Podnikoví právníci jsou lídry firemního růstu | E15.cz
Partnerem projektu je Cover Story

Podnikoví právníci jsou lídry firemního růstu

Lukáš Zapletal, ředitel Public Affairs, Communication, Sustainability, Legal a Security, Coca-Cola HBC CZ/SK
Lukáš Zapletal, ředitel Public Affairs, Communication, ...
Na fotografii (zleva) Lukáš Zapletal, Slavomíra Gdovínová a Jan Kubíček
Na fotografii (zleva) Lukáš Zapletal, Slavomíra Gdovínová a Jan ...
1/2

Firemní právníci už dávno nejsou jen interní vykladači zákonů. Jejich role se v posledních letech významně proměňuje a z „běžných poradců“ se stávají spíše byznys lídry. Nezvládli by to ale bez změny přístupu, který k interním klientům v podobě dalších oddělení firem mají. Jedněmi z nejprogresivnějších firmních právních expertů, kteří jdou v řadě inovací příkladem, se může pochlubit Coca-Cola HBC. Šéf jejího právního oddělení Lukáš Zapletal spolu s kolegy Janem Kubíčkem a Slavomírou Gdovínovou popisuje, jaká je úloha právníků v korporátním prostředí a jak moc se za poslední roky proměnila jejich role.

Lukáš Zapletal, ředitel Public Affairs, Communication, Sustainability, Legal a Security, Coca-Cola HBC CZ/SK

Nedávno jsem měl tu čest prezentovat na mezinárodní konferenci Legito Legal Disruptors své zkušenosti s vývojem role interních právníků. Byl jsem velmi potěšen, že nosná myšlenka mého příspěvku, tedy přerod pozice podnikových právníků z “vykladačů právních norem” na skutečné byznysové partnery, silně rezonovala mezi řadou posluchačů. Reflektovala totiž jejich vlastní zkušenosti.

Pryč jsou ty doby (pokud tedy vůbec skutečně existovaly), kdy firemní právník s mírnou nadsázkou „úřadoval ve své slonovinové věži”, kde odtržen od reality byznysu zpracovával komplikovaná memoranda plná právního žargonu. Ta se pak interní klienti snažili dlouho rozluštit, jen aby zjistili, že tam právníci (opět) vidí rizika a zakazují s plánem pokračovat… Takto v dnešní době nelze fungovat. Role podnikového právníka předpokládá nejen výborný přehled v oblasti práva, ale také hluboké znalosti a praktické zkušenosti s byznysem, řízením lidských i finančních zdrojů, projektovým managementem, krizovou komunikací nebo (spolu)vytvářením firemní kultury.

U nás v Coca-Cola HBC interní právníky nevnímáme jako podpůrné oddělení, ale jako “growth leaders” neboli lídry růstu. I proto máme ono často zmiňované “místo u stolu” nejen při řešení klíčových byznysových otázek. Sám jsem jako šéf právního oddělení už od roku 2013 členem nejužšího vedení. To mi umožňuje mnohem efektivněji ovlivňovat směrování celé společnosti, způsob jejího spravování a nastavování interních procesůprocesů, jakož i prioritizaci vybraných právních témat napříč celou firmou. Řada aspektů naší profese se během té doby vyvíjí a rád bych zmínil alespoň dva, které jsou pro mě opravdu významné. Jde o vztah k riziku a přístupnost (chcete-li dostupnost) samotných právníků.

Za prvé by naším cílem nemělo být rizika eliminovat, ale optimalizovat. V byznysu i v právu je nutno pracovat s kalkulovaným riskem. Samozřejmě, že v některých oblastech, jako je třeba etický kodex, nelze připustit žádné kompromisy. Na druhou stranu musíme u jiných právních otázek zvažovat i jinou než tu nejpřísnější interpretaci dané právní situace. Za druhé, aby naši kolegové mohli efektivně fungovat, musí velmi dobře rozumět právnímu rámci a nebát se zeptat, když něco potřebují. Nechci teď rozebírat nezpochybnitelné výhody digitalizace, automatizace, chatbotů nebo e-learningu, ale spíše otázku nastavení vzájemné důvěry. Aby byli právníci skutečně dostupní pro své interní klienty, musí si navzájem věřit. Jak toho ale docílit? Ještě v době před pandemií koronaviru se jako jedna z nejlepších možností ukázala takzvaná Legal roadshow. Během ní jsme osobně navštívili všechny pobočky v Česku i na Slovensku a s lokálními týmy probrali jejich specifické potřeby a nejasnosti. Tento přístup si držíme i v současné době, např. fyzické návštěvy trhu jsme nahradili náslechy telefonátů přes call centrum. Prostě a jednoduše neustále hledáme cesty, jak být našim kolegům nablízku.

Na fotografii (zleva) Lukáš Zapletal, Slavomíra Gdovínová a Jan KubíčekAutor: Cover Story

Jan Kubíček, Senior Legal Counsel, Coca-Cola HBC CZ/SK

Když jsem začínal jako podnikový právník, ani by mě nenapadlo, že se mohu stát takřka přes noc spíše byznysmenem. Přesto se tak stalo, a to když mi před rokem tehdejší generální ředitelka Coca-Cola HBC zavolala z dovolené v její řecké domovině a sdělila mi: „Honzo, rozhodla jsem se Tě jmenovat manažerem projektu Integrace značky Natura do naší rodiny. Nástup na tuto misi máš okamžitě.“ Na takovou výzvu se nedalo odpovědět ne.

Následující tři týdny jsem pořádně nespal a začal střídavě pendlovat mezi Prahou a Adršpachem. Práce to byla velmi komplexní, kde právo představovalo jen zhruba 10 procent mé každodenní činnosti. Zbytek tvořilo už na samém začátku práce skoro 300 ryze obchodních aktivit a úkolů, které bylo potřeba krok za krokem implementovat do firemního života. Řešil jsem zásoby materiálů, výrobní kapacity linek, integraci zaměstnanců, výrobní program, implementaci SAP, přesmluvnění více než stovky dodavatelů nebo třeba oblast přepravy. Byla to opravdu pestrá paleta činností, kde jsem nevystupoval již jako firemní právník, ale jako „byznys partner“ vůči všem interním a externím klientům. Po osmi měsících tvrdé práce jsem s klidným svědomím a pocitem profesionálně splněné mise opouštěl již plně integrovaný výrobní závod Natura v Teplicích nad Metují. 

Co mě taková mise naučila? Především velké flexibilitě, lepší a pružnější komunikaci s lidmi a v neposlední řadě také prioritizovat veškeré úkoly a činnosti. To ostatně vidím v dnešní “covidové” době jako velký přínos a devizu pro můj další profesní vývoj a mé kariérní směrování. Všem kolegům právníkům proto takovou zkušenost vřele doporučuji - nebojte se podobných nových výzev.

Slavomíra Gdovínová, Legal Counsel, Coca-Cola HBC CZ/SK

Už od svého nástupu do Coca-Cola HBC před dvěma lety pozoruji, že úloha firemních právníků není jen o znalosti právních předpisů, ale také o tom, jak je naše povolání navenek prezentováno. Klíčovým úkolem, který od nás interní klienti vyžadují, je komplexní pomoc napříč celou řadou otázek a problémů, které nemusí být nevyhnutelně jen právní povahy. To nás staví do role „decision makers“ napříč nepřeberným spektrem oblastí. V jednu chvíli jsme specialisté v oblasti lidských zdrojů, jindy zase odborníkem na bezpečnost práce a současně projektovým manažerem.

Je to právě naše snaha vžít se do role klienta a nepřemýšlet jen nad jeho zadáním, ale komplexně nad celým problémem, která nám pomáhá dělat správná rozhodnutí a tím dosáhnout klientovy spokojenosti.

To, proč je pro mě pozice juniorní podnikové právničky zajímavá, je právě přesah do ostatních oborů v rámci jedné firmy. V mé pozici se tak spojují požadavky na porozumění byznysu jako takovému s požadavky na poskytnutí právního poradenství. Beru tím na sebe zodpovědnost nejen za právní radu, ale často i za samotné byznysové rozhodnutí.

Pokud chceme být jako právníci pro interní klienty i nadále strategickým partnerem, musíme se neustále vzdělávat a rozšiřovat si obzory. To je nevyhnutelné. Zároveň musíme mít otevřenou mysl a přemýšlet nad zjednodušením současných procesů a zaváděním nových. Mám štěstí, že takový přístup Coca-Cola HBC má a za krátký čas, který v ní působím, mi už nabídla několik příležitostí k rozvoji, a to nejen v právu. Prošla jsem si celým akceleračním centrem a dostala se do rozvojového programu Management Trainee, kde jsem rozvíjela své soft skills potřebné pro lepší zvládání pracovních úkolů. Kromě toho jsem měla možnost zúčastnit se řady interních školení v rámci E-learning labu (nejen právních, ale i z oblastí financí, marketingu či HR), jakož i takzvané Legal Academy organizované korporátním vedením. Účastním se řady projektů, kde mezioborové znalosti a intenzivní interakce s ostatními odděleními jsou nutností. Oceňuji též interní mentoring a už se upřímně nemůžu dočkat na otevření talentového programu Fast Forward, kde budu v osobním růstu pokračovat.

Autor: Jaroslav Kramer, Cover Story

Návrat do speciálu