Koronavirus naši práci příliš neovlivnil. Jedeme na 200 procent | E15.cz
Partnerem projektu je Cover Story

Koronavirus naši práci příliš neovlivnil, jedeme na 200 procent, hlásí za DLA Piper Dubovský

Koronavirus naši práci příliš neovlivnil, jedeme na 200 procent, hlásí za DLA Piper Dubovský

 

Koronavirová krize má negativní dopad na řadu odvětví české ekonomiky. Některým sektorům se však podle Miroslava Dubovského, Country Managing Partnera DLA Piper v České republice, podařilo krizi překlenout a současnou situaci přetváří v nové příležitosti. „My sami vidíme, že příliv transakcí za dobu pandemie neustal, právě naopak,“ říká v rozhovoru s tím, že DLA Piper díky své rozvinuté a maximálně propojené globální síti využívá know-how zahraničních poboček z jejich lokálních trhů, což je pro klienty velkým přínosem.

Jak se koronavirová krize projevila v práci právnických firem? Zaznamenali jste propad?

Naopak. Velmi brzy se ukázalo, že práce budeme mít spíše více. Největší nápor přišel na jaře se začátkem karanténních opatření. V létě jsme zaznamenávali pomalý návrat do normálu, ale teď na podzim se objem práce zvyšuje. A to i proto, že řada na jaře odložených projektů se restartovala.

O jaké úkoly jde?

Přibylo urgentních zadání v oblasti zaměstnaneckých záležitostí, témat spojených s odběratelskými a distribučními vztahy a v problematice spojené s žádostmi o státní podpůrné programy. Jednodušeji řečeno, šlo a stále jde o věci spojené se snahou o udržení co nejhladšího fungování firem. Nyní se pak čím dál častěji objevují požadavky na restrukturalizace a korporátní reorganizace.

Minimálně tempo transakcí se muselo na jaře zpomalit…

To ano, ale neustrnulo a i nadále pokračovalo a pokračuje.

Čím to bylo konkrétně?

Prioritou klientů byly záležitosti týkající se samotného fungováním firmy. Naštěstí nenastal scénář, že by investoři z řad našich klientů nějak panikařili a své investice opouštěli nebo naopak tlačili na ostatní, aby jim své podíly prodali. Chuť investovat nezmizela a i v této době tyto věci řešíme, pouze se teď více dbá na racionalitu a výdělečnost investice.

A co očekáváte v souvislosti s aktuálním „lockdownem“ ekonomiky?

Myslím si, že nový lockdown nebude mít zásadní dopad na změny na trhu zahájené již na jaře v důsledku první vlny pandemie. Ty sektory, které byly ohroženy, utrpí další zásah a některé z nich se bohužel tak rychle nevzpamatují. Současně s tím ale bude pokračovat přesun zdrojů do technologií, ecommerce, nemovitostí, fintechu a dalších oblastí. A určitě se zvýší počet sporů a restrukturalizací podniků včetně insolvencí. Na druhou stranu ale možná, že některé z nich měly být restrukturalizovány již dávno a covid pro ně byl jednou a nikoliv nutně tou hlavní, spouštěcí silou. 

Chápu správně, že aktuální situace vás tedy zatím nijak negativně neovlivnila?

Spíše naopak, objem práce nám významně narostl. Příkladem je třeba akvizice významné strojírenské firmy a jednoho z největších zaměstnavatelů v jižních Čechách – KOVOSVITu, kterou za naší asistence koupila skupina ruských průmyslníků prostřednictvím svého fondu Trust Union Fund Industrial. Zajímavý je také větší trend českých společností investovat mimo území České republiky. Nedávno jsme například zastupovali spolu s naším týmem ze Švédska fond Inven Capital při majetkovém vstupu do tamní technologické společnosti Eliq AB.

Kapacitně takové projekty zvládáte?

Pochopitelně, že ruku v ruce s nárůstem práce rozšiřujeme tým. V té souvislosti vnímáme pozitivní vývoj na původně přehřátém pracovně-právním trhu, který v současné době pro nás přináší další možnosti volby z řady kvalitních kandidátů.

Jak ale řešíte omezení v mezilidském kontaktu? Přeci jen právníci se musejí s klienty potkávat a komunikovat s nimi.

Naše systémy byly již dávno před současnou pandemií přetransformovány a technologicky na výši. Vzhledem k tomu pro nás nebyl problém přejít na tak zvaný remote office ihned, a to jak mezi zaměstnanci, tak co se týče kontaktu s klienty. Hladkému přesunu samozřejmě přispěli i kolegové, s nimiž jsme témata jako flexibilita a online komunikační nástroje otevřeli dávno před současnou krizí. Zároveň jsme v období pandemie pro naše zaměstnance poskytovali pravidelné webináře i za účasti odborníků z různých oblastí, abychom jim zpřístupnili k dané situaci maximum informací. Také jsme pro ně a jejich blízké zavedli horkou linku, kde mohli v případě potřeby vyhledat psychologickou pomoc.

Takže s prací na dálku nemáte sebemenší problém? Vyhovuje vám způsob práce, který současná situace vyžaduje?

Celkem ano, i na dálku se dá pracovat efektivně. Navíc mnozí zaměstnanci ocenili ušetřený čas, který by strávili cestou do práce a zpět. Na druhou stranu je třeba přiznat, že současný výkon práce přes remote office plnohodnotně nenahradí ani nemůže nahradit osobní kontakt s kolegy a klienty. Projednávání citlivých věcí je stále spíše osobní záležitostí.

Očekáváte vlastně, že se společnosti budou do kanceláří vracet, anebo naopak sníží plochu svých kanceláří?

Přes všechny výhody včetně hypotetického ušetření nákladů za kancelářské prostory se domnívám, že napříč odvětvími stejně nakonec převládne touha po společenském kontaktu a lidé se rádi budou do kanceláří vracet. Nicméně řadu postupů a benefitů práce z domova budou, stejně jako my, využívat i nadále.

Zmiňoval jste technologie, které vám s remote office pomáhají. Můžete některé z nich přiblížit?

V každodenním pracovním životě využíváme platformu Kira, velmi pokročilý systém, který nám pomáhá analyzovat texty a smlouvy. Díky Kiře dokážeme snížit administrativní i časovou zátěž, což výrazně rozšiřuje naši schopnost poskytovat klientům kvalitní analýzu podkladů. Dále se neobejdeme například bez vRoomPlus, což je bezpečné rozhraní pro sdílení a úpravu smluv a dokumentů. A nově pak DocAuto na automatizaci vytváření dokumentů.

DLA Piper je celosvětově v oblasti nových technologií a inovativních postupů velmi aktivní…

Přesně tak. Na vývoj a rozvoj technologií jsme v DLA Piper založili speciální oddělení dedikované právě inovacím v dnešním digitalizovaném světě. V Silicon Valley, Londýně a na dalších místech po Evropě máme celé týmy v čele se světoznámým profesorem Richardem Susskindem z Oxfordské univerzity, který je zároveň i poradcem britské vlády pro digitalizaci v justici a dlouhodobě se právní technologií zabývá.

Inovace zároveň nejsou nutně jen o technologiích. Stavíte i na jiných oblastech?

Předně jsme si vědomi, že za změnou se můžeme vydat vícero směry. Když tedy mluvíme o pokroku, mnoho lidí má tendenci uchýlit se k umělé inteligenci, schopné odhalit riziko pro klienta, či novým službám v oblasti poradenství. Druhou, dalo by se říct i fundamentálnější změnou, je ale ta týkající se samotného myšlení. Nové, netradiční situace, které kvůli této nejisté době nastávají, si žádají inovativní přístup. Tradiční způsob práce již není dostačující. Změna myšlení uvnitř a následně i navenek je to, na co se v první řadě soustředíme. V rámci naší kanceláře si proto osvojujeme tzv. Design thinking.

Co si máme pod pojmem Design thinking představit?

Nový, inovativní způsob přemýšlení o tradičních i netradičních situacích a postupech, jejichž příchod ještě urychlila koronavirová pandemie. Strategie “Design thinking” by se v našem pojetí dala rozdělit na tři pilíře skrývající se pod hesly “Pochopit, Přetvořit a Uskutečnit”. Jedná se o snahu pochopit samotné jádro situace či problému z pohledu klienta a celou problematiku přeformulovat tak, aby se sám klient ocitl v jejím středu. Neptáme se tedy, jak něčeho dosáhnout, ale “Jak můžeme pomoci klientovi, aby dosáhl svého cíle?”. Klient se tak dostane nejen do středu samotného problému, ale také našeho soustředění. Spolupráce mezi námi a klientem leží právě v pochopení situace koncového zákazníka. A to je ještě významnější v současné, nejisté době.

Autor: Jaroslav Kramer, Cover Story

Návrat do speciálu