Nové technologie využíváme v každodenní advokátní praxi. | E15.cz
Partnerem projektu je Cover Story

Nové technologie využíváme v každodenní praxi. Jinak si to ani nedokážeme představit

Nové technologie využíváme v každodenní praxi. Jinak si to ani nedokážeme představit

Inovace hýbou dnešním světem a nejinak je tomu i v oblasti práva. Naše poslední zkušenost s inovacemi v poskytování právních služeb jde v usnadnění práce (nejen advokátům) dále, než je v dnešní době běžné. Jako SEDLAKOVA LEGAL jsme měli jedinečnou možnost podílet se na tvorbě umělé inteligence v oblasti poskytování právních služeb.

Aplikace využívající umělé inteligence již dnes dokážou kontrolovat určité smluvní typy dle požadavků klienta tak, že smlouvu podle nastavených parametrů zkontrolují a upozorní na problémy, které se v ní nachází. Chcete mít ve smlouvě limitaci náhrady škody? Aplikace zjistí, jestli se toto ustanovení ve smlouvě nachází a zda vyhovuje vašim požadavkům. Samotnou kontrolou to však nekončí. Dalším krokem je, že aplikace dokáže ustanovení dle požadavků přímo upravit a pokud zcela chybí, tak doplnit. V současné době jsou aplikace využívající umělou inteligenci tímto způsobem schopny kontrolovat několik smluvních typů a cílem je jejich počet neustále navyšovat. Využití umělé inteligence je tak do budoucna velmi široké a umožní provádět revize smluv (a to i v řádu stovek stran) během několika minut, s vyloučením lidské chyby při této revizi.

Budoucnost dnes představuje automatizace

Pravidelné užívání umělé inteligence v oblasti poskytování právních služeb je ještě hudbou budoucnosti. Již v dnešní době lze ale bez problémů využívat jiný typ systému, který může velmi ulehčit poskytování právních služeb a se kterým v naší advokátní kanceláři na denní bázi pracujeme. Je jím systém pro automatickou generaci smluv. Mezi nejznámější patří systém Legito, který významně urychlí přípravu opakujících se smluv. Pravděpodobně každý advokát má vlastní databázi nejčastěji využívaných vzorů, ze kterých vychází při tvorbě konkrétních smluv pro klienty. Úprava vzorů je mnohdy časově náročná a náchylná k chybám, protože změna jednoho ustanovení má často vliv na řadu dalších. Systémy pro generaci smluv tento problém do velké míry řeší, jelikož jsou schopny jedním klikem myši promítnout změnu do všech relevantních ustanovení smlouvy. Zároveň umožňují tvorbu provázaných dokumentů, kdy do všech automaticky doplní identifikační údaje smluvních stran. Výraznou pomocí je také napojení na veřejné rejstříky, například katastr nemovitostí, ze kterých je možné získat relevantní data bez nutnosti přepisování.

Oba výše uvedené systémy jsou velkým pokrokem oproti situaci, která zde byla dříve a která byla zčásti dána i tím, že oblast poskytování právních služeb, zejména pokud jde o advokáty, je velmi tradičním oborem. Mnoho advokátů tuto tradici ctilo více, než by bylo třeba. V době, kdy podnikatelé v ostatních oblastech již pravidelně využívali CRM či DMS systémy, většina advokátů vedla papírové spisy. V rámci využívání moderních technologií bylo pro většinu vrcholem vedení elektronických spisů v podobě složek pro jednotlivé klienty v operačním systému Windows. Je však pravdou, že několik let zpátky nebyl výběr těchto informačních systémů příliš velký. Pokud advokát chtěl systém využít, musel činit řadu ústupků, nebo si ho nechat vytvořit na míru. V dnešní době je situace výrazně lepší, advokátních systémů je na trhu řada a lze zvolit řešení, které vyhovuje nejvíce. My sami s advokátním informačním systémem pracujeme každý den a práci si bez něj již nedokážeme představit.

Tým právní kanceláře SEDLAKOVA LEGALTým právní kanceláře SEDLAKOVA LEGALAutor: SEDLAKOVA LEGAL

Je jasné, že moderní technologie v nejbližší době nebudou schopny roli advokátů převzít, na to je poskytování právních služeb velmi komplexním oborem a lidský faktor v něm hraje nezastupitelnou roli. Faktem však je, že už v dnešní době existují technologie, které poskytování těchto služeb dokáží výrazně zefektivnit. Z toho v důsledku těží klienti advokátů, kterým díky technologiím může být služba poskytnuta rychleji, nebo za nižší cenu. I proto v SEDLAKOVA LEGAL technologie využíváme často a rádi a bylo nám ctí podílet se na vývoji jedné z nich.

Autor: Roman Tomek, advokát, SEDLAKOVA LEGAL

Návrat do speciálu