uvařit.

Podle Vaagta je zásadní si uvědomit čtyři fáze změn, kterým vždy čelíme. V první nechceme nic měnit, protože vše je fajn a nevidíme k tomu důvod. Ve druhé už víme, že je potřeba něco změnit, ale opomíjíme to a vymlouváme se: na covid umírají staří, kdyžto já jsem mladý, právo je výjimečný obor, nové procesy nepotřebuje… V této situaci vždy přichází konspirační teorie, které poskytují lidem výmluvy, proč se neměnit, podotkl Vaagt. Ve třetí fázi už si uvědomíme nutnost a ke změně přistoupíme. Ale truchlíme po minulosti a stále nacházíme na novém řešení chyby ve stylu: není to špatné, ale… V této situaci jsme zranitelní a chceme být přesvědčeni, vidět výhody nového uspořádaní. Pak přichází čtvrtá fáze, kdy jsme opět šťastní, sžijeme se s novotami, jako jsou procesy ve firmě, elektrická auta nebo solární panely na střechách. „Je důležité brát vážně lidské emoce všech zúčastněných, jsou skutečné a jsou hnací silou,“ uvedl Vaagt. Pro právníky je přitom podle sociologických studií významný pocit, že přispívají společnosti a vládě práva. Takže zásadní argument při prosazování novinek nemusí znít, že vynesou nebo uspoří peníze, ale že dotyčným pomohou být lepšími právníky.

Christoph H. Vaagt, řídící partner v Law Firm Change ConsultantsAutor: Cover Story

Právníci na internetu

Změny ovšem nemusí být jen dobrovolné, mohou si je vynutit i okolnosti. Trendy v práci právních firem a v náboru právníků, které se letos projevily v New Yorku a pravděpodobně se stanou se globálními, představil David Lat ze společnosti Lateral Link. Právní sektor podle něj zaměstnává ve Spojených státech zhruba 1,1 milionu lidí, z nichž 55 tisíc přišlo během jarní vlny koronaviru v dubnu a květnu o práci. Během léta nastalo jisté zotavení, ale právní služby stále živí méně lidí než na začátku roku. I ti, co o místa nepřišli, to mají těžší než dříve, uvedl Lat. Právní firmy podle něj krátily platy a přijímaly další úsporná opatření. Má to své důsledky. Průzkum mezi podnikovými právníky ukázal, že pětina zažila depresi, polovina se cítila unavena a tři čtvrtiny mluvily o středním nebo vysokém stupni vyhoření.

Na druhé straně se právní firmy mnohem více otevřely novým technologiím, protože neměly jinou možnost, a tento přístup si velmi pravděpodobně udrží i do budoucna. Velkého rozmachu se tak dožila práce na dálku, které dříve tradiční americké právní společnosti nebyly moc nakloněny. V roce 2017 bylo 500 právních firem dotazováno, zda očekávají, že jejich lidé budou v příštích pěti letech více pracovat vzdáleně. Kladně odpovědělo 62 procent z nich. Letos v lednu už jich bylo 78 procent a během pandemie dokonce 96 procent.  

Práce na dálku dává lidem mnohem širší možnosti uplatnění, zdůraznil Lat. Firmy ale podle něj nesmí opomenout význam osobního kontaktu, ani podcenit prevenci stresu, kterému jejich zaměstnanci čelí v době celosvětové pandemie a recese.

David Lat ze společnosti Lateral LinkAutor: Cover Story

Zanedbané duše právníků

Psychické vypětí je problémem právní profese i v klidnějších časech. Jeden z 15 juniorních právníků v Británii přemýšlel v posledních 14 dnech o sebevraždě, ty jsou největším zabijákem britských mužů do 45 let a špatné duševní zdraví zaměstnanců stojí britské zaměstnavatele 45 miliard liber ročně, začala statistikami zakladatelka firmy Thrive Law Jodie Hill. Čísla z doby před pandemií podle ní koronavirus pravděpodobně ještě zhoršil. Každopádně různé studie ukazují, že právníci trpí významně horší psychologickou a psychosomatickou pohodou než jiné profese.

Sama Jodie Hill popsala svou zkušenost, kdy ji jako právničku na pracovním vrcholu postihl zlom a skončila na dlouhé nemocenské. Nakonec profesi opustila, založila vlastní firmu a ověřila si, že ve správném pracovním prostředí může člověk naopak prospívat. Pro právní firmy je podle ní obzvlášť důležité vytvářet takové prostředí jako součást firemní kultury.

Osobnosti právníků jsou totiž založeny tak, že přitahují stres, protože jsou zaměřeny na úspěch a výkon. Stres, který pohání, je v pořádky, ale jakmile začne být přehnaný a trvalý, mentální zdraví se začne měnit v mentální nemoc, uvedla Hill. A připomněla, že toho víme hodně o péči o své fyzické zdraví, ale s duševním už je to horší. Proto je potřeba ho dostat více do popředí, v právních firmách obzvláště. Jodie Hill mimo jiné založila petici, jejímž cílem je přimět britskou vládu, aby podporovala firmy ve vyhodnocování rizik pro duševní zdraví. Vlastníci by zároveň měli v tomto ohledu podporovat své manažery, kteří jsou v první linii, a musí umět naložit s informací, že jejich podřízený je z práce v těžké depresi.

Jodie Hill, zakladatelka firmy Thrive LawAutor: Cover Story

Nejsme hloupí, abychom zběsile inovovali

Do deprese mohl dostat nadšené inovátory z právních firem i šéf a spoluzakladatel společnosti Think LegalTech Nicolas Hawtin. Věnoval se otázce, proč právníci v éře inovací příliš neinovují a nejsou v tom zvlášť dobří. Odpověď je podle něj jednoduchá: je to těžké, riskantní, drahé a právníci nejsou hloupí, aby něco takového podstupovali. Na pomoc si vzal příklad elektromobilů Tesla. Každý výrobce aut by dnes chtěl dělat vozy jako tato americká značka, jenže: normální auto má čtyřikrát tolik součástek, klasické automobilky by jich tedy musely tři čtvrtiny odstranit. Přitom vydělávají zejména na prodeji náhradních dílů, zato nemají elektroinženýry a programátory jako Tesla. Auta prodávají přes distribuční síť, Tesla napřímo. Mají složitý dodavatelský řetězec, americký výrobce si řadu součástí dělá sám. Analogicky to podle Hawtina platí o právních firmách, také jim nebude stačit vzít pár vývojářů a udělat brainstorming u kulatého stolu.

Právníci by se proto raději měli soustředit na své silné stránky. Nabízejí ryze personalizovaný produkt přizpůsobený zákazníkovi. Měli by to dělat ještě více a nepokoušet se prodávat ve velkém online, což zvládne vždy lépe někdo, kdo rozumí internetu. Měli by se zamyslet nad byznys modelem, který nemusí spočívat jen ve fixní platbě či hodinové sazbě, ale může zahrnovat třeba předplatné. Měli by být rádci, protože lidé chtějí slyšet jasnou odpověď, ne pět možností. Měli by se více propojit s klientem, z home office se nevracet do kanceláří, ale trávit více času u těch, pro které pracují. V neposlední řadě Nicholas Hawtin doporučil digitalizovat své znalosti, zapomenout na obranu svého „hřiště“ před lidmi od technologií a nechat plavat na strach. „Držme se toho, co umíme. Pak jsme tam, kde chceme být: nenahraditelní specialisté, kteří dělající práci s vysokou hodnotou,“ shrnul Hawtin.

Autor: David Mařík, Cover Story

Návrat do speciálu